Producentansvar

Bilåtervinning

Sedan den 1 juni 2007 har Volvoägare kostnadsfritt kunnat lämna in sin bil för återvinning via det rikstäckande återvinningsnätet Bilretur, partner till Volvo. En förutsättning för att lämna in bilen avgiftsfritt är att den fortfarande är komplett. För närmaste mottagningsställe, se Bilreturs hemsida

Det är viktigt att bilen lämnas in för återvinning hos en auktoriserad bildemonterare, så att den tas om hand på ett miljöriktigt sätt för att undvika oönskade ämnen från att spridas i naturen. När bilen kommit till bildemonteraren töms den på vätskor, batteriet och andra komponenter som innehåller farliga ämnen demonteras och bilen går via ett antal andra olika system för att kunna bli nytt material. Bilreturs nätverk av bildemonterare gör att bilarna återvinns till minst 85% i enlighet med gällande lagkrav, bilarna konstrueras med hänsyn till återvinningskraven i lagstiftningen. 

Som en del i Volvos konstruktionsarbete märks plastdetaljer, gummi och glas med vilket material de är gjorda av vilket möjliggör återvinning och återanvändning. I International Dismantling Information System, IDIS, finns återvinningsinformation, läs mer på IDIS hemsida

Återvinningssystemen befinner sig i ständig utveckling. Vissa reservdelar är lämpade att ta i retur från marknaden för att återanvändas och genom att fabriksrenovering så får dessa ett nytt liv. Läs mer på Bil Swedens hemsida kring Bilskrotning och Återvinning.