NASZE MYŚLENIE O PRZYSZŁOŚCI

Świat szybko się zmienia, dlatego w Volvo Cars zawsze staramy się wybiegać myślami o kilka kroków do przodu. A zatem jak Volvo może pozytywnie wpływać na Twoje życie w przyszłości?

Czy samochody mają przyszłość?

Powstanie aglomeracji miejskich, jakość powietrza, globalne ocieplenie — to czynniki w dużym stopniu oddziałujące na sposób korzystania z samochodów. Zatłoczenie dróg stanowi problem w wielu miejscach na świecie, ale jesteśmy przekonani, że te utrudnienia znajdą swoje techniczne rozwiązanie. Uważamy również, że w przeciwieństwie do trendów z przeszłości, kiedy miasta planowano dla samochodów, w przyszłości to samochody będą produkowane z uwzględnieniem wymagań stawianych przez miasta.

Rewolucja technologiczna

Przechodzimy od ery, w której w samochodach montowano coraz mocniejsze silniki, do ery, w której myślimy o tym, co faktycznie stanowi wartość dodaną w samochodzie — na przykład nowoczesnych technologiach i funkcjach łączności. 

Wielką zmianę przyniosą samoprowadzące się samochody, które mogą całkowicie zmienić nasze wyobrażenie na temat tego, czym jest samochód. Volvo dysponuje już samochodami, które potrafią samodzielnie poruszać się po drogach publicznych. Taki samochód staje się Twoim prywatnym szoferem i możesz w nim robić inne rzeczy, a nie tylko kierować. Wiąże się to również z możliwością całkowitej zmiany sposobu parkowania, ponieważ nie trzeba fizycznie znajdować się w samochodzie, aby go zaparkować, a zatem pojazdy można na przykład bardzo ciasno ustawić obok siebie.

Podłączenie samochodów do chmury obliczeniowej pozwala im z kolei na wzajemne śledzenie się. Taki rozwój wypadków może całkowicie zmienić nasze codzienne życie — byłaby to rewolucja na miarę telefonii komórkowej, która niegdyś równie radykalnie wpłynęła na nasze zwyczaje i metody komunikowania się.

Współpraca na rzecz bezpieczniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości

Volvo i cała branża motoryzacyjna poczyniły ogromne postępy w dziedzinie bezpieczeństwa, ale istnieje jeszcze ogromne pole do poprawy. Wzrost poziomu bezpieczeństwa jest owocem współpracy klientów, rządów i producentów samochodów — to dzięki ich wspólnym wysiłkom świat staje się o wiele bezpieczniejszym miejscem.

Przedmiotem naszej współpracy z klientami i rządami jest także kwestia zrównoważonego rozwoju. W Volvo jesteśmy dobrymi obywatelami — uważamy, że mamy do odegrania ważną rolę w społeczeństwie. Możemy przewozić ludzi we właściwy sposób, wpływać na ograniczanie zatorów, a także zmniejszać zanieczyszczenia i emisję spalin. Jesteśmy też mocno przekonani, że działania te musimy podejmować wspólnymi siłami.