HAR TEKNIKKEN LØPT FRA POLITIKKEN?

Fra seminaret 3. mai rundt miljø og bilavgifter.

Debatten rundt fremtidens bilavgifter har skutt fart etter at regjeringen nylig varslet en
gjennomgang av dagens bilavgiftsystem. Volvo Personbiler Norge ønsker regjeringens
varslede gjennomgang velkommen, og vi mener det er behov for nye politiske tiltak på
avgiftsfronten hvis Stortingets ambisiøse klimamålsettinger skal nås.
 
Nedenfor kan du laste ned Volvos tanker fra seminaret Volvo holdt i samarbeid med
miljøstiftelsen Bellona. Se også Volvos Miljørapport for 2010.