Vanliga frågor och svar

Innehållet kan inte visas eftersom du antingen inte har Adobe Flash Player installerad eller har stängt av JavaScript i din webbläsare.

Skriv ut alla

_faq.htm

Gravid

Nyfödd

Bakåtvänd

Framåtvänd

2

Kan bilbältet skada det ofödda barnet?

Hur ska bilbältet sitta?

Vår forskning visar att det bästa skyddet för gravida kvinnor och deras ofödda barn är att modern har på sig sitt trepunktsbälte och att hon bär det på rätt sätt. Detta minskar avsevärt risken för skador på fostret. Därför bör gravida kvinnor alltid använda bilbältet, ända fram till födseln.

Den övre delen av skulderbältet bör sitta över den främre delen av axeln, ner mellan brösten och ner vid sidan av magen. Midjebältet bör sitta platt över höfterna och så lågt som möjligt under magen. Det får aldrig sitta över magen. Bältet måste sitta så nära inpå kroppen som möjligt. Kontrollera också att bältet inte är vridet på något ställe.

11

Vad ska jag tänka på när jag väljer babyskydd?

Vad ska jag tänka på när jag köper ett begagnat babyskydd?

Vad är ISOFIX*?

Hur fäster man ett babyskydd?

Är en faststpänd babylift ett säkert alternativ?

Vilken är den bästa placeringen i bilen för ett babyskydd?

Kan man vara säker på att krockkudden verkligen har stängts av eller kopplats ur?

Utgör sidokrockkuddar någon risk för barnet?

Varför måste barn färdas i bakåtvända stolar?

Hur länge kan vi använda babyskyddet?

Vad gör jag om mitt barn inte vill sitta i sin stol?

En som är lämplig för din bilmodell, som är bekväm för ditt barn och som uppfyller de rättsliga kraven i ditt land.

Köp inte ett begagnat babyskydd såvida det inte är relativt nytt. Arbetet med att designa babyskydd har utvecklats snabbt och moderna stolar är mycket säkrare än gamla. Om du köper ett begagnat babyskydd bör du se till att det är oskadat, har rätt typgodkännande och att alla fästen och instruktioner medföljer.

Ett standardiserat fästsystem för alla typer av bilbarnstolar. * ISOFIX-systemet heter LATCH i USA.

Följ de särskilda instruktionerna noggrant. Om du stöter på problem kan du be återförsäljaren om hjälp.

Nej. Babyliften kan fästas men barnet kommer inte att sitta fastspänt på rätt sätt.

I en Volvo är all passagerarsäten lika säkra men det kommer antagligen finnas andra faktorer som påverkar din val av plats. Många föredrar att ha sitt barn inom räckhåll, till exempel i det främre passagerarsätet. Om det främre passagerarsätet har en aktiverad krockkudde måste däremot barnet sitta någon annanstans. Baksätet är alltså det enda alternativet om det främre passagerarsätet har en aktiverad krockkudde. I vissa bilar kan krockkudden i passagerarsätet kopplas ur vid behov. Det kan finnas en kontakt för det i din bil. Läs instruktionsboken för mer information. Om det inte finns en kontakt för det är ett alternativ att permament koppla ur krockkudden hos en auktoriserad återförsäljare. I vissa länder, till exempel USA, krävs det ett särskilt tillstånd innan krockkudden får kopplas ur.

Ja, Volvos avstängningskontakt till passagerarkrockkudden (PACOS) är mycket pålitlig. Men du måste kontrollera noggrant att kontakten verkligen står i läge AV. Om du tvivlar på att krockkudden verkligen är frånkopplad kan du kontakta din auktoriserade återförsäljare. Kontrollera alternativen för din bil och reglerna som gäller i ditt land.

Nej. I en Volvo kommer barnet inte i kontakt med sidokrockkuddarna om det är ordentligt faststpänd i en godkänd, bakåtvänd bilbarnstol.

Barnets huvud är stort och tungt i relation till resten av kroppen och nacken är fortfarande långt ifrån färdigutvecklad. Om barnet färdas i en framåtvänd stol är nacken mycket sårbar för den enorma påfrestningen vid en frontalkrock.

