VANLIGE SPØRSMÅL

Hva er Bluetooth®

Bluetooth® er en trådløs teknologi som muliggjør tilkobling mellom flere elektroniske enheter ved å benytte en radiofrekvens på 2,4 GHz som har en rekkevidde på ca. 10 meter. Med Bluetooth kan du bruke mobiltelefonen din håndfritt i bilen. Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs Bluetooth-teknologi, kan du gå inn på www.bluetooth.com.

Ordmerke og logoer for Bluetooth® tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all Volvos bruk av slike merker skjer med lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eierne.

Hvordan virker Bluetooth® i min Volvo?

Med Volvo Bluetooth® handsfree-system kan du ringe håndfritt ved å koble mobiltelefonen via Bluetooth til en telefonmodul som er montert i bilen. Du kan ringe og motta samtaler både håndfritt og i privat modus. Telefonfunksjonene betjenes via brytere på rattet og fra et tastatur på konsollen.

Mobiltelefoner som koples opp mot Volvo Bluetooth handsfree-system har forskjellig funksjonsnivå, og ikke alle funksjoner i systemet er tilgjengelig på alle telefoner.

Er alle Bluetooth®-telefoner kompatible med systemet?

Nei, ikke alle Bluetooth®-telefoner er kompatible. Telefoner må ha Bluetooth handsfree-profil for å kunne kobles til Volvoen. Dessuten har mobiltelefoner varierende grad av funksjonalitet når de er koblet til Volvo Bluetooth-håndfrisystemet. Og ikke alle funksjoner i systemet er tilgjengelige på alle telefoner.

Volvo evaluerer og tester eksisterende og nylig lanserte Bluetooth-telefoner kontinuerlig for å bidra til brukskvalitet og kompatibilitet. Testresultatene publiseres på denne websiden. Disse testene gir en indikasjon på hvilke telefoner som er kompatible med de innebygde funksjonene i Volvo Bluetooth handsfree-system. Hvis din telefon er på listen, kan du gjennomgå resultatene og se hvor kompatibel din telefon er. Din telefon har kanskje en annen funksjon enn det som vises på listen, f.eks. kan programvaren i din telefon være ulik den som vises på den oppførte versjonen.

Hvilke telefoner er kompatible med min Volvo?

På området "Finn en telefon" på startsiden på dette nettstedet finner du en liste over alle telefoner som er testet med Volvo Bluetooth®-håndfrisystem. Velg ditt område og produsent og / eller nett-leverandør (kun US) for å finne ut mer. Telefoner vil ha varierende grad av kompatibilitet med Bluetooth-systemet i bilen din. Funksjonene er oppgitt på siden for spesifikasjoner. Telefoner som er merket "Nei" for viktige samtalefunksjoner som å ringe, ta imot og avslutte telefonsamtaler, anbefales ikke av Volvo.

Du kan også velge å vise listen med de beste telefonene. Da vil telefoner fra alle produsenter vises.

Vil en Bluetooth®-kompatibel telefon som ikke vises på listen, kunne virke?

Alle eller et begrenset antall funksjoner kan være tilgjengelige selv om telefonen ikke er på Volvos testliste. Men siden Volvo ikke har testet telefonen, kan vi ikke gi noen indikasjoner på hvor godt Volvo Bluetooth®-håndfrisystemet vil fungere.

Når vil nye Bluetooth®-telefoner vises på listen?

Volvo vil teste nye Bluetooth®-telefoner løpende etter hvert som de blir tilgjengelige, og testresultatene vil bli publisert på denne nettsiden. Volvos ambisjon er å teste så mange som mulig av de mest populære telefonene, men med spesielt fokus på modeller i det øvre sjiktet fra de største telefonprodusentene. Siden populariteten til telefoner varierer mye mellom land, vil ikke Volvo være i stand til å utføre testing som dekker alle de mestselgende Bluetooth-telefonene i alle markeder. Kontakt din lokale Volvo-forhandler hvis du trenger mer informasjon.

Hvorfor er ikke min nåværende Bluetooth®-telefon på listen?

