Bluetooth telefonkompatibilitet - Sensus Connect

Tilkoblingsinstrukser & Observasjoner

  1. Trykk OK/MENU, velg Make car discoverable og bekreft med OK/MENU.
  2. Søk med den eksterne enheten for Bluetooth®-enheter. Enheten vil nå søke etter tilgjengelige Bluetooth®-enheter, som kan ta ca ett minutt.
  3. Velg bilens navn på den eksterne enhetens skjerm.
  4. Sjekk at the spesifikke nummerkoden i bilen er lik den i den eksterne enheten. Velg deretter å akseptere begge steder.
  5. Velg på telefonen å akseptere eller avvise valgene om telefonkontakter og meldinger. Den eksterne enheten er nå koblet til. Når den eksterne enheten er koblet til så vil Bluetooth®-navnet dukke opp på bilens skjerm, og enheten kan bli styrt fra bilen.

Sjekk din telefons kompatibilitet med Volvos Bluetooth System. Velg region og telefon i nedtrekksmenyen under eller velg din bilmodell og følg instruksjonene.