Standard

Momentum

Summum

DRIVe

Standard

Sledeća oprema uključena je u Standard verziju modela XC70. Navedene cene su okvirne preporučene cene, u kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

Momentum

Sledeća oprema uključena je u Momentum verziju modela XC70. Navedene cene su okvirne preporučene cene, u kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

Summum

U dodatku na specifikaciju Momentum verzije, sledeća oprema uključena je u Summum verziju modela XC70. Navedene cene su okvirne preporučene cene, u kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

DRIVe

Sledeća oprema uključena je u DRIVe verziju modela XC70. Navedene cene su okvirne preporučene cene, u kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.