MILJØ


Takk og pris for at bilindustrien beveger seg ut av en fantasiverden og inn i den virkelige verden. Vår reise mot et bedre miljø startet
allerede på 1970 tallet. Da var vi blant de første bilprodusentene som erkjente de miljømessige risikofaktorene som bilen representerer, og som ønsket å gjøre noe med det. Siden den gang har vi stadig tenkt nytt for å redusere miljøpåvirkningen fra bilene våre og hvordan vi bygger dem.

Dagens største utfordring er naturligvis å redusere karbondioksider. I dag tilbyr vi en av premiumsegmentets sterkeste modellserier med lave CO2 alternativer: Volvo DRIVE-E variantene. Ved bruk av innovativ motorteknologi sammen med avansert aerodynamikk, lavfriksjonsteknologi og lettvektsmaterialer er DRIVE-E modellene et viktig skritt mot nullutslipp.

Hos Volvo jobber vi kontinuerlig med forskning og utvikling innenfor ulike drivstoffalternativer. Dette fordi bildet er sammensatt, og det vil være flere veier til målet om en nullutslippsbil. Dette er bakgrunnen for at Volvo i dag allerede har El-biler som testes i markedet,
og årsaken til at vi allerede i 2012 kan tilby Volvo V60 som diesel plug-in hybrid.

 

Frisk luft i kupéen

Volvos Interior Air Quality System overvåker konstant all innkommende luft og stenger ute karbonmonoksid, bakkenær ozon og nitrogenoksid. Systemet sørger for at luften du puster inne i bilen kan være renere enn på utsiden når du f.eks. kjører i tett bytrafikk og i tuneller.

85% resirkulerbar

For å redusere den totale miljøpåvirkningen er hver Volvo konstruert og utformet for å muliggjøre gjenbruk og resirkulasjon når bilen er ved veis ende.

88 G CO2 per km

Våre mest miljøvennlige motoralternativer, de CO2-optimaliserte Volvo DRIVE-E Start/Stopmotorene, er bygget for klasseledende drivstoffeffektivitet - med minimale utslipp og maksimal stil.

Allergigodkjent interiør

Clean Zone Interior Package (CZIP) sørger for kupéluft som er så ren at den anbefales
av det svenske astma- og allergiforbundet.

Renere eksos

Etter en kaldstart reagerer Volvos avanserte utslippskontroll raskt og eliminerer mellom
95% og 99% av karbonmonoksider, hydrokarboner og nitrogenoksider fra bensinmotorens
eksosgasser. Volvos turbodieselmotorer har et partikkelfilter som fjerner 95% av
partiklene fra eksosgassen.

Sunnere interiørmaterialer

Alle våre interiørtekstiler er testet for visse allergiutløsende og skadelige stoffer. En rekke interiørdetaljer er i tillegg testet med tanke på kontaktallergier.

Bioetanol for lavere CO2-utslipp

Ved å kjøre på E85 i en Volvo Flexifuel, kan du i betydelig grad redusere utslippet av klimagasser.
Fordi bioetanol er et fornybart drivstoff, er karbondioksidutslippene fra forbrenningen allerede en
del av økosystemet og bidrar dermed ikke til å øke nivået av klimagasser.

Brems for energi

Hver eneste gang du bremser, blir batteriet ladet med ekstra krefter. Smart og drivstoffbesparende.av klimagasser.

Grønt på rødt lys

For å redusere drivstofforbruket og CO2-utslippene med opptil 8% når du kjører i byen, finnes flere motorer med Volvos nye Start/Stop-teknologi.

Energibesparende design

For å redusere energitapet fra vind og rullemotstand benytter vi avansert aerodynamisk design, lette materialer og lavfriksjonsteknologi. Sammen med avansert motorteknologi vil dette senke CO2-utslippene og bidra til at du kjører lenger på hver liter drivstoff.