PAKET

Styla din V60 med ett av våra paket och få en mycket bra uppsättning med utrustning till ett bra pris.

V60 Driver Support Package

Adding to both your safety margins and the driving experience,...
Ta reda på mer

V60 Driver Support Package

Adding to both your safety margins and the driving experience, Volvo’s most advanced safety innovations are available in this comprehensive package. Among many things, this includes groundbreaking supportive technology to help avoid collisions, detect pedestrians and alert a distracted driver.

Driver Support Package contains the following features: Adaptive Cruise Control (at all speeds), Collision Warning with Full Auto Brake and Pedestrian Detection, Driver Alert Control (DAC), Lane Departure Warning (LDW) och Blind Spot Information System (BLIS).
Den adaptiva farthållaren (ACC) hjälper föraren att hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon vid hastigheter upp till 200 km/h. Den här tredje generationens ACC ger en mer avkopplande körupplevelse på alla resor. I långsam stadstrafik anpassar den nya köassistansfunktionen automatiskt din hastighet till fordonet framför. I stillastående är det bara att trycka på en knapp eller på gaspedalen så kommer din bil smidigt att följa den framförvarande. Vid hastigheter över 30 km/h ställer du bara in önskad hastighet och minsta tidsintervall till bilen framför dig. Om radardetektorn upptäcker ett långsammare fordon framför anpassas hastigheten automatiskt till detta. Och när vägen är fri återgår bilen till den valda hastigheten. Om ACC är urkopplat och en bil framför kommer för nära kommer avståndsvarningsfunktionen att aktivera en varningslampa i nedre delen av vindrutan för att hjälpa dig att hålla ordentligt avstånd. ACC inkluderar även kollisionsvarning med autobroms (CWAB).
Statistiken visar att förare som orsakar kollisioner bakifrån i hälften av alla fall inte bromsar alls. Vår kollisionsförebyggande teknik aktiveras när hastigheten överstiger 4 km/h och kan ge dig en ljud- och ljusvarning om du kommer för nära ett framförvarande fordon eller om det finns fotgängare eller cyklister i din väg. Om du inte reagerar och kollisionsrisken blir akut aktiveras autobromsen med full kraft för att undvika eller lindra effekterna av en sammanstötning. Inom ett avstånd på 150 meter övervakar en radarsensor bakom grillen konstant avståndet till framförvarande fordon och digitalkamera bakom vindrutan tar reda på vilka föremål som finns framför dig. Vid dagsljus kan även stillastående eller rörliga fotgängare eller cyklister upptäckas. Om en fotgängare eller cyklist oväntat svänger ut framför din bil, eller om ett fordon framför plötsligt bromsas in (eller står stilla) och systemet känner att en kollision är sannolik, varnar det föraren med en blinkande varningslampa på vindrutan och ett ljudlarm. Dessutom stöder denna teknik förarens inbromsning genom att bromsarna förladdas så att bromssträckan minimeras. Om du inte reagerar på varningen och en kollision hotar att inträffa bromsas bilen omedelbart med full bromskraft.
Du känner igen scenariot. Du har kanske haft en lång dag på kontoret, eller kanske för många timmar bakom ratten, och din uppmärksamhet börjar minska. Detta är en risk som vi har tänkt mycket på, för ouppmärksamma förare står för upp till 90 procent av alla olyckor. Därför har vi utvecklat systemet Driver Alert Control (DAC) för att hjälpa distraherade förare i hastigheter över 65 km/h. En kamera läser av vägen framför dig medan DAC kontrollerar rattrörelserna och jämför dem med din vanliga körstil. Om systemet känner att du kör ryckigare än normalt, eller om det finns tecken som tyder på att du är dåsig eller distraherad ljuder en varningssignal och ett meddelande visas på instrumentpanelen som föreslår att du tar en rast.
Det är så lätt hänt: Du har kört länge på motorvägen, eller blir distraherad ett kort ögonblick, och plötsligt är du utanför ditt körfält. Det gör att du riskerar att krocka eller att själv köra av vägen. Det är inget du vill tänka på, men tack vare systemet Lane Departure Warning kan Volvo hjälpa dig med just det. När du kör fortare än 65 km/h tittar en kamera på körfältsmarkeringarna och kan meddela dig om du är på väg utanför ditt körfält. I så fall varnas du med en ljudsignal. Om du använder körriktningsvisarna för att signalera körfältsbyte är LDW-systemet däremot tyst.
Vi har alla varit med om den otäcka chocken när vi byter fil och plötsligt inser att det finns ett annat fordon i vår döda vinkel. BLIS använder bakåtriktade kameror i backspeglarna för att hålla utkik på vardera sidan om bilen. När ett fordon kör in i din döda vinkel varnas du med en lampa i vänster och höger främre dörrstolpe. I kombination med backspeglarna hjälper detta dig att bedöma om du kan byta fil. BLIS aktiveras så snart bilen överskrider 10 km/h och reagerar på nästan alla typer av fordon, inklusive motorcyklar. Och BLIS fungerar både på dagen och på natten.