Vilkår

  • Alle bilder publisert på twitter (@VolvoTolker) eller instagram (@VolvoTolker) eies av Volvo Car Norway AS, og kan fritt brukes av VCN.
  • Deltager skal oppdatere twitter og Instagram minimum 3 ganger daglig. Alle bilder som publiseres skal ha en kobling til Volvo.
  • Twitter- og instagram-kontoen vil promoteres i VCNs offisielle sosiale kanaler, ha eget album på VCNs offisielle facebookside, og på VCNs hjemmeside.
  • Deltager vil få disponere en Volvo av VCN for turens varighet. Deltager vil motta kr 500,- per dag for å dekke løpende utgifter.  Utgifter over dette vil deltager måtte dekke selv.
  • VCN dekker forsikring men deltager kan bli avkrevd egenandel ved skader som skyldes uforsvarlig bruk.
  • Hensikten med turen vil være å generere kreative bilder av bilen, å vise frem Norge, og dokumentere reisen.
  • Bilder og poster kan ikke inneholde ting av støtende karakter. Ved brudd på dette vil turen bli kansellert øyeblikkelig, og deltager vil være ansvarlig for å levere tilbake bilen til VCN på egen regning.
  • Deltager må ha eget fotoutstyr og utstyr til å oppdatere instagram og twitter.
  • Turen må startes og avsluttes i Oslo.