Det viktigaste är att stolen som används passar barnets storlek och vikt så att det får det stöd det behöver. Beroende på typen av stol som valdes från början måste de flesta barn byta till en större bilbarnstol någonstans mellan åldern 9-18 månader, men det är också möjligt att byta innan det. När barnet växt så att huvudet når upp till eller förbi stolens överkant har det blivit dags att byta till en bakåtvänd stol avsedd för större barn.

Stanna och ta en paus. Det kan vara en bra idé att ta med en helt ny bilbarnstol in och låta barnet vänja sig vid den hemma först.

9

Hur länge bör barn använda bakåtvända bilbarnstolar?

Varför är detta så viktigt?

Vad ska jag tänka på när jag köper en bilbarnstol?

Hur fäster man en bakåtvänd bilbarnstol?

Vilken är den bästa placeringen i bilen för en bilbarnstol?

Kan man vara säker på att krockkudden verkligen har stängts av eller kopplats ur?

Utgör sidokrockkuddar någon risk för mitt barn?

Vad gör jag om mitt barn inte vill sitta i sin stol?

Vad gör jag om mitt barn somnar med huvudet i en konstig vinkel?

Små barn bör sitta i bakåtvända stolar så länge som möjligt. Barnet bör endast byta till en framåtvänd stol när det växt ur sin nuvarande bilbarnstol eller när huvudet passerar överdelen av stolen. Det rekommenderas att barn fortsätter att använda bakåtvända bilbarnstolar tills de är tre år gamla, men helst längre. Ju äldre barnet är desto starkare nacke har det. Ju längre barnet är desto mindre är dessutom huvudet i relation till resten av kroppen. Att barnet inte kan sträcka ut sina ben helt påverkar inte säkerheten.

Eftersom barnets sårbara nacke inte klarar av påfrestningen som uppstår när det kastas framåt vid en frontalkrock. I en framåtvänd stol är påfrestningen på nacken enorm. I en bakåtvänd bilbarnstol fördelas påfrestningen över hela ryggen och huvudet. Påfrestningen som uppstår vid en krock bakifrån är vanligtvis inte lika hög.

En som är lämplig för din bilmodell, som är bekväm för ditt barn och som uppfyller de rättsliga kraven i ditt land.

Följ de särskilda instruktionerna noggrant. IOSFIX är ett standardiserat fästsystem som oftast gör det klare att montera bilbarnstolar. Om du stöter på problem kan du be återförsäljaren om hjälp. Många Volvo-bilar har andra typer av stolsfästen inbyggda i golvet.

I en Volvo är all passagerarsäten lika säkra men det kommer antagligen finnas andra faktorer som påverkar din val av plats. Många föredrar att ha sitt barn inom räckhåll, till exempel i det främre passagerarsätet. Om det främre passagerarsätet har en aktiverad krockkudde måste däremot barnet sitta någon annanstans. Baksätet är alltså det enda alternativet om det främre passagerarsätet har en aktiverad krockkudde. I vissa bilar kan krockkudden i passagerarsätet kopplas ur vid behov. Det kan finnas en kontakt för det i din bil. Läs instruktionsboken för mer information. Alternativet är att koppla ur krockkuden permanent hos en auktoriserad återförsäljare. I vissa länder, till exempel USA, krävs det ett särskilt tillstånd innan krockkudden får kopplas ur.

Ja, Volvos avstängningskontakt till passagerarkrockkudden (PACOS) är mycket pålitlig. Men du måste kontrollera noggrant att kontakten verkligen står i läge AV. Du kan också permanent koppla ur krockkuden hos en auktoriserad återförsäljare. Om du tvivlar på att krockkudden verkligen är frånkopplad kan du kontakta din auktoriserade återförsäljare. Kontrollera alternativen för din bil och reglerna som gäller i ditt land.

Nej, Volvos sidokrockkuddar är designade för att skydda ditt barn vid en krock, förutsatt att barnet färdas i en lämplig, bakåtvänd stol. Så se alltid till att spänna fast ditt barn ordentligt.

