Indicaţii importante pentru cazuri de garanţie


Pentru a nu pierde dreptul la garanţie şi pen­tru a asigura o prelucrare rapidă a garanţiei, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele reguli:

În situaţia în care lucrările de reparaţie vor fi executate de comerciantul care v-a acor­dat garanţia, vă rugăm să semnalaţi acestuia cazul de garanţie. Rugaţi comerciantul să informeze telefonic societatea CarGarantie despre cazul de garanţie înainte de a înce­pe reparaţiile.

În cazul în care nu dispuneţi executarea lucrărilor de reparaţie la comerciantul care v-a acordat garanţia, vă rugăm să semnalaţi telefonic cazul de garanţie societăţii CarGa­rantie înainte de a începe reparaţiile:

Angajaţii departamentului prelucrare garanţii vă stau la dispoziţie de luni până vineri între orele 9.00 şi 13.00 şi orele 14.00 şi 18.00 putând fi contac­taţi la:

        Telefon: +40 31 2254285


Dacă nu este posibilă înştiinţarea telefonică, atunci cazul de garanţie trebuie comunicat în cel mai scurt timp în scris sau prin fax, înainte de a începe reparaţiile:

        CG Car-Garantie
        Versicherungs-Aktiengesellschaft Filiala Austria
        Lemböckgasse 49, Haus 2, Stiege E
        1230 Viena
        Telefax +40 31 2254286


Raportul de daune trebuie expediat doar la cerere firmei CarGarantie. Odată cu raportul de daune vă rugăm să trimiteţi şi o copie a certificatelor de întreţinere cuprinse în acest carnet referitoare la inspecţiile teh­nice efectuate, împreună cu o copie a fac­turilor.

Vă recomandăm ca, în interesul dumnea­voastră, să urmaţi indicaţiile operatorului.

În cazul în care lucrările de reparaţii acope­rite de garanţie sunt executate de comer­ciantul care v-a acordat garanţia, atunci prelucrarea garanţiei are loc direct cu acest comerciant. În situaţia aceasta, veţi suporta doar costurile de reparaţii care nu sunt aco­perite şi pentru care comerciantul va emite o factură separată.

În cazul în care lucrările de reparaţii acope­rite de garanţie nu sunt executate de co­merciantul care v-a acordat garanţia, atunci firma CarGarantie va prelucra direct cu dum­neavoastră factura de predat, la momentul confirmării facturii. Există însă posibilitatea ca, după consultarea operatorului CarGa­rantie, plata acestor reparaţii să se realizeze direct către atelierul care execută lucrările. În situaţia aceasta, veţi suporta doar costurile de reparaţii care nu sunt acoperite şi pentru care comerciantul va emite o factură sepa­rată.

 

Instrucţiuni importante pentru lucrări de întreţinere şi îngrijire

 

Aţi achiziţionat un automobil cu un standard tehnic de înaltă calitate. Aşa­dar, îngrijirea conform recomandărilor, respectiv reglementărilor producătorului auto nu este numai esenţială, ci şi indispen­sabilă pe perioada garanţiei conform certi­ficatului de garanţie încheiat pentru cazuri de garanţie.

Lucrările de întreţinere şi îngrijire pot fi reali­zate fie la comerciantul dumneavoastră care v-a acordat garanţia, fie în orice alt atelier partener autorizat al mărcii auto din ţară şi din străinătate.

Vă rugăm să reţineţi că lucrările de întreţi­nere/îngrijire trebuie confirmate de atelierul partener care le execută aplicând ştampila şi semnând certificatele de întreţinere preti­părite, cuprinse în acest carnet, şi că trebuie să păstraţi facturile emise. În caz de garanţie vă rugăm să trimiteţi, la cerere, firmei CarGa­rantie o copie a certificatelor de întreţinere stampilate, împreună cu o copie a facturilor existente.

Vă rugăm să vă gândiţi la avantajul unui au­tovehicul cu carnet de service completat. Nu numai că vă bucuraţi mai mult de autove­hiculul dumneavoastră, dar vă asiguraţi fără probleme mobilitate şi protejaţi valoarea vehiculului. Iar în caz de revânzare acest demers rentează fără îndoială din punct de vedere al promovării publicitare şi al menţinerii valorii.