Innehållet kan inte visas eftersom du antingen inte har Adobe Flash Player installerad eller har stängt av JavaScript i din webbläsare.

SÄKERHET

FÖREBYGGA OLYCKOR

Färre olyckor betyder färre skador.

MINSKA SKADOR

Vi har ett säkerhetssystem som är mer än summan av dess beståndsdelar.

FLYTTA GRÄNSER

Vi arbetar för en säkrare värld.

SÄKERHETEN FRÄMST

Traditionen av säkerhetsinnovationer.

TA REDA PÅ MER

TILLBAKA

SKAPELSECYKELN

Upptäck skapelsecykeln bakom vår säkerhetsfilosofi.

FÖREBYGGANDE SÄKERHETSSYSTEM

Att vara säker handlar om att förebygga olyckor – inte bara att mildra följderna.

Safety Concept Car

Upptäck konceptbilen som gav upphov till 15 säkerhetsinnovationer.

SKAPELSECYKELN

Stödet till all Volvos krocktestforskning är en säkerhetsfilosofi som våra tekniker kallar ”circle of life”.

1 – Verkliga olyckor

Volvo är en av de få biltillverkare som har ett eget olycksfallsstudieteam. Sedan 1970 har teamet studerat över 40 000 olyckor där Volvobilar har varit inblandade. Kunskap räddar liv.

2 – Säkerhetskrav

Volvo har alltid varit ledande inom säkerhet och alla moderna Volvobilar uppfyller eller överträffar de krav som ställs av myndigheterna på biltillverkarna.

3 – Produktutveckling

Det är här komponenter, system och kompletta bilar utvecklas. Datorsimuleringstest används i stor utsträckning av säkerhetsingenjörerna och säkerhetsexperterna. Alla Volvobilar krocktestas och studeras i datorn tusentals gånger under utvecklingen.

4 – Testning

Detta är ett av de viktigaste stegen vid utvecklingen av en ny modell, och anledningen till att Volvo har gjort så stora investeringar i vårt toppmoderna säkerhetscentrum, där vi rekonstruerar och simulerar verkliga olyckor i laboratoriet.

5 – Produktion

När testningen är slutförd sätts de nya modellerna och säkerhetsinnovationerna i produktion och hittar sin plats i den riktiga trafikmiljön. Sedan börjar hela cykeln om från början igen.

Våra förebyggande säkerhetssystem

På Volvo ser vi helheten, så säkerhet handlar inte bara om säkerhetsburar eller deformeringszoner, det handlar om hur vi på bästa sätt kan skydda människor i verkliga situationer. Det är därför vi konstruerar innovativa och förebyggande säkerhetssystem som hjälper till att förhindra att olyckor inträffar. Allt med din säkerhet som mål.

City Safety

Volvo är först i världen med att införa City Safety som standard, som gör stadskörning säkrare. I hastigheter på upp till 30 km/h övervakar denna laserbaserade teknik framförvarande trafik och registrerar när en kollision är nära förestående, bromsar automatiskt och avaktiverar gaspedalen om du inte bromsar själv för att mildra effekterna av en kollision.

Driver Alert Control

DAC (Driver Alert Control) hjälper till att varna en trött eller distraherad förare som kör över 65 km/h. Med signaler från en digitalkamera som övervakar vägen kan DAC med hjälp av rattrörelserna jämföra onormalt beteende med din normala körstil. Om din körstil visar tecken på att du är trött eller distraherad hör du en varningssignal och ett meddelande visas på instrumentpanelen.

Pedestrian Detection med full autobroms

I hastigheter på upp till 35 km/h kan Volvos innovativa system Pedestrian Detection registrera om någon oväntat kliver ut framför din bil. Först varnar systemet dig med en blinkande röd varningslampa på vindrutan och en varningssignal, och om du inte bromsar i tid bromsar systemet automatiskt bilen med full kraft.

Safety Concept Car

Mer än 15 av de säkerhetsinnovationer som vi hittar i dagens Volvobilar sågs för första gången för över ett årtionde sedan i vår Safety Concept Car. Tillsammans med dess moderna teknik gav den också en antydan om designen på Volvo C30. Den var byggd för att minska skador och förbättra förarens sikt och hade transparenta vindrutestolpar, infraröd mörkersikt och automatisk inställning av säten, reglage och pedaler för bästa körställning.