Stanna och ta en paus.

Om det inte tycks störa barnet ser det antagligen värre ut än vad det är. Om det stör dig kan du alltid stanna och stötta upp barnets huvud med en kudde eller dyna.

11

När kan jag flytta mitt barn till en framåtvänd bilbarnstol?

Vad ska jag leta efter när jag väljer bälteskudde med eller utan ryggstöd?

Är en bälteskudde lika bra som en bälteskudde med ryggstöd?

Hur placerar man bältet på rätt sätt?

Får ett barn någonsin använda en vanlig kudde istället för en bälteskudde, kanske i någon annans bil?

Får man låta barnet sitta i en vuxen människas knä istället?

Vilket säte i bilen är det säkraste?

Hur långt måste ett barn vara för att få färdas i det främre passagerarsätet med en krockkudde som inte har stängts av eller kopplats ur?

Hur länge bör barn använda bälteskudde?

Vad gör jag om mitt barn inte vill sitta på bälteskudden?

När barnet har växt ur sin bakåktvända stol, till exempel när huvudet snuddar vid eller når ovanför stolens överdel, beroende på vilken typ av stol du har. Barnet bör vara tre år gammalt och helst äldre.

En som är lämplig för din bilmodell, som är bekväm för ditt barn och som uppfyller de rättsliga kraven i ditt land.

Mindre barn upplever i allmänhet att en bälteskudde med ryggstöd är bekvämare för benen. I bilar utan nackstöd ger en bälteskudde med ryggstöd extra stöd bakom huvudet. Om stolens ryggstöd har sidoklaffar hjälper dessa ett sovande barn att sitta rakare och säkrare. Annars är skyddet samma, förutsatt att bilbältet sitter korrekt över barnets kropp, med eller utan ett ryggstöd för bälteskudden.

Skulderbältet bör gå ner över axeln nära halsen. Det spelar ingen roll om bältet delvis täcker barnets hals. Det är däremot farligt om bältet sitter för långt ut på axeln. I värsta fall kan barnets överkropp glida ut över bältet vid en krock. Av samma anledning får du aldrig låta ditt barn bära skulderbältet under båda armarna. Midjebältet måste sitta framför höfterna över överdelen av låren. Med de flesta borttagbara bälteskuddar måste bältet hållas nere av kuddens utskjutningarna. I annat fall riskerar bältet att glida upp över barnets mage och orsaka interna skador vid en krock. Både skulderbältet och midjebältet måste vara ordentligt åtdragna. Dra åt bältet efter att du spänt fast barnet.

Nej. En vanlig kudde är för mjuk. Vid en krock kan den glida fram eller plattas till. Barnet riskerar att glida ut under bältet. Andra saker som till exempel telefonkataloger bör heller inte användas.

Nej. Barn får aldrig färdas i någons knä. Varje barn måste ha sin egen plats i bilen och en lämplig typ av barnstol.

I en Volvo är alla säten lika säkra för barn, förutsatt att de använder en lämplig typ av barnstol. Det enda undantaget är när det främre passagerarsätet har en krockkudde som inte stängts av eller kopplats ur. Barn som är kortare än 140 cm bör inte färdas i ett säte med aktiverad främre krockkudde.

140 cm.

Det är svårt att ange en exakt gräns. Dagens bälteskuddar har testats och godkänts för barn upp till ungefär 140 cm (upp till ungefär tio års ålder och 36 kg). De flesta länder har sina egna särskilda regler och undantag. Det viktigaste när det gäller krocksäkerhet är att midjebältet bärs på rätt sätt över höften, även efter att resan pågått ett tag och barnet rört sig. Det får inte finnas en risk att bältet glider upp över magen vid en kollision. Här spelar faktorer som barnets storlek (längd och höftstorlek), ålder (höftutveckling) och placeringen av bältena i bilen in. Vår olycksforskning visar att barn som är upp till tio år gamla bör använda en bälteskudde, men att de även är bra för elvaåringar och tolvåringar.

Du måste övertala barnet.