Ovlašćeni partneri

VCAG d.o.o.
Leskoškova 2
1000 Ljubljana
+386 1 5843 200

E-mail: volvors@vcag.net

  ......................................................................................

Prodajni salon, servis i prodaja originalnih rezervnih delova za Volvo automobile su na adresi:

Grand Motors

Bulevar Milutina Milankovića (III bulevar) br. 11b
11077 Novi Beograd, Srbija


Usluge: Prodaja i servis

Prodaja
Telefon: + 381 11/20 90 630; 20 90 633 

Servis
Telefon:  +381 11/ 20 90 651

Adresa: Bulevar Milutina Milankovića (III bulevar) br. 21 

Prodaja rezervnih delova i opreme
Telefon: +381 11/20 90 657


E mail: volvosales@grandmotors.rs

 ......................................................................................

 

Dragan SZR Volvo servis
Adresa Hercegovačka 31c
11080 Zemun, Beograd, Srbija


Usluge: servis

Servis

Telefon: +381 11 307 65 77; 316 39 36
Fax: +381 11 316 39 36
E-mail: volvo-servis@eunet.rs

 

Prodaja rezervnih delova  i opreme

Telefon: +381 11 316 70 33