TA REDA PÅ MER

TILLBAKA

00:00:00:00 00:00:03:00 KROCKTEST UTAN SÄKERHETSFUNKTIONER 00:00:28:00 00:00:32:00 KOLLISIONSUNDVIKANDE 00:01:25:00 00:01:27:00 SKADEBEGRÄNSANDE

00:00:00:00 00:00:07:00 FOTGÄNGAROLYCKOR INTRÄFFAR VARJE DAG I VÅR ALLT INTENSIVARE TRAFIKMILJÖ. I EUROPA ÄR FOTGÄNGARE INBLANDADE I 14 % AV ALLA DÖDSOLYCKOR. 00:01:36:00 00:01:40:00 PEDESTRIAN DETECTION MED FULL AUTOBROMS FRÅN VOLVO PERSONVAGNAR

00:00:02:00 00:00:05:00 Volvo Personvagnar har ett mycket tydligt mål med sin nya säkerhetsvision. 00:00:06:00 00:00:12:00 På lång sikt är det helt enkelt en fråga om att bygga och formge bilar som inte ska krocka. 00:00:12:00 00:00:20:00 På kort sikt är målet fram till 2020 att ingen ska dödas eller skadas i en Volvobil. 00:00:20:00 00:00:23:00 Men är det verkligen en realistisk vision? 00:00:24:00 00:00:32:00 Tittar man på säkerhet ur ett globalt perspektiv omkommer mer än 1,2 miljoner människor i trafiken varje år. 00:00:32:00 00:00:38:00 I Europa och USA omkommer runt 40 000 människor. 00:00:39:00 00:00:45:00 Och dessa siffror handlar bara om dödsfall. Räknar vi med alla skadade kommer vi upp i flera miljoner. 00:00:45:00 00:00:50:00 Så för mig är säkerhet och trafiksäkerhet inte ett problem – det är en epidemi. 00:00:51:00 00:00:55:00 Vi måste göra något åt detta och jag tycker att vi måste gå in med den inställningen. 00:00:54:00 00:00:55:00 För varför ska det tillåtas? 00:00:58:00 00:01:09:00 För att få en framtid utan krockar krävs förstås att biltillverkare, myndigheter, infrastrukturplanerare 00:01:05:00 00:01:09:00 och andra experter världen runt samarbetar med varandra. 00:01:10:00 00:01:17:00 Volvos forskare tycker att denna vision är realistisk om de samlade kunskaperna används på rätt sätt. 00:01:17:00 00:01:23:00 Allt detta baseras på kunskap, vi behöver få nya kunskaper och vi måste använda de kunskaper vi redan har fått. 00:01:23:00 00:01:28:00 Vi har en egen haverikommission som har varit igång i flera årtionden. 00:01:28:00 00:01:35:00 De försöker inte bara förstå vilken typ av kollisioner som förekommer och vilka skador som uppstår, utan också vad som orsakade dessa kollisioner. 00:01:36:00 00:01:42:00 Vi försöker också få bättre förståelse för förarna och förarnas beteende. 00:01:43:00 00:01:47:00 Vi studerar inte bara kollisioner, utan också normal körning. 00:01:48:00 00:01:49:00 För att vi bättre ska förstå hur vi kan hjälpa förare att undvika kritiska situationer redan från början. 00:01:55:00 00:02:03:00 Och de kunskaper vi får genom att studera verkliga trafikolyckor är mycket viktiga för forskarna. 00:02:04:00 00:02:11:00 Jag använder ofta informationen för att förstå vilka prioriteringarna är, vilka områden som kan förbättras när det gäller säkerhet. 00:02:11:00 00:02:18:00 Jag använder också informationen för att förstå mekanismerna bakom olika typer av olyckor och skador. 00:02:19:00 00:02:23:00 Ta till exempel den studie om skydd mot pisksnärtskador som vi gjorde för 10 eller 15 år sedan. 00:02:24:00 00:02:31:00 Vi har använt informationen om olyckor för att förstå mekanismerna och hur vi kan förbättra bilarna. 00:02:32:00 00:02:36:00 Morgondagens bilar kommer att ha helt ny teknik som hjälper förarna att undvika kollisioner. 00:02:37:00 00:02:42:00 I Volvos nya XC60-modell är till exempel City Safety standard. 00:02:43:00 00:02:51:00 Detta är en unik teknik som med lasersensorer hjälper till att undvika eller mildra kollisioner i låga hastigheter. 00:02:51:00 00:03:02:00 Jag tycker att City Safety är ett bra exempel på att vi faktiskt erbjuder system för att undvika olyckor, och att vi gör detta till standardutrustning. 00:03:04:00 00:03:07:00 Denna nya teknik har redan fått enormt mycket uppmärksamhet över hela världen. 00:03:08:00 00:03:12:00 Vid det brittiska Motor Insurance Repair Research Centre i Thatcham, 00:03:13:00 00:03:16:00 där man utför forskning och utveckling för att främja och uppmuntra byggandet av säkrare bilar, 00:03:17:00 00:03:18:00 är man mycket imponerade. 00:03:19:00 00:03:22:00 Thatcham är mycket intresserade av Volvos nya City Safety-system. 00:03:22:00 00:03:28:00 80 % av alla olyckor inträffar nämligen i hastigheter på under 30 km/h. 00:03:28:00 00:03:35:00 Och 90 % av skadorna, de flesta är pisksnärtskador, inträffar i just sådana situationer. 00:03:35:00 00:03:45:00 City Safety är direkt konstruerat för att ta itu med dessa problem. Och det är därför vi tror att systemet har stor potential att minska de faktiska skadorna på personer och egendom. 00:03:46:00 00:03:50:00 Volvo Personvagnar har en långsiktig syn på sin säkerhetsverksamhet, 00:03:50:00 00:03:59:00 men även på kortare sikt som 10 år räknar man med att vi alla har en betydligt bättre och säkrare trafikmiljö än i dag. 00:04:00:00 00:04:06:00 Om 10 år kommer vi att ha mycket bättre kunskap om människans beteende och hur vi fungerar här uppe 00:04:06:00 00:04:10:00 när vi är ute i trafiken och när vi kör. 00:04:11:00 00:04:19:00 Just nu börjar vi ta itu med de problem vi vet är de största orsakerna till kollisioner och skador. 00:04:19:00 00:04:30:00 När det gäller okoncentrerade förare, distraherade förare och alkohol funderar vi redan idag över ett alkoholmätarsystem. 00:04:30:00 00:04:33:00 Vi tar ett steg i taget. 00:04:33:00 00:04:38:00 Och allt eftersom vi får mer kunskap från studier av verkliga förare i verkliga trafikmiljöer, 00:04:38:00 00:04:44:00 kommer vi att få allt fler innovativa tekniker som hjälper dem att bli säkrare och förhoppningsvis att undvika kollisioner. 00:04:45:00 00:04:49:00 Vi står inför en revolution i kollisionsundvikande tekniker. 00:04:49:00 00:04:55:00 Fordonssäkerhetstekniker har sedan länge tittat på den sekundära säkerheten. 00:04:55:00 00:05:03:00 De har tittat på ett fordons förmåga att stå emot krafterna vid en kollision och skydda föraren med krockkuddar och säkerhetsbälten. 00:05:03:00 00:05:10:00 Denna nya teknik har tagits ett steg längre. Den kan nu förhindra att olyckor över huvud taget inträffar. 00:05:10:00 00:05:12:00 Och det är bättre att förhindra än att behöva bota. 00:05:14:00 00:05:20:00 På Volvo arbetar man nu för att förverkliga sin vision att bygga bilar som inte kan krocka. 00:05:21:00 00:05:26:00 Man vägrar helt enkelt godta att människor dör i trafikolyckor. 00:05:27:00 00:05:31:00 Den viktigaste nyckeln är alltid kunskap. Säkerhet handlar helt om kunskap. 00:05:31:00 00:05:37:00 Kunskap om verkliga trafikolyckor, kunskap om människan, om hur vi fungerar – det är nyckeln 00:05:37:00 00:05:48:00 för att ta itu med och hitta nya innovativa tekniker för olika situationer som kan inträffa i verkliga trafikmiljöer. 00:05:48:00 00:05:48:00 Det kan vara mycket komplicerat.

