VÅRa FRAMTIDSTankar

Världen förändras snabbt och på Volvo Cars tänker vi alltid flera steg framåt. Så hur kan Volvo göra ditt liv bättre i framtiden?

Har bilen en framtid?

Allt fler megastäder, luftkvalitet, växthuseffekten – allt detta har stor betydelse för hur bilar används. Trafikköer är ett problem på många håll i världen, men vi tror starkt på att det kommer att finnas tekniska lösningar på dessa problem. Och vi tror att bilar i framtiden kommer att utformas kring städer, till skillnad från tidigare, då städerna utformades kring bilarna.

En teknikrevolution

Vi håller på att gå ifrån en era där bilar bara blev snabbare och snabbare, till en där vi tänker på vad som egentligen betyder något i en bil – saker som modern teknik och uppkopplingsmöjligheter.

En stor förändring kommer att vara självkörande bilar, vilket kan komma att förändra bilens hela koncept. Volvo har redan bilar som kör själva på allmänna vägar. Din bil kommer att bli din privatchaufför och du kommer att kunna syssla med andra saker i bilen än att bara köra den. Parkering kan komma att omorganiseras helt, eftersom man inte behöver vara med i bilen för att den ska parkera, så man kan till exempel stapla bilar i parkeringshus.

Och när bilarna är anslutna till molnet kan de följa varandra. Detta kan verkligen komma att förändra människors beteende på samma sätt som mobiltelefoner har ändrat vårt liv och sätt att interagera.

Samverkan för en säkrare och mer hållbar framtid

Volvo och hela bilindustrin har gjort enorma framsteg inom säkerhet, men det finns fortfarande stort utrymme för förbättringar. En stark samarbetsanda driver säkerheten framåt – kunder, statsmakter och bilföretag håller tillsammans på att göra världen säkrare.

Och vi samarbetar med kunder och statsmakter även inom området miljömässig hållbarhet. Vi på Volvo är goda medborgare – vi tror på vår roll i samhället. Vi kan transportera människor på ett bra sätt, hantera trafikköer och minska föroreningar och utsläpp. Och vi tror starkt på att vi måste göra detta tillsammans.