Produkcja i środowisko

Dowód naszych fundamentalnych wartości.

Nasze wartości związane z produkcją

Troska o świat, w którym żyjemy, zawsze stanowiła przedmiot zaangażowania Volvo Cars oraz zakładów, w których produkujemy nasze samochody.

Nasze zakłady produkcyjne są czymś więcej niż tylko fabrykami. Są prawdziwym uosobieniem naszych podstawowych wartości: jakości, bezpieczeństwa i dbałości o środowisko naturalne.

Recykling

W dzisiejszych czasach recykling jest istotną częścią codziennego życia. Jest nią również dla Volvo — około 15% wszystkich naszych części zamiennych poddawane jest regeneracji przy zachowaniu dokładnie takich samych standardów jakości jak dla części oryginalnych. A ponieważ podczas regeneracji zużywa się do 85% mniej surowców i 80% mniej energii, jest ona niezwykle korzystna dla środowiska naturalnego.

Mniejszy wpływ na środowisko

W Volvo mamy wizję świata, w którym nasz wpływ na środowisko jest minimalny. Stąd też wszystkie nasze europejskie fabryki korzystają wyłącznie z energii odnawialnej. Nie zależnie od tego, czy energia pochodzi z elektrowni wodnej, czy z farmy wiatrowej, zawsze jest neutralna dla klimatu.

Najwyższe standardy na całym świecie

W dziedzinie jakości na pewno nie uznajesz kompromisów — my również. Dlatego w naszych fabrykach na całym świecie — od Szwecji, przez Belgię, po Chiny — przestrzegamy najwyższych standardów jakości produkcji.

Czas na pracę zespołową

Dobra praca zespołowa zawsze przynosi najlepsze rezultaty. Wiemy o tym w Volvo, bo tak właśnie działamy już od wielu dziesięcioleci. W całej naszej organizacji praca zespołowa jest źródłem inspiracji, zwiększonej wydajności i lepszej jakości. W efekcie końcowym przekłada się to na lepsze samochody i lepszą obsługę klienta.

Przyjazne dla środowiska fabryki

Co zrobić, aby fabryka emitowała możliwie jak najmniej zanieczyszczeń? W Volvo Cars mamy odpowiedź na to pytanie. Od chwili uruchomienia w 1991 roku nasza lakiernia w Torslanda była uznawana za najczystszą na świecie, charakteryzując się najniższym współczynnikiem emisji do atmosfery lotnych związków organicznych w przeliczeniu na produkowany samochód.