Standard

Kinetic

Momentum

Summum

R-Design

DRIVe

Standard

Sledeća oprema je uključena u Standard verziju modela C30. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

Kinetic

Uz specifikaciju Standard opreme, sledeća oprema je uključena u Kinetic verziju modela C30. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

Momentum

Uz specifikaciju Kinetic opreme, sledeća oprema je uključena u Momentum verziju modela C30. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

Summum

Uz specifikaciju Momentum opreme, sledeća oprema je uključena u Summum verziju modela C30. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

R-Design

Uz specifikaciju Momentum opreme, sledeća oprema je uključena u R-Design model C30. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

DRIVe

Sledeća oprema je uključena u DRIVe model C30. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.