DETALJI

Informišite se o svakom, i najmanjem detalju koji C70 čini tako posebnim. Od tehničkih specifikacija do dodatne opreme, otkrićete kako da C70 načinite samo Vašim.

2025

1550

1400

1560

4615

2640

mm