Eksisterende Bluetooth®-telefoner som ikke er på listen, er sannsynligvis ikke testet. En telefon som ikke er testet, kan bli testet senere, eller det kan hende den ikke blir testet i det hele tatt. Siden det blir lansert mange nye Bluetooth-telefoner på markedet, vil ikke Volvo være i stand til å teste alle telefoner. I noen få tilfeller er en telefon ikke oppført fordi den ikke har bestått Volvos test. Viktige samtalefunksjoner som å foreta, akseptere og avslutte samtaler fungerte ikke riktig, og/eller Bluetooth-forbindelsen var ikke stabil.

Hvorfor har min Bluetooth®-telefon andre funksjoner enn det som vises i Volvos testresultater på websiden?

Dette kan skje hvis du har en annen programvareversjon i mobiltelefonen enn den som ble brukt ved testingen. Du finner detaljer ved å se på testresultatene på "Spesifikasjoner"-siden på området "Finn en telefon". I brukerveiledningen for telefonen finner du instruksjoner for å oppdatere telefonens programvare. Telefonen din kan også vise en annen kompatibilitet enn den som er oppgitt i testresultatene hvis det er installert en annen Bluetooth®-programvare i Volvoen enn den som ble brukt til testing.

Telefonen din kan også vise en annen kompatibilitet enn den som er oppgitt i testresultatene hvis det er installert en annen Bluetooth®-programvare i Volvoen enn den som ble brukt til testing.

Også andre faktorer kan påvirke testresultatene for Bluetooth-systemet. For eksempel kan funksjonaliteten variere avhengig av hvilken nettverksoperatør som brukes. Derfor kan resultatene bare betraktes som en indikasjon på hva du kan forvente av Volvo Bluetooth-håndfrisystemet.

Hvilke funksjoner har blitt testet?

Ringe

Kople til mobiltelefon

Mobiltelefonen kan koples opp mot bilens handsfree-system. Bilens handsfree-system kopler seg automatisk til telefonen når systemet startes. Hvis en samtale er i gang, kan samtalen håndteres i bilens handsfree-system etter at tilkoplingen er foretatt.

Ringe fra bil
Brukeren av bilens handsfree-system kan ringe ved taste inn nummeret på tastaturet i bilens handsfree-system.

Avbryte utgående samtale
Brukeren av bilens handsfree-system kan avbryte en utgående samtale ved å trykke på avslutnings-symbolet på tastaturet i bilens handsfree-system.

Motta innkommende samtale
Brukeren av bilens handsfree-system kan motta innkommende samtaler i bilens handsfree-system.

Avvise innkommende samtale
Brukeren av bilens handsfree-system kan avvise innkommende samtaler i bilens handsfree-system.

Innringer-ID vises ved innkommende samtale
Når en innkommende samtale er mottatt, vil bilens handsfree-system vise identiteten til innringeren som et nummer eller det matchende navnet i telefonlisten hvis telefonlisten er tilgjengelig.

Avslutte samtale
En igangværende samtale kan avsluttes når telefonen er tilkoplet bilens handsfree-system.


Andre funksjoner

Telefonliste
Telefonlisten i mobiltelefonen kan gjøres tilgjengelig i bilens handsfree-system. Navnene i telefonlisten kan synkroniseres enten automatisk eller manuelt, eller de kan sendes manuelt via Bluetooth-tilkoplingen til bilens handsfree-system. Brukeren kan se disse oppføringene og ringe til dem i telefonlisten.

Samtalelister
Mobiltelefonens samtaleliste er tilgjengelig i bilens handsfree-system. Det er mulig å ringe fra samtalelistene. Samtalelistene kan ses i bilens handsfree-system.

Signalstyrke vises på skjermen i bilen
Mobiltelefonen støtter visning av aktuell signalstyrke i bilens handsfree-system.

Mobiltelefonens ringetone kan brukes
Mobiltelefonen støtter avspilling av mobiltelefonens ringetone gjennom høyttalerne i bilens handsfree-system. Brukeren kan dermed ha samme ringetone i bilens handsfree-system som på mobiltelefonen.

