Volvo Glass-service

VOLVO GLASS SERVICES

SE KLART IGJEN

 

VI TAR HÅND OM FRONTRUTEN DIN I HENHOLD TIL VOLVOS STANDARDER

Enhver frontrute er utsatt for skader, men heldigvis kan skaden rettes opp hurtig og effektivt av Volvo-verkstedet.

Hvis det er en liten skade, som ved steinsprut, kan vi ofte foreta reparasjonen med det samme. Og jo raskere det blir fikset, desto bedre. Ellers kan det være at hele frontruten vil trenge utskifting. Det vil ta oss om lag en halv time å reparere skadene i henhold til Volvos høye sikkerhetsstandard, og skadestedet vil være så godt som usynlig.

HVA OM RUTEN IKKE BØR REPARERES?
Ettersom frontruten er viktig for sikkerheten, anbefaler Volvo at bare skader som er mindre enn 25 mm, i noen tilfeller bare 15 mm, repareres (se illustrasjonen nedenfor). Hvis skaden er større, eller ligger innenfor den direkte siktlinjen, er det nødvendig å skifte hele frontruten.

EN EKTE VOLVO FRONTRUTE – OG DET RIKTIGE LIMET!
Frontruten er et vesentlig bidrag til bilens strukturelle styrke og er dermed viktig for din beskyttelse, samtidig som den fungerer som støtte for kollisjonsputene i forsetet. Det er derfor viktig at den er montert på korrekt måte så du ikke risikerer at den løsner i en kollisjon.
En feilmontert frontrute kan påvirke bilens sikkerhet betydelig. Når du lar oss foreta utskiftingen, vet du at du får en ekte Volvo-frontrute, og at den monteres av Volvo-utdannede mekanikere med de riktige metodene og det riktige limet. Du vet da at utløserne og det hurtigherdende PUR-limet påføres i henhold til sikre rutiner, og at det ikke tas noen «snarveier». Du kan også stole på at den gamle frontruten fjernes raskt og komplett med de mest moderne metodene, uten fare for skade på karosseri eller lakk.

Volvo Glass Services

GRØNT OMRÅDE
Skader i det grønne området kan repareres hvis de er mindre enn 25 mm.

GULT OMRÅDE
Skader i det gule området kan repareres hvis de ikke er større enn 15 mm.

RØDT OMRÅDE
Skader innenfor førerens direkte siktlinje, nær taklinjen eller nær A-stolpene bør ikke repareres; frontruten må isteden skiftes ut.