Kinetic

Momentum

Summum

R-Design

Executive

Kinetic

Uz specifikaciju Standard opreme, sledeća oprema uključena je u Kinetic verziju modela XC90. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

Momentum

Uz specifikaciju Kinetic opreme, sledeća oprema uključena je u Momentum verziju modela XC90. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

Summum

Uz specifikaciju Momentum opreme, sledeća oprema uključena je u Summum verziju modela XC90. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

R-Design

Uz specifikaciju Momentum opreme, sledeća oprema uključena je u R-Design model XC90. Navedene cene su okvirne preporučene cene, kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.

Executive

Uz specifikaciju Momentum opreme, sledeća oprema uključena je u R-Design model XC90. Navedene cene su okvirne preporučene cene, u kojima nisu uzete u obzir lokalne varijacije. Za tačan iznos cene obratite se svom lokalnom dileru.