Bilåtervinning - Producentansvar

Från och med 1 juni 2007 kan Volvoägare kostnadsfritt lämna in sin bil för återvinning via det rikstäckande återvinningsnätet Bilretur som Volvo är partner i. En förutsättning för att lämna bilen avgiftsfritt är att den fortfarande är komplett. För närmaste mottagningsställe, se www.bilretur.se

Det är viktigt att bilen lämnas in för återvinning hos en auktoriserad bildemonterare, så att den tas om hand på ett miljöriktigt sätt. På så sätt säkerställs att inga oönskade ämnen sprids i naturen.

När bilen kommit till bildemonteraren töms den på vätskor. Batteriet och andra komponenter som innehåller ämnen som inte får spridas i naturen demonteras. Därefter kommer bilen att gå via ett antal olika system för att kunna bli nytt material.

Bilreturs nätverk av bildemonterare gör att bilarna återvinns till minst 85% i enlighet med gällande lagkrav.

Alla metaller och de flesta plaster lämpar sig väldigt bra för återvinning och kan då bli nya bilkomponenter eller andra produkter. Tekniken utvecklas hela tiden och efterfrågan på dessa produkter är stor. Bilarna konstrueras med hänsyn till återvinningskraven i lagstiftningen

Som en del i Volvos konstruktionsarbete märks plastdetaljer, gummi och glas med vilket material de är gjorda av. Detta möjliggör återvinning och återanvändning. I IDIS (International Dismantling Information System) finns återvinningsinformation kring bl.a. materialen i bilarna vid skrotningen, läs mer på www.idis2.com.

Återvinningssystemen befinner sig i ständig utveckling

Volvo Personvagnar har en lång tradition av återvinning, ett exempel är Volvos utbytessystem som ständigt utvecklats sedan starten 1945. Vissa reservdelar är lämpade att ta i retur från marknaden för att återanvändas. Genom att fabriksrenovera så får dessa ett nytt liv. 

Läs gärna även mer på Bilswedens hemsida om Bilskrotning och Återvinning.