Overføre samtale til mobiltelefon
Hvis en aktiv samtale er tilkoplet bilens handsfree-system og samtalen høres over høyttalerne i bilens handsfree-system, kan brukeren overføre samtalen til mobiltelefonen for å ha en mer privat samtale med den håndholdte mobiltelefonen.

Overføre samtale til høyttalerne i bilen
Hvis en aktiv samtale er tilkoplet bilens handsfree-system og samtalen høres i mobiltelefon-høyttaleren, kan brukeren overføre samtalen til høyttalerne i bilens handsfree-system.

Sende DTMF-toner
Det er mulig å bruke tastaturet i bilens handsfree-system for å sende nummere som DTMF-toner i en aktiv samtale. DTMF-toner kan brukes for å betjene menybaserte telefontjenester, f.eks. voicemail-system.

Telefonens batteristatus vises på skjermen i bilen
Mobiltelefonen støtter visning av aktuell batteristatus i bilens handsfree-system.

Konferansesamtale
Viser at telefonen støtter samtaler på hold og samtaler med flere parter over Bluetooth handsfree-tilkopling.


Mediaspiller

Tilkople mediaspiller
Bluetooth-enheten kan tilkoples bilens handsfree-system.

Playback
Sangen som spilles i mediaspilleren kan høres på bilens lydanlegg.

Velg spor
Neste eller forrige spor kan velges fra bilens handsfree-system.

Tilfeldig
Bilen viser at tilfeldig avspilling er på. Sporene i mediaspilleren avspilles nå i tilfeldig rekkefølge.

Sporinformasjon vises på skjermen i bilen
Tittelen på aktuell sang vises i bilens handsfree-system. Navnet på artisten og albumet vises også, hvis disse funksjonene støttes av mediaspilleren.

Hvordan skal jeg lese testresultatene?

Testresultatene graderes som Ja, Nei og Delvis. Ja betyr at funksjonen støttes. Nei betyr at funksjonen ikke støttes. Delvis betyr at funksjonen støttes, men kan inneholde mindre informasjon til brukeren og/eller krever ekstra aktivitet fra brukeren. Dette dokumenteres i "Observations"-fanen. Mer at denne delen alltid vises på engelsk.

Hvilke kriterier må oppfylles for at en telefon skal oppføres som en "telefon med beste ytelser"?

Telefonen skal tilfredsstille følgende tester:

 • Koble til mobiltelefon
 • Ringe fra bil
 • Avbryte utgående samtale
 • Motta innkommende samtale
 • Avvise innkommende samtale
 • Avslutte samtale
 • Tilkople mediaspiller
 • Avspilling
 • Velg spor
 • Telefonliste
 • Samtalelister

Hva er de tekniske spesifikasjonene på Volvo Bluetooth® handsfree-system?

Bluetooth Core
Bluetooth Core spesifikasjoner definerer hvordan man setter opp og bruker en tilkopling til en annen Bluetooth-enhet. Informasjon viser dem versjonen av Bluetooth Core-spesifikasjonene som den oppførte enheten er basert på. Bluetooth Core-versjoner er "backwards" kompatible (dvs kompatible med eldre versjoner). Funksjonene fra den laveste versjonen av de to tilkoplede enhetene blir tilgjengelig. Bilens handsfree-system er basert på versjon 2.0.

HFP
Handsfree Profile (HFP) definerer hvordan en telefon kan brukes, f.eks. tilkople samtaler, kople fra samtaler, etc. Funksjonene fra den laveste versjonen av de to tilkoplede enhetene blir tilgjengelig. Bilens handsfree-system er basert på HandsFree Profile versjon 1.5.

OPP
Object Push Profile (OPP) definerer hvordan Bluetooth-enheter kan veksle kontakter. "Y" betyr at enheten har mulighet til å foreta "object push". Funksjonen kreves når telefonen ikke støtter automatisk synkronisering av telefonlisten. Med OPP kan brukeren manuelt velge kontakter i telefonens telefonliste og sende dem til Bluetooth handsfree-system.

