Nyheter
 • Snabbare beslutsvägar inom Volvo Personvagnars marknads- och försäljningsorganisation

  2011-10-17
  Anders Gustafsson, VD, Volvo Personbilar Sverige AB
  Anders Gustafsson, VD, Volvo Personbilar Sverige AB

  Snabbare beslutsvägar inom Volvo Personvagnars marknads- och försäljningsorganisation

   

   

  Anders Gustafsson ersätter Thomas Andersson som blir global försäljningschef


  Thomas Andersson, för närvarande vd för Volvo Personbilar Sverige och den nordiska regionen, tillträder 1 januari 2012 en ny tjänst på Volvo Personvagnar som global försäljningschef. Han kommer att rapportera till Doug Speck, Marknadsdirektör, Volvo Personvagnar.

   

  - Vi har fokuserat på struktur, snabbhet och kompetens för att säkerställa att vi har rätt organisation för att kunna leverera våra mål för år 2020. Jag välkomnar Thomas Anderssons gedigna erfarenhet från den nordiska marknaden i sin nya roll, säger Doug Speck, Marknadsdirektör, Volvo Personvagnar.

   

  Anders Gustafsson, vice vd och försäljningsdirektör på Volvo Personbilar i Norden, blir vd för Volvo Personbilar Sverige.

   

  Det svenska marknadsbolaget kommer att få en mer fokuserad roll som Volvo Personvagnars hemmamarknad när företagets säljorganisation nu ändrar operativ struktur med syfte att vara bättre rustad att nå det globala försäljningsmålet om 800 000 bilar år 2020.

   

  Sverige, Kina och USA är Volvo Personvagnars tre största marknader volymmässigt sett. Marknadscheferna för dessa länder kommer framöver att rapportera direkt till Doug Speck i Volvo Personvagnars företagsledning. Resterande länder där Volvo Personvagnar har försäljning sorteras in i tre huvudregioner samlade utifrån en gemensam marknadssituation snarare än geografisk hemvist.

   

  En kultur som bygger på snabbhet och entreprenöranda, kortare beslutsvägar, plattare organisation och tydligare ansvarsfördelning är ledord i Volvo Personvagnars nya företagsstrategi som nu införs globalt.

  Thomas Andersson, för närvarande vd för Volvo Personbilar Sverige och den nordiska regionen, tillträder 1 januari 2012 en ny tjänst på Volvo Personvagnar som global försäljningschef. Han kommer att rapportera till Doug Speck, Marknadsdirektör, Volvo Personvagnar.Anders Gustafsson, vice vd och försäljningsdirektör på Volvo Personbilar i Norden, blir vd för Volvo Personbilar Sverige.
  Tillbaka