VOLVO CAR GROUPS TILNÆRMING TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

VOLVO PERSONBILARS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL HÅLLBAR UTVECKLING

"En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilgodeser eksisterende behov uten å redusere kommende generasjoners evne til å tilfredsstille sine behov." Brundtland (Our Common Future, 1987)

 

Bærekraftig utvikling omfatter tre elementer: Økonomi, miljø og sosialt ansvar

Volvo Personbilar

For Volvo Car Norway betyr dette følgende prioriteringer:

SIKKERHET er Volvo Car Groups veiledende prinsipp.  Vår visjon er å produsere biler hvor ingen omkommer eller blir skadet.

MILJØOMTANKE bygger på et helhetsperspektiv hvor hele bilens livssyklus er miljøtilpasset.  Volvo Car Norway har som formål å produsere biler uten skadelige utslipp.

LØNNSOMHET for  Volvo  Car Group innebærer god, langsiktig virksomhet for selskapet, kundene og samfunnet som helhet.

Last ned Volvo Car Groups miljøpolitikk.

VÅRT ANSVAR

Volvo Personbilar

Som bilprodusent har Volvo Car Group ansvar for å tilby transportløsninger som gir individuell frihet og kjøreglede, samtidig som selskapet bidrar til en bærekraftig økonomisk og miljømessig utvikling. Volvo er et globalt varemerke med høy troverdighet. Det er viktig å verne om vårt gode omdømme gjennom ærlighet, åpenhet og innovasjon.

 

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Volvo Car Group tar ansvar for sine ansatte og samfunnet vi virker i. Vi bidrar til sosial utvikling ved å støtte undervisning og forskning. Vi tar også ansvar for leverandørkjeden og stiller krav til kvalitet og miljøegenskaper. Vi er medlemmer i Global Compact og støtter FNs initiativ om å fremme menneskerettigheter og rettferdige arbeidsforhold, ta ansvar for vår miljøpåvirkning og motvirke korrupsjon.

Mangfold er en forutsetning for et fremgangsrikt selskap, ikke minst gjelder det en global forretningsvirksomhet som Volvo Car Norway.  Det er viktig for å kunne tiltrekke seg arbeidskraft, kunder og samarbeidspartnere.  Volvo Car Norway har nulltoleranse for diskriminering og arbeider aktivt for å oppnå en inkluderende kultur. 

For å oppnå målene i vår selskapsfilosofi om bærekraftig lønnsomhet, er det viktig å støtte ansatte på alle nivåer.  Mangfold, helse og sikkerhet, langsiktig lederskap og utviklingsprogram er hjørnestener i virksomheten.  Selskapet må kunne forutse endringer.  Nøkkelen til fremgang ligger i Volvo Car Norways medarbeidere og deres evne til å lære, skape nye muligheter og raskt kunne implementere forandringer.  De ansatte er Volvo Car Norways viktigste ressurs og kilde til vårt konkurransefortrinn.  I 2008 la selskapet betydelig vekt på kompetanse og utvikling.  Vi bestreber oss på å tilby de ansatte stimulerende arbeidsoppgaver.

Les også Volvo Car Norway sin norske miljørapport - Norsk bilrevolusjon – veien mot 85 g/km»