TRÄFFA LINDA

Träffa vår virtuella, gravida krocktestdocka.

SMARTARE KROCKTESTDOCKOR

Till och med våra krocktestdockor är smartare än genomsnittet.

Trepunkts bilbälte

Upptäck varför vi gav bort en av våra säkraste uppfinningar.

SÄKERHET I ELBILAR

Att förhindra skador orsakade av batterier är också en del av vår verksamhet.

Träffa Linda

För Volvo är ett ofött barn också en passagerare. På vårt säkerhetscentrum i Göteborg skapade vi därför Linda, en virtuell, gravid krocktestdocka. Den information som samlas in hjälper till att göra våra bilar säkrare för gravida kvinnor och deras ofödda barn.

Smartare krocktestdockor

Vi använder många olika dockor i vuxen- eller barnstorlekar, varje docka motsvarar en verklig människa avseende vikt, storlek och proportioner. Lägg sedan till avancerad elektronik som mäter hastighetsminskning, förskjutning och andra krafter som uppstår vid en olycka och du har en smart krocktestdocka.

Trepunkts bilbälte

En gång i tiden var bilbälten enkla midjebälten som endast var effektiva till en viss grad. Men 1959 uppfann Volvos säkerhetsingenjör Nils Bohlin trepunktsbältet, som fortfarande används i dagens bilar. Och för att vara säkra på att detta skulle användas av alla, inte bara av Volvoförare, så avstod vi avsiktligt från att ta patent på det.

Säkerhet i elbilar

Volvo Personvagnar genomför omfattande analyser av olika säkerhetsscenarion för bilar som drivs med el. Genom avancerad automatisk övervakning av batteristatus och genom att kapsla in batteriet så att det skyddas ordentligt vid en kollision har vi fått ett omfattande säkerhetspaket av högsta klass.

