VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Vad är Bluetooth®?

Bluetooth® är en trådlös teknik som möjliggör trådlös anslutning mellan flera elektroniska enheter på 2,4 GHz-radiofrekvensbandet och har en räckvidd på cirka tio meter. Med Bluetooth kan du använda mobiltelefonen i fordonet utan att behöva hålla i den. Mer information om trådlös teknik med Bluetooth finns på www.bluetooth.com.

Varumärket och logotyper för Bluetooth® tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Ford Motor Company använder märket på licens. Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Hur fungerar Bluetooth® i min Volvo?

Med Volvo Bluetooth®-handsfreesystemet kan du ringa utan att hålla i telefonen genom att ansluta mobiltelefonen via Bluetooth till en telefonmodul som finns installerad i din bil. Du kan ta emot och ringa samtal i handsfreeläge och i privat läge, och telefonens funktioner styrs via rattfjärrkontroll och en knappsats i konsolen.

När mobiltelefonen är ihopparad med Volvos Bluetooth-handsfreesystem kan det variera vilka funktioner du kan använda. Alla funktioner i systemet är inte tillgängliga för alla telefonmodeller.

Är alla Bluetooth®-telefoner kompatibla med systemet?

Nej, alla Bluetooth®-telefoner går inte att använda. Telefonen måste ha Bluetooth-profilen för handsfree för att kunna anslutas till din Volvo. Dessutom har mobiltelefoner som går att ansluta till Volvo Bluetooth-handsfreesystem olika avancerade funktioner. Och alla funktioner i systemet är inte tillgängliga i alla telefoner.

Volvo utvärderar och testar befintliga och nyligen lanserade Bluetooth-telefoner kontinuerligt för bästa möjliga drift och kompatibilitet. Resultaten publicerar vi på denna webbplats. Testerna ger en indikation om vilka telefoner som är kompatibla med de implementerade funktionerna i din Volvos Bluetooth-handsfreesystem. Om din telefon inte finns i listan kan du granska resultaten för att se hur kompatibel din telefon är. Din telefon kan ha en annan funktion än den som visas i listan. T.ex. är kanske telefonens programvaruversion inte samma som den som står i listan.

Vilka telefoner är kompatibla med min Volvo?

I avsnittet "Hitta en telefon" på den här webbplatsens startsida finns en lista över alla telefoner som testats med Volvo Bluetooth®-handsfreesystem. Välj din region och en telefontillverkare och/eller en nätverksoperatör (endast USA) för att få veta mer. Telefonerna har olika grad av kompatibilitet med Bluetooth-systemet i ditt fordon, funktionerna listas på sidan ”Specifikationer”. Telefoner med markeringen "Nej" på viktiga samtalsfunktioner, som att ringa upp, ta emot och avsluta samtal, rekommenderas inte av Volvo.

Du kan också välja att visa listan över de telefoner som fungerar bäst. Då visas telefoner från alla tillverkare.

Fungerar en telefon med Bluetooth®-funktion som inte finns på listan?

Om din telefon inte finns med i listan över telefoner som testats av Volvo kan det ändå innebära att alla eller vissa funktioner är tillgängliga. Men eftersom Volvo inte har testat telefonen kan vi inte ge någon fingervisning om Volvo Bluetooth®-handsfreesystem kommer att fungera korrekt eller med full kapacitet.

Hur snabbt tas nya Bluetooth®-telefoner med i listan?

Volvo testar kontinuerligt nya Bluetooth®-telefoner allteftersom de blir tillgängliga och testresultaten publiceras på den här webbplatsen. Volvos ambition är att testa så många som möjligt av de populäraste telefonerna, men vi lägger störst tonvikt på högkvalitativa modeller från de största tillverkarna. Eftersom telefonernas popularitet varierar avsevärt i olika länder kan Volvo inte tillhandahålla testresultat som täcker alla bästsäljande Bluetooth-telefoner på alla marknader. Kontakta din Volvohandlare om du vill ha mer information.

Varför är min Bluetooth®-telefon inte med på listan?

Befintliga Bluetooth®-telefoner som inte finns med i listan har med största sannolikhet inte testats. En telefon som inte har testats kan bli testad vid ett senare tillfälle, men det kan också hända att den aldrig blir testad. Eftersom ett mycket stort antal nya Bluetooth-telefoner just nu lanseras på marknaden har Volvo inte möjlighet att testa alla telefoner. I några få fall har telefoner inte klarat Volvos testning och finns då inte med i listan. Viktiga samtalsfunktioner, som att ringa upp, ta emot och avsluta samtal, har i dessa fall inte fungerat eller också var Bluetooth-anslutningen inte stabil.

Varför har min Bluetooth®-telefon andra funktioner än de som visas i Volvos testresultat på webbplatsen?

