Volvo Personbilar Sverige AB

Information till fristående verkstäder

För teknisk rådgivning i samband med feldiagnos och reparationer finns en Teknisk Helpdesk med tel.nr. 031-59 89 38.

Villkor och betalning
Teknisk Helpdesk är en särskild och begränsad resurs som inte är avsedd att ersätta den information, kunskap och vägledning som erhålls genom ordinarie utbud av teknisk information och utbildning, utan som i första hand syftar till att ge råd och hjälp vid särskilda behov därutöver.

När Du kontaktar Teknisk Helpdesk kommer Du att bli tillfrågad om kontaktuppgifter för Ditt företag, liksom att få ange ett giltigt kreditkortsnummer. De kreditkort som accepteras för betalning är VISA och MasterCard.

Vid nyttjande av Teknisk Helpdesk kommer Du dels att debiteras en startavgift om 110 SEK, dels en minutavgift om 60 SEK per påbörjad minut. Moms tillkommer. 

I början av varje samtal kommer Du att få lämna nödvändiga uppgifter rörande det kreditkort som skall debiteras kostnaderna för samtalet. I slutet av samtalet kommer Du att få information om samtalets längd och kostnad.

Observera att Teknisk Helpdesk ej kan ta emot en fråga, utreda den och sedan ringa upp för besked. All nödvändig utredning sker således under samtalets gång.

Teknisk Helpdesk är tillgänglig måndag till fredag mellan 07.30 och  16.00, dock ej i samband med nationella helgdagar.

För beställning av VIDA diagnosverktyg, abonnemang, teknisk litteratur m.m. använd länken nedan:

http://workshopsupportguide.volvocars.biz/se/home.aspx

OBS!
Volvo Personbilar Sverige AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra betalningsformer och pris. För vart samtal tillämpliga betalningsformer och priser är dock alltid de som anges på denna sida. Teknisk Helpdesk kan inte hjälpa till med frågor rörande produktändringar utöver Volvos egna produktspecifikationer, ej heller gällande montering av tillbehör som inte är godkända av Volvo. Rådgivningen utgår från, och förutsätter att, Volvos reparationsmetoder och specialverktyg används, liksom att kompetens kring Volvoprodukterna finns. Dessa reparationsmetoder, specialverktyg och kompetens finns att tillgå hos Volvo Personbilar Sverige AB.

Beställa enbart Tekniska Publikationer

Volvo Cars Diesel engine
Klicka HÄR för att nå beställningssidan. 

Volvogrossisten.se

Volvogrossisten

EN AFFÄR FÖR FRAMTIDEN SOM GER DIG ARBETSRO I VERKSTADEN
En av Volvohandelns starkaste fördelar som leverantör är att vi kan stötta dig på alla plan i verksamheten. Som leverantör har vi större möjlighet än någon annan att se till dina aktuella behov, från komplett sortiment och teknisk kompetens till verkstadslayout och produktionsutrustning. Tillsammans med oss står du bättre rustad att möta den framtid som väntar, med snabba tekniska förändringar, ökat antal modellvarianter och nya bildelar.

Läs mer på Volvogrossistens HEMSIDA.