PBAP
Phone Book Access Profile (PBAP) definierer hvordan man henter opp telefonliste-oppføringer fra den tilkoplede mobiltelefonen. Oppføringen i telefonlisten er her oppføringer i hoved-telefonlisten eller noen av de tre andre samtalelistene (innkommende, utgående eller tapte anrop).

A2DP
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) definerer hvordan Bluetooth-enheter kan streame audioinnhold av høy kvalitet i mono eller stereo.

AVRCP
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) definerer hvordan en enhet kan opptre som fjernkontroll for å manipulere en annen enhet som støtter audiovideo-distribusjon.

Hvilken programvareversjon er brukt i de testede telefonene?

Den programvareversjonen som er brukt av telefonen kan påvirke telefonens kompatibilitet med Volvo Bluetooth handsfree-system. Mobiltelefonene har blitt testet med den nyeste programvaren som var tilgjengelig på testtidspunktet. Hvis du bruker annen programvare i din mobiltelefon, kan funksjonaliteten i din integrerte Bluetooth-løsning endres i forhold til det du ser på den vedlagte listen. Testresultatene bør kun anses som en indikasjon på den funksjonaliten brukeren kan forvente. Brukeren kan se en annen funksjon på grunn av forskjellige mobiltelefonnettverks oppførsel eller problemer som opptrer mer sjeldent og som ikke er fanget opp i løpet av testen. Noen telefoner er utstyrt med nettverks-spesifikk programvare og kan også oppvise annerledes oppførsel enn det som oppføres her.

For å identifisere programvareversjonen på mobiltelefonen, gjør følgende:

NOKIA
For å fine programvareversjon på en Nokia-telefon: Tast inn *#0000# på tastaturet på hovedskjermen. Versjonen (V) vil vises.

SONY ERICSSON
For å fine programvareversjon på en Sony Ericsson-telefon: Bruk joystick og tastatur på hovedskjermen og tast inn > * <<> <<> * <<> * (hvor <<> eller > refererer seg til hvilken retning joystick beveger seg), velg deretter Service info og SW information.'

MOTOROLA
For å fine programvareversjon på en Motorola-telefon: Bruk tastaturet på hovedskjermen for å navigere til meny/innstillinger/telefonstatus/annen info/SW versjoner/Flex Version. Alternativt kan du på hovedskjermen taste inn *#9999#.

SAMSUNG
Tast inn *#1111# med tastaturet på hovedskjermen. Versjonen (V) vil vises.

LG ELECTRONICS
Bruk tastaturet og naviger til Meny/Mobil/Informasjon eller Innstillinger & Verktøy/Telefoninfo/SW/HW versjon.

HTC
For HTC-telefoner med Microsoft Windows Phone OS, bruk telefonens tastatur for å navigere til Start/Innstillinger/System/Informasjon om telefonenhet.

BLACKBERRY
Bruk telefontastaturet og naviger til Alternativer/Om.

Testdato
Datoen da testen ble utført.

Vil en mobiltelefon med en Bluetooth®-adapter virke?

Nei, bare mobiltelefoner som har innebygd Bluetooth®, og som er oppført med tilfredsstillende funksjonalitet i testoversikten på denne nettsiden, vil fungere korrekt.

Hvordan tilkopler jeg en kompatibel telefon?

Du får paringsprosedyrer for telefonene Volvo har testet, på området "Finn en telefon" på dette nettstedet, i brukerhåndboken for bilen eller ved å kontakte den lokale Volvo-forhandleren.

Hvor mange telefoner kan jeg tilkople?

Systemet støtter opptil ti ulike telefoner. Hvis du prøver å legge til en ellevte telefon, ber systemet deg om å slette én telefon.

Hvordan skifter jeg navnet på telefonen min på listen over tilkoplede telefoner?

Du må redigere navnet på telefonen før du parer den med systemet. I brukerveiledningen for telefonen finner du instruksjoner for å oppdatere telefonens Bluetooth®-ID.

Kan jeg overføre telefonlisten min?

De fleste, men ikke alle, telefoner støtter automatisk telefonbok og/eller kontaktoverføring via Bluetooth® PBAP eller AT kommandoer over HFP.  Hvis din telefon støtter dette, kan du også manuelt overføre kontakter fra din mobil til Volvo Bluetooth Handsfree telefonsystem ved å bruke telefonens OPP (Object Push Profile) funksjonalitet. Se brukerveiledningen for din mobiltelefon for instrukser om hvordan du bruker OPP.


