Information till fristående verkstäder

För teknisk rådgivning i samband med feldiagnos och reparationer finns en Teknisk Helpdesk, telefonnummer: 031-598938


Villkor och betalning

Teknisk Helpdesk är en särskild och begränsad resurs som inte är avsedd att ersätta den information, kunskap och vägledning som erhålls genom ordinarie utbud av teknisk information och utbildning, utan som i första hand syftar till att ge råd och hjälp vid särskilda behov därutöver.

När Du kontaktar Teknisk Helpdesk kommer Du att bli tillfrågad om kontaktuppgifter för Ditt företag, liksom att få ange ett giltigt kreditkortsnummer. De kreditkort som accepteras för betalning är: JCB, Diners Club, EuroCard/MasterCard och American Express. 

Vid nyttjande av Teknisk Helpdesk kommer Du dels att debiteras en startavgift om 110 SEK, dels en minutavgift om 60 SEK per påbörjad minut. Moms tillkommer.  

I början av varje samtal kommer Du att få lämna nödvändiga uppgifter rörande det kreditkort som skall debiteras kostnaderna för samtalet. I slutet av samtalet kommer Du att få information om samtalets längd och kostnad. Du kommer också att få månadsvisa sammandrag över de samtal Du ringt.  

Observera att Teknisk Helpdesk ej kan ta emot en fråga, utreda den och sedan ringa upp för besked. All nödvändig utredning sker således under samtalets gång. 

Teknisk Helpdesk är tillgänglig måndag till fredag mellan 07.30 och 16.00, dock ej i samband med nationella helgdagar.

För beställning av VIDA diagnosverktyg, abonnemang, teknisk litteratur med mera, klicka här för att komma till Workshop Support Guide


Observera att Volvo Car Sverige AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra betalningsformer och pris. För varje samtal tillämpliga betalningsformer och priser är dock alltid de som anges på denna sida. Teknisk Helpdesk kan inte hjälpa till med frågor rörande produktändringar utöver Volvos egna produktspecifikationer, ej heller gällande montering av tillbehör som inte är godkända av Volvo. Rådgivningen utgår från, och förutsätter att, Volvos reparationsmetoder och specialverktyg används, liksom att kompetens kring Volvoprodukterna finns. 

Reparationsmetoder finns att tillgå i VIDA, som går att köpa i Technical Information Shop (TIS), klicka här för att komma till TIS.   

Specialverktyg går att köpa om ni kontaktar närmaste auktoriserade Volvoverkstad och ber dem köpa de specialverktyg ni behöver. Utbildning tillhandahålls hos Volvo Car Sverige AB / Volvo Cars Business School. Klicka här för att komma till kontaktlistan.   


Beställa enbart Tekniska Publikationer
 
Klicka här för att nå beställningssidan