Det här kan inträffa om du har en annan programvaruversion än den som fanns i telefonen som testades. Mer information finns i testresultaten på sidan ”Specifikationer” i avsnittet ”Hitta en telefon”. Konsultera telefonens handbok och uppdatera telefonens programvara.

Det är inte heller säkert att din telefon har den funktion som anges av testresultaten om din Volvo har en annan Bluetooth®-programvara än den som användes i testet.

Det finns även andra faktorer som kan påverka testresultaten för Bluetooth-system, funktionerna kan till exempel variera beroende på vilken nätoperatör som används. Därför bör resultaten endast ses som en fingervisning om vad du kan förvänta dig av Volvo Bluetooth-handsfreesystem.

Vilka funktioner testas?

Ringa samtal

Ansluta mobiltelefonen
Mobiltelefonen kan kopplas till bilens handsfreesystem. Bilens handsfreesystem ansluter automatiskt telefonen när systemet startar. Om det finns ett aktivt samtal kan det hanteras i bilens handsfreesystem när anslutningen har upprättats.

Ringa samtal från telefonen
Användaren av bilens handsfreesystem kan ringa samtal genom att knappa in telefonnumret på knappsatsen i bilens handsfreesystem.

Avbryta utgående samtal
Användaren av bilens handsfreesystem kan avbryta ett samtal som pågår genom att trycka på "lägga på"-knappen på knappsatsen i bilens handsfreesystem.

Ta emot inkommande samtal
Användaren av bilens handsfreesystem kan ta emot inkommande samtal i bilens handsfreesystem.

Avvisa inkommande samtal
Användaren av bilens handsfreesystem kan avvisa inkommande samtal i bilens handsfreesystem.

Nummerpresentation visas för inkommande samtal
När ett inkommande samtal tas emot visar handsfreesystemet uppringarens identitet som ett nummer eller motsvarande namn i telefonboken om den är tillgänglig.

Avsluta samtal
Ett aktivt samtal kan avslutas när telefonen ansluts till bilens handsfreesystem.

Övriga funktioner

Telefonbok
Mobiltelefonens telefonbok kan göras tillgänglig i bilens handsfreesystem. Telefonbokens poster kan synkroniseras antingen automatiskt eller manuellt, eller så kan posterna skickas manuellt via Bluetooth-anslutningen till bilens handsfreesystem. Användaren kan visa telefonboksposter och använda telefonboken för att ringa samtal.

Ringa med röstkontrollen
Bilens handsfreesystem kan ringa med hjälp av de förinspelade namnen i mobilen telefonbok.

Samtalslistor
Mobiltelefonens samtalslista är tillgänglig i bilens handsfreesystem. Du kan ringa samtal via samtalslistan. Samtalslistor kan visas i bilens handsfreesystem.

Signalstyrka visas i bilens display
Mobiltelefonen stöder visning av aktuell nätverkssignalstyrka i bilens handsfreesystem.

Mobiltelefonens ringsignal kan användas
Mobiltelefonen stöder att telefonens ringsignal spelas upp via bilens högtalarsystem. Användaren kan då ha samma ringsignal i bilens handsfreesystem som i mobiltelefonen.

Överföra samtal till mobiltelefonen
Om en telefon med ett aktivt samtal är ansluten till bilens handsfreesystem och samtalet går via bilens högtalarsystem kan användaren flytta samtalet till mobiltelefonen för att kunna föra ett privat samtal.

Överföra samtal till bilens högtalare
Om en telefon med ett aktivt samtal är ansluten till bilens handsfreesystem och samtalet hörs i mobiltelefonen kan användaren flytta samtalet till bilens högtalarsystem.

Skicka tonvalstoner
Du kan använda knappsatsen i bilens handsfreesystem för att sända nummer som tonvalssoner i ett aktivt samtal. Tonvalstoner kan användas för att styra tonvalstjänster, t.ex. ett röstbrevlådesystem.

Mediespelare

Ansluta mediespelare
Bluetooth-enheten kan koppas och anslutas till bilens handsfreesystem.

Spela upp
Den låt som spelas i mediespelaren kan spelas upp via bilens ljudsystem.

Välja spår
Nästa eller föregående spår kan väljas från bilens handsfreesystem.

Spårinformation visas i bilens display
Den aktuella låtens titel visas i bilens handsfreesystem. Namnet på artisten och albumnamnet visas också om dessa funktioner stöds av mediespelaren.

Hur ska jag tolka testresultaten?

Testresultaten klassificeras som Ja, Nej eller Delvis. Ja betyder att funktionen stöds. Nej betyder att funktionen inte stöds. Delvis innebär att funktionen kan användas, men informationen kan vara begränsad och/eller att ytterligare åtgärder krävs av användaren. Detta dokumenteras då på fliken Kommentarer. Observera att denna del alltid visas på engelska.