Volvo Bluetooth Handsfree telefonsystem har tre Bluetooth telefonbøker med plass til maks. 4096 kontakter. Den fjerne tilknyttede telefonen vil slette den Bluetooth telefonboken som har vært ubenyttet over lengst tid. Du får bare tilgang til telefonboken til den telefonen som for øyeblikket er tilknyttet bilen.
Et telefonbok-kontakt kan inneholde flere telefonnummere. Volvo Bluetooth Handsfree telefonsystem bruker hoved-telefonboken (ME) fra den tilknyttede telefonen. Legg merke til at telefonboken lagret i SIM-kortet (SM) ikke overføres. Dette betyr at du manuelt må overføre kontakter fra SIM-telefonboken til hoved-telefonboken før telefonen koples til bilen.

Hvorfor tilknytter ikke systemet automatisk til min tilkoplede telefon?

Still inn Bluetooth® på telefonen som "PÅ" og/eller "Synlig" hele tiden, og/eller pass på at bilen er merket som "klarert" enhet. Da kan bilen koble til automatisk når den er innenfor rekkevidden. I brukerhåndboken for telefonen finner du flere opplysninger om hvordan du tilpasser Bluetooth-innstillingene.

Hva er egenskapene i systemet?

Når du tilkopler en Volvo-testet Bluetooth®-mobiltelefon med full funksjonalitet (se på området "Finn en telefon" for å finne opplysninger om kompatibilitet) til bilen, blir en rekke forskjellige funksjoner tilgjengelig:

 • Håndfri bruk av mobiltelefon med innebygd mikrofon og bruk av bilens høyttalere
 • Mulighet til å veksle mellom håndfri og privat samtale
 • Nedlasting av telefonliste
 • Valg av ulike ringetoner
 • Samtale på vent og konferansesamtaler
 • Audiostreaming fra det tilkoplede enheten

Hvordan bruker jeg disse funksjonene?

I brukerhåndboken for bilen finner du informasjon om hvordan du bruker funksjonene i systemet.

Må jeg abonnere på et spesielt nett?

Nei. Systemet benytter det eksisterende nettet ditt.

Hva er garantien på systemet?

Volvo Bluetooth®-håndfrisystemet er dekket av den grunnleggende garantien for bilen.

Hvem kontakter jeg hvis jeg har flere spørsmål eller trenger assistanse?

Hvis du trenger mer hjelp, er du velkommen til å kontakte Volvos lokale kundekontaktavdeling, eller du kan kontakte den lokale Volvo-forhandlingen.

Ansvarsfraskrivelse
Tilgjengeligheten av spesielle funksjoner avhenger av telefonens Bluetooth®-støtte. Til tross for det faktum at Bluetooth® er en global standard, er en rekke forskjellige versjoner implementert i dagens mobiltelefoner. Ikke alle versjoner støtter de profilene som er nødvendig for å kommunisere på en vellykket måte med Volvo Bluetooth® handsfree-system. Testresultatene som vises på denne websiden er en indikasjon på mobiltelefonens kompatibilitet med de implementerte funksjonene i Volvo Bluetooth® handsfree-system slik de var på det tidspunktet da testen ble utført, men denne kompatibilitetslisten er ingen garanti for telefonens ytelser eller funksjonalitet. Systemytelser og tilgjengelige egenskaper kan variere på grunnlag av telefonens programvareversjonn, trådløse nett, dekning og mange andre faktorer utenfor Volvos kontroll. Volvo garanterer ikke tilgjengeligheten av en spesiell egenskap og garanterer ikke for ytelsen til disse egenskapene. Kompatibilitetsstatus for telefon og egenskaper kan endres uten forutgående varsel. Det henvises til brukerveiledningen for din telefon for detaljer. Mobiltelefon er ikke inkludert.

Ordmerke og logoer for Bluetooth® tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all Volvos bruk av slike merker skjer med lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eierne.