Standard

Momentum

Summum

DRIVe

Standard

Sledeća oprema je uključena u Standard verziju modela XC60. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

Momentum

Sledeća oprema je uključena u Momentum verziju modela XC60. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

Summum

Uz specifikaciju Momentum opreme, sledeća oprema je uključena u Summum verziju modela XC60. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

DRIVe

Sledeća oprema je uključena u DRIVe verziju modela XC60. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.