Volvo Veihjelp

Alltid tilgjengelig

Med Volvo Veihjelp står du aldri alene. Dersom du ved et uhell eller driftstans har behov for assistanse, kan du kostnadsfritt benytte deg av Volvo Veihjelp. Veihjelpen blir utført av Viking Redningstjeneste AS i Norge, eller Viking's eller Mondial Assistance sine avtalepartnere i inn- og utland.

Volvo veihjelp er et kombi-medlemskap, som bygger på de rettighetene forsikringstaker har i sin bilforsikring. I et kombi-medlemskap dekker Veihjelpen eventuell egenandel, assistansekostnader ved årsaker som ikke dekkes av forsikring samt eventuelle tilleggstjenester som f.eks leiebil. Kostnaden avregnes mellom Veihjelpen og ditt forsikringsselskap, slik at assistansen innenfor beskrevne vilkår alltid vil være utleggsfri

Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet, hele året og veihjelpen gjelder i 36 måneder fra første gangs registreringsdato. Etter 36 måneder kan veihjelpen om ønskelig forlenges. Veihjelpen kan benyttes ved alle slags uhell - også ved "selvforskyldte" feil som tom tank, fylling av feil drivstoff, tap av nøkler og utelåsing, men her er det visse begrensninger på dekningsomfanget. Nedenfor kan du se hva Volvo Veihjelp omfatter ved plutselig inntruffet feil på bil.

Volvo Veihjelp omfatter:

Assistanse
Volvo Veihjelp sørger for reparasjon/hjelp på stedet eller tauing til nærmeste Volvoverksted. (Er det urimelig lang vei til et Volvo-verksted, kan det bli aktuelt å velge et alternativt verksted.) Kostnader til reservedeler eller ytterligere arbeidskraft ut over det assistansebilen bringer med seg, dekkes ikke av avtalen.

Kontanter
Nødvendig beløp for betaling av reparasjoner på din bil i utlandet vil bli for-skuddsbetalt av Volvo Veihjelp mot tilfredsstillende garanti, begrenset oppad til kr 25.000,-.

Leiebil
Hvis reparasjonen ikke blir ferdig samme dag, kan leiebil rekvireres av Volvo Veihjelp.

Alternativ transport
Forventes det at bilen blir ute av kjørbar stand i mer enn tre døgn, kan Veihjelpen ordne og dekke hjemtransport eller videre reise til bestemt mål. Nødvendig transport med taxi eller offentlig transportmiddel mellom havari-/ulykkessted og verksted, hotell, flyplass, togstasjon osv dekkes av Veihjelpen. Når bilen er reparert betaler Veihjelpen transportkostnader for en person for henting av bilen.

Innkvartering
Skulle du befinne deg mer enn 200 km hjemmefra og ønsker å vente på stedet til bilen er reparert, dekker Veihjelpen utlegg for overnatting med inntil kr 1000 pr. døgn for fører og inntil kr 500 pr. døgn pr. passasjer – i maks. tre netter.

Gratis informasjonsservice
Skulle du på reisen ønske opplysninger om hvor det fins Volvoforhandler, Volvoverksted eller andre reiseopplysninger (visum, hoteller restauranter), kan du ringe Volvo Veihjelp.

Begrensninger
Hvis det klart kan henvises til at driftsstans skyldes grov uaktsomhet, overbelastning, manglende vedlikehold eller utilsiktet bruk, som bruker eller eier er ansvarlig for, kan Veihjelpen nekte å dekke kostnader. Før noen av tjenestene over kan benyttes for Veihjelpens regning, skal Volvo Veihjelp på forhånd godkjenne dette.

Ring Volvo Veihjelp

  • Fra Norge tlf: 800 30 060
  • Fra utlandet tlf: 47 22 32 39 50

Avtalen kan forlenges eller kjøpes for biler som ikke er importert gjennom Volvo Car Norway. Kontakt i så fall din forhandler/verksted for ytterligere informasjon.