VÅRT LÖFTE TILL VÄRLDEN

Ansvar i allt som vi gör.

Vi började tillverka bilar 1927 eftersom vi inte tyckte att någon annan gjorde dem starka eller säkra nog för svenska vägar. Genom åren har vi tagit fram massor av innovationer – varav en del har revolutionerat världen. Och det är detta engagemang som driver oss framåt, mot nästa fantastiska Volvo-idé.

Människorna först

Vi vill locka till oss människor som för med sig ett nytt tänkesätt för att lösa de största utmaningar som vi har framför oss. Och vi är stolta över våra engagerade medarbetare, så besök gärna vår Jobba hos oss-sida om du tycker det verkar bra att jobba med Volvo Car Group.


Volvo Cars - Jobba hos oss

Din säkerhet och omsorg om världen

Ett viktigt element i vårt hållbarhetskoncept är att skydda dig och din värld. Vi tar ansvaret för din trygghet på allvar, liksom att begränsa vår påverkan på miljön. Hållbarhet är centralt för alla våra beslut och investeringar och det är nyckeln till framgångsrika och etiska affärer.

Våra kärnvärderingar - Miljö

Göra skillnad för världen

Vi har alltid prioriterat säkerhet, men vi förstår också vilken miljöpåverkan som bilar har – därför har vi utvecklat våra mer effektiva Drive-E-drivlinor med lägre utsläpp.

Vi bryr oss om din personliga miljö också – luften inne i en Volvo är renare än utanför, tack vare vårt klimatsystem. Och vi inser att bilar behöver integreras bättre i ditt liv.


Läs mer om Drive-E

Bidra till samhället

- Handla etiskt och följ reglerna
- Följa antikorruptions-, antitrustpolicyer samt policyer om rättvis konkurrens
- Utveckla vår säkerhetsvision
- Förbättra leveranskedjan
- Föra dialog med intressenter
 

Andelen oberoende säkerhetstester där Volvo Cars fick det högsta betyget (%) 2007–2013

Skapa ekonomiskt värde

- Skapa arbetstillfällen
- Investera i infrastruktur och framtida mobilitet
- Föra vidare teknik och kunskap
- Bidra till den offentliga sektorn

 

Totalt antal anställda 2007–2013

Ansvarsfullt företagande

Vår "Code of Conduct", som är baserad på befintliga policyer, är vårt sätt att se till att vi sköter våra affärer på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. "Koden" gäller alla inom Volvo Cars, samt även konsulter och underleverantörers personal som arbetar under Volvo Cars ledning. Vi förväntar oss även att alla våra affärspartners ska tillämpa samma principer som vår Code of Conduct föreskriver. Det är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

Code of Conduct

Senaste hållbarhetsrapporten

Vi har tagit fram rapporter på miljömässiga, hälsomässiga och säkerhetsmässiga aspekter av våra produkter och produktion ända sedan 2000, innan dessa blev formaliserade.

2003 publicerade vi vår första hållbarhetsrapport i linje med de internationella rapporteringsriktlinjerna från GRI (Global Reporting Initiative). Du kan hämta vår senaste hållbarhetsrapport här.


Andra hållbarhetsrapporter

Kontakt för hållbarhet

Om du har frågor om hållbarhet eller den senaste rapporten kan du kontakta oss med följande information:

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE – 405 31
Göteborg

citizen@volvocars.com