Usługi
Volvo V40

Wystarczy jeden telefon

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 36 miesięcy od dnia pierwszej rejestracji nowego samochodu Volvo. Nasza opieka rozciąga się  na terenie całej Polski i Europy (z wyłączeniem Albanii, krajów WNP oraz byłej Jugosławii, przy czym wyłączenie nie dotyczy Słowenii i Chorwacji).

GDY PODCZAS PODRÓŻY PRZYDARZY SIĘ PAŃSTWU COŚ NIEPRZEWIDZIANEGO, JAK NAJSZYBCIEJ NALEŻY POINFORMOWAĆ O TYM CENTRUM ALARMOWE VOLVO ASSISTANCE, TELEFONUJĄC POD NUMER SPECJALNIE ZAREZERWOWANY DLA POSIADACZY VOLVO ORAZ PODAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

 • nazwisko i imię/nazwę (firmę) właściciela pojazdu,

 • nazwisko i imię ubezpieczonego,

 • typ pojazdu, numer rejestracyjny i numer nadwozia,

 • numer karty Volvo Assistance,

 • miejsce i numer telefonu, pod którym można Państwa zastać,

 • datę pierwszej rejestracji pojazdu,

 • krótki opis zaistniałego zdarzenia, a także na wezwanie przedstawiciela Centrum Alarmowego Volvo Assistance obecnemu na miejscu  zdarzenia należy okazać ważną Książkę Gwarancyjną pojazdu. 
  Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia wyślemy pomoc drogową. Zrobimy, co tylko będzie możliwe, aby mogli Państwo kontynuować jazdę  swoim samochodem. Jeżeli okaże się to niemożliwe, odholujemy pojazd do najbliższej stacji dealerskiej Volvo. Jeśli awaryjna sytuacja  zdarzy się w tym samym mieście, w którym kupili Państwo auto, sami zdecydujecie, czy samochód zostanie odholowany do najbliższej stacji obsługi Volvo, czy do tej stacji, z której odebrali Pańtwo samochód.   VOLVO ASSISTANCE 
  Telefon: +48-22-522-2733

  Poniżej znajdą Państwo dokumenty opisujące ogólne warunki usługi Volvo Assistance, do ściągnięcia w formacie PDF.