Vision 2020

“Ingen skal omkomme eller bli alvorlig skadet i en ny Volvo etter 2020». Denne dristige publiserte visjonen fra 2008 illustrerer godt Volvos langsiktige mål om lage biler som ikke kolliderer. Volvo personbilers strategi for å klare Vision 2020 inkluderer samarbeid med rette partnere, integrasjon av preventive og proaktive sikkerhetssystemer i bilene, og ikke minst, bedre forstå hvordan mennesker oppfører seg i ulike trafikksituasjoner.  Sjåførens handlemåte er en bidragsgivende faktor i over 90 prosent av alle ulykker.

«Målet er unikt – Volvo personbiler har både angitt et konkret årstall og viser sosialt ansvar som også omfatter mennesker i andre biler og fotgjengere», sier Anders Eugensson, sikkerhetsekspert hos Volvo. «Vi er helt klare på at våre biler ikke skal ha negativ innvirkning på andre mennesker i kollisjonsøyeblikket. I tillegg skal ingen andre ubeskyttede mennesker som bruker veien bli alvorlig skadet eller drept».