Hållbar utveckling

För oss på Volvo Personbilar är hållbar utveckling inte något som är skrivet i sten. Vi ser det istället som en levande, ständigt pågående och delad utveckling som vi alla tar del av.

Klicka här om du vill fördjupa dig i vårt engagemang för en hållbar utveckling. (Informationen är på engelska.)