Vilka är villkoren för att en telefon ska anses som en av de som fungerar bäst?

Telefonen ska uppfylla följande tester:
 • Ansluta mobiltelefon
 • Ringa samtal från bilen
 • Avbryta utgående samtal
 • Ta inkommande samtal
 • Avvisa inkommande samtal
 • Avsluta samtal
 • Telefonbok
 • Samtalslistor
 • Ansluta mediaspelare
 • Spela upp spår
 • Välja spår

Vilka är de tekniska specifikationerna för Volvos Bluetooth®-handsfreesystem?

Bluetooth core
De centrala specifikationerna för Bluetooth definierar hur du ställer in och använder en anslutning till en annan Bluetooth-enhet. Informationen visar den version av Bluetooth-specifikationerna som enheten i listan är baserad på. Bluetooth core-versionerna är bakåtkompatibla. Funktioner från den äldsta versionen av de två anslutna enheterna är tillgängliga. Bilens handsfreesystem är baserat på version 2.0.

HFP
Handsfreeprofilen (HFP) definierar hur en telefon kan användas, t.ex. ansluta samtal, avbryta samtal osv. Funktioner från den äldsta versionen av de två anslutna enheterna är tillgängliga. Bilens handsfreesystem är baserat på handsfreeprofilversion 1.5.

OPP
Object Push Profile (OPP) definierar hur Bluetooth-enheter kan utbyta kontakter. "Y" innebär att enheten kan skicka objekt (object push). Funktionen behövs när telefonen inte stöder automatisk synkronisering av telefonboken. Med OPP kan användaren manuellt välja kontakter i telefonens telefonbok och skicka dem till Bluetooth-handsfreesystemet.

PBAP
Phone Book Access Profil (PBAP) definierar hur telefonboksobjekt ska hämtas från den anslutna mobiltelefonen. Telefonboksobjekt är poster i huvudtelefonboken eller någon av de tre samalslistorna (inkommande, utgående eller missade samtal).

A2DP
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) definierar hur Bluetooth-enheter kan direktuppspela ljudinnehåll i högkvalitets mono eller stereoljud.

AVRCP
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) definierar hur en enhet kan agera som fjärrkontroll för att manipulera en annan enhet som stöder audio-/video-distributionsenarior.

Vilken programversion används i de testade telefonerna?

Vilken programversion som finns i telefonen kan påverka telefonens kompatibilitet med Volvos Bluetooth-handsfreesystem. Mobiltelefonerna testas med den senaste telefonprogramvaran vid tiden för testet. Om din mobiltelefon har en annan programversion kan funktionerna i det inbyggda Bluetooth-systemet skilja sig från det som anges i listan. Testresultaten ska endast ses som en indikation på vilka funktioner som användaren kan förvänta sig. Det kan hända att användaren ser en annan funktion beroende på olika mobiltelefonnätverks funktioner eller att mindre ofta förekommande problem inte fångats upp av testet. Vissa telefoner är utrustade med programvara som är specifik för nätverksoperatören och kan därför också fungera annorlunda än vad som beskrivs här.

Gör så här för att identifiera mobiltelefonens programversion:

NOKIA
Hitta programversionen på en Nokia-telefon: Knappa in *#0000# från huvudskärmen. Versionen (V) visas.

SONY ERICSSON
Hitta programversionen på en Sony Ericsson-telefon: Använd navigeringsknappen och knappsatsen för att ange > * <> <<> *<<> * från huvudskärmen (&lt:&lt:> eller > anger navigeringsknappens rörelseriktning) och välj sedan Service info och SW information.

MOTOROLA
Hitta programversionen på en Motorola-telefon: Från huvudskärmen använder du knappsatsen för att gå till menu/settings/phone status/other info/SW Version/Flex Version. Eller knappa in *#9999# från huvudskärmen.

SAMSUNG
Knappa in *#1111# från huvudskärmen. Versionen (V) visas.

LG ELECTRONICS
Använd knappsatsen och gå till Menu/Mobile/Information eller Settings & Tools/Phone info/SW/HW version.

HTC
HTC-telefoner med Microsoft Windows-system: Använd knappsatsen och gå till Start/Settings/System/Device Information

BLACKBERRY
Använd knappsatsen och gå till Options/About.

Testdatum
Det datum då testet utfördes.

Fungerar det med en Bluetooth®-adapter?

Nej, bara mobiltelefoner som har inbyggd Bluetooth® och tillfredsställande funktion i testöversikten på den här webbplatsen fungerar korrekt.

Hur parar jag ihop systemet med en kompatibel telefon?

