Theft Alert

Du kan aldri helt beskytte deg mot biltyver. Men med Volvo On Call Tyverivarsling, kan du være sikker på at enhver biltyvs glede vil bli kortvarig.

Umiddelbar varsling

Ethvert forsøk på å bryte seg inn i bilen din vil utløse et automatisk varsel til Volvo On Call teamet. I første omgang vil en operatør prøve å bekrefte førerens identitet ved hjelp av bilens innebygde telefon. Hvis de bedømmer at bilen er faktisk blir kjørt av en uautorisert person vil de varsle deg umiddelbart.

Any attempt to break into your car will trigger an automatic alert to the Volvo On Call team. In the first instance, an operator will try to verify the driver's identity using your car's integrated phone. If they establish that your car is indeed being driven by an unauthorised person, they'll notify you immediately.

Finn din stjålne bil

Hvis bilen din blir stjålet, kan vi spore den via satellitt. Volvo On Call-operatører vil være i stand til å fastslå bilens plassering, uansett om det blir kjørt eller transportert på en annen måte.

Immobilisere bilen eksternt

For å gjøre det enklere å finne igjen bilen din, så kan den bli immobilisert eksternt fra  vårt kundesenter. Dette betyr at når den stopper, vil det være umulig å starte motoren igjen - med mindre kundesenteret opphever det. (Vær oppmerksom på at denne tjenesten er tilgjengelig kun i utvalgte markeder).