Standard

Kinetic

Momentum

Summum

Standard

Sledeća oprema uključena je u Standard verziju modela S80. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

Kinetic

Uz specifikaciju Standard opreme, sledeća oprema uključena je u Kinetic verziju modela S80. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

Momentum

Uz specifikaciju Kinetic opreme, sledeća oprema uključena je u Momentum verziju modela S80. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

Summum

Uz specifikaciju Momentum opreme, sledeća oprema uključena je u Summum verziju modela S80. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.