Instruktioner för ihopparning (pairing) för Volvotestade funktioner finns i avsnittet ”Hitta en telefon” på den här webbplatsen, i fordonets instruktionsbok och hos din lokala Volvohandlare.

Hur många telefoner kan jag para ihop med systemet?

Systemet har stöd för upp till tio telefoner. Om du försöker lägga till en elfte telefon kommer systemet kräva att du tar bort en telefon.

Hur ändrar jag namnet på min telefon i listan över ihopparade enheter?

Du måste redigera namnet på telefonen innan du parar ihop den med systemet. Följ instruktionerna i telefonens användarhandbok för hur du ändrar telefonens Bluetooth®-ID.

Kan jag föra över min telefonbok?

De flesta, men inte alla, telefoner har en funktion för automatisk överföring av telefonbok och/eller kontaktinformation via PBAP- eller AT-kommandon via HFP i Bluetooth®. Om din telefon har en sådan funktion kan du också manuellt överföra kontakter från din mobiltelefon till Volvo Bluetooth-handsfreesystem med telefonens OPP-funktion (Object Push Profile). Instruktioner om hur du använder OPP hittar du i telefonens handbok.

Volvo Bluetooth handsfreesystem kräver både SIM-telefonboken (SM) och mobilens interna telefonbok (ME). De två kontaktlistorna läggs samman efter att de förts över. Du kan endast nå telefonboken för den mobiltelefon som är ansluten. Varje telefonnummer räknas räknas som en kontakt.  

Maximalt antal kontakter:

Volvo C30, C70, S40, V50, S80, V70, XC60 och XC70 tillverkade fram till  v.48 2008: 750 poster.

Volvo C30, S40, V50, S80, V70 och XC70 tillverkade fram till  v.48 2008: 1250 poster.

Volvo XC60 tillverkad från v. 48 2008 till v.46 2010: 1250 poster.

Volvo XC90 tillverkad från 2010 till v.20 2011: 1250 poster.

Volvo C30, C70, S40, V50 och XC90 tillverkad från v20 2011: 1666 poster.

Kontakta din Volvohandlare för mer detaljerad information. 

Varför ansluts inte systemet automatiskt till min ihopparade telefon?

Se till att telefonens Bluetooth® alltid är "PÅ" och/eller "kan identifieras" och/eller att fordonet är markerat som en "betrodd" enhet. Då kan fordonet ansluta automatiskt när det befinner sig inom räckvidd. Mer information om hur du justerar Bluetooth-inställningarna finns i telefonens handbok.

Vilka funktioner har systemet?

När du har parat ihop en Bluetooth®-mobiltelefon som visat sig ha full funktionalitet i Volvos test (mer information om kompatibilitet finns i avsnittet "Hitta en telefon") med bilen finns ett antal olika funktioner tillgängliga:

 • Mobiltelefonanvändning i handsfreeläge som använder fordonets inbyggda mikrofon och högtalare
 • Möjlighet att växla mellan handsfreesamtal och privata samtal
 • Överföring av telefonboken
 • Ett urval av olika ringsignaler
 • Direkt ljuduppspelning från den anslutna enheten

Hur använder jag funktionerna?

Information om hur du använder systemets funktioner finns i bilens instruktionsbok.

Måste jag använda en viss mobiltelefonileverantör?

Nej. Systemet använder din befintliga operatör.

Vad finns det för garanti på systemet?

Volvo Bluetooth®-handsfreesystem täcks av fordonets grundläggande garanti.

Vem kan jag kontakta om jag har ytterligare frågor eller behöver hjälp?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Volvos lokala kundtjänst eller närmaste Volvohandlare.

Friskrivning

Möjligheten att använda de olika funktionerna är beroende av telefonens Bluetooth®-funktioner. Trots att Bluetooth® är en global standard används många olika versioner i dagens mobiltelefoner. Det är inte säkert att alla versioner hanterar de profiler som krävs för kommunikation med Volvo Bluetooth®-handsfreesystem. Testresultaten som visas på den här webbplatsen ger en fingervisning om mobiltelefonernas kompatibilitet med tillgängliga funktioner i Volvo Bluetooth®-handsfreesystem vid tidpunkten för testet, men uppgifterna är ingen garanti för telefonens prestanda och funktioner. Systemets prestanda och funktionernas tillgänglighet kan variera beroende på programvaruversion, operatör, täckning och många andra faktorer som Volvo inte har någon kontroll över. Volvo kan inte garantera tillgängligheten för en viss funktion och utfärdar inga garantier för någon funktions prestanda. Telefoners och funktioners kompatibilitetsstatus kan ändras utan föregående meddelande. Mer information finns i telefonens handbok. Mobiltelefon ingår inte.

Varumärket och logotyper för Bluetooth® tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Ford Motor Company använder märket på licens. Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.