Instruksjoner for kobling av telefon og din Volvo

Søk etter bilen med Bluetooth®-funksjonen til den eksterne enheten

Sensus Connect

 1. Trykk OK/MENU, velg Make car discoverable og bekreft med OK/MENU.
 2. Søk med den eksterne enheten for Bluetooth®-enheter. Enheten vil nå søke etter tilgjengelige Bluetooth®-enheter, som kan ta ca ett minutt. 
 3. Velg bilens navn på den eksterne enhetens skjerm.
 4. Sjekk at the spesifikke nummerkoden i bilen er lik den i den eksterne enheten. Velg deretter å akseptere begge steder.
 5. Velg på telefonen å akseptere eller avvise valgene om telefonkontakter og meldinger. Den eksterne enheten er nå koblet til. Når den eksterne enheten er koblet til så vil Bluetooth®-navnet dukke opp på bilens skjerm, og enheten kan bli styrt fra bilen.

Sensus

 1. Aktiver handsfree-funksjonen med PHONE. Hvis det er en telefon koblet til, avkoble denne. 
 2. Søk med telefonens Bluetooth®, se telefonens brukermanual.
 3. Velg My Volvo Car i listen over enheter funnet i din mobiltelefon.
 4. Tast inn PIN kode '1234' i mobiltelefonen når du blir bedt om PIN kode.
 5. Velg å koble til My Volvo Car fra mobiltelefonen. Mobiltelefonen er registrert og koblet automatisk til audio-systemet når tekstenSynchronising vises på skjermen.

Svart/Hvit eller Svart/Grønn Skjerm

 1. Aktiver handsfree-funksjonen med PHONE. Hvis det er en telefon koblet til, avkoble denne.
 2. Søk med telefonens Bluetooth®, se telefonens brukermanual.
 3. Velg My Volvo Car i listen over enheter funnet i din mobiltelefon.
 4. Tast inn PIN kode '1234' i mobiltelefonen når du blir bedt om PIN kode.
 5. Velg å koble til My Volvo Car fra mobiltelefonen. Mobiltelefonen er registrert og koblet automatisk til audio-systemet når tekstenSynchronising vises på skjermen. 

For spesifikke instruksjoner for din telefon gå til Bluetooth-siden og velg din bilmodell, og følg instruksjonene. Du vil finne telefon-spesifikke instruksjoner under "INSTRUKSJONER".