Sikkerhet

Vi passer på deg

Hos Volvo har sikkerhet vært et grunnleggende prinsipp og levende filosofi siden 1927. Vår historie er full av verdensledende sikkerhetsinnovasjoner - fra tre-punkts sikkerhetsbelte og bakovervendt bilstol, til aktive sikkerhetsløsninger som Pedestrian Detection med full autobrems.

Vår brede kunnskap er grunnlaget for vår utvikling og stammer fra reelle trafikksituasjoner. Vi bestreber oss på å forstå hvordan og hvorfor ulykker skjer. Å ha et nært samarbeid med et forsikringsselskap, Volvia, har hjulpet oss med å få detaljert informasjon om hendelser og utfallet av ulykker med Volvo-biler i Sverige. Vårt forskningsteam for trafikkulykker, etablert i 1970, har samlet ulykkesdata fra mer enn 40 000 ulykker med Volvo-biler. Vi utfører rekonstruksjoner av ekte ulykker i vår moderne krasjtest-laboratorium. Og deretter bruker vi denne verdifulle dataen og unik kunnskapen når vi utformer nye Volvo-biler.

Å utvikle kollisjonssikre biler er noe alle gjør. Men Volvo Cars er også ledende innen aktiv sikkerhet med løsninger som Pedestrian Detection med full autobrems og City Safety; en automatisert bremsesystem som bidrar til, ved lavere hastigheter, å unngå eller redusere konsekvensene av en ulykke. City Safety er et aktivt system, mens tverrbjelker og kollisjonsputer er passive systemer som beskytter passasjerene ved en kollisjon.

Våre løsninger for å beskytte trafikanter utenfor bilen er unik for bransjen. Tro mot vår arv, vil vi fortsette å utvikle innovative sikkerhetssystemer som beskytter ikke bare sjåføren og passasjerene i bilen, men også folk i bilens omgivelser.

Innen 2020 er vårt mål at ingen skal bli alvorlig skadet eller drept i en ny Volvo. I et lengre perspektiv er vår visjon at våre biler ikke skal krasje i det hele tatt.