00:00:01:00 00:00:06:00 KROCKTEST AV C30 ELECTRIC

00:00:01:00 00:00:16:00 Det är 18 minusgrader precis utanför den svenska gruvstaden Kiruna, norr om norra polcirkeln. 00:00:08:00 00:00:16:00 Det är i den här miljön som Volvo Personvagnar vintertestar sina bilar, och det är här Volvo C30 Electric får visa sitt rätta jag. 00:00:17:00 00:00:21:00 Extrem kyla kan vara en verklig utmaning för elbilar. Annelie Gustavsson, Product Manager på Volvo Personvagnar 00:00:22:00 00:00:25:00 Vintern påverkar elbilen så att 00:00:26:00 00:00:32:00 vi måste justera temperaturen för kupén där föraren sitter 00:00:32:00 00:00:38:00 och även för batteriet, så att det kan ge den effekt som behövs. 00:00:39:00 00:00:45:00 Men det finns tekniska lösningar som ser till att värmen för både batterier och passagerarna inuti bilen behålls under förhållanden som dessa. 00:00:46:00 00:00:51:00 När det är kallt ser en etanoldriven värmare till att en varm temperatur behålls. Annelie Gustavsson, Product Manager på Volvo Personvagnar 00:00:53:00 00:00:59:00 I C30 Electric gör vi detta med hjälp av tre olika klimatsystem 00:01:00:00 00:01:06:00 som samverkar och leder värmen dit den behövs, anpassat efter körförhållandena. 00:01:10:00 00:01:13:00 Hur långt kan du köra när det är 10 minusgrader? Annelie Gustavsson, Product Manager på Volvo Personvagnar 00:01:14:00 00:01:21:00 När det är 10 minusgrader kan du köra 80 till 90 km, men det beror förstås på hur du kör. 00:01:22:00 00:01:27:00 Volvo Personvagnar håller precis på med sina sista vintertester för elbilar. Andreas Olsson, Test Engineer på Volvo Personvagnar 00:01:28:00 00:01:32:00 Vi gör precis som en vanlig kund – startar bilen och kör. 00:01:33:00 00:01:36:00 Förväntningarna på bilen är samma som alla andra dagar på året. 00:01:36:00 00:01:48:00 Den fungerar mycket bra med föraren och vi har kört den i temperaturer på ned till 33 minusgrader, och ändå är det varmt och mysigt inuti. 00:01:50:00 00:01:54:00 Vad tycker de journalister som har provkört elbilen i denna arktiska kyla? Thomas Berggren, journalist på Auto Motor & Sport Erik Gustafsson, journalist på Teknikens Värld 00:01:56:00 00:02:02:00 Det skiljer väldigt lite från att köra en bensin- eller dieseldriven bil. 00:02:02:00 00:02:10:00 Jag tycker nog att skillnaden är så liten att du inte ens märker den om bilen har automatlåda. 00:02:10:00 00:02:18:00 Den var lika varm som en vanlig bil, man sätter bara på AC-systemet så är allt perfekt. 00:02:18:00 00:02:31:00 Vi satte oss i bilen när det var 18 minusgrader ute, och efter tre minuter det varmt och skönt inuti. Det tyckte jag var väldigt bra. 00:02:32:00 00:02:36:00 Så det verkar inte som om Volvo C30 Electric har problem med kylan. 00:02:36:00 00:02:41:00 Bilens unika klimatsystem har tillräcklig kapacitet för att värma upp batterierna 00:02:42:00 00:02:45:00 och ändå se till att det är varmt och skönt inuti bilen. 00:02:46:00 00:02:54:00 Det går att köra upp till mellan 70 och 80 km även vid extrem kyla, till exempel 33 minusgrader. 00:02:55:00 00:03:04:00 Volvo Personvagnar är övertygat om att elbilar i framtiden kan stå för upp till 90 % av persontransporter med bil

TA REDA PÅ MER

TILLBAKA

FORSKNING OM TRAFIKOLYCKOR

När olyckor inträffar finns vi där för att ta reda på varför.

VOLVO PERSONVAGNAR SÄKERHETSCENTRUM

Upptäck hur vi räddar liv genom att krocka bilar.

KLUBBEN "VOLVO RÄDDADE MITT LIV"

Träffa människor som kan tacka sin Volvo för sitt liv.

Olycksfallsforskning

Volvo var den första biltillverkare som skapade en egen haverikommission. Sedan starten 1970 har enheten analyserat mer än 40 000 olyckor och använt forskningsresultaten till att utveckla innovativa lösningar. Däribland vårt unika skyddssystem för pisksnärtskador som har minskat pisksnärtskadorna med mer än 50 %.

Volvo Personvagnars säkerhetscentrum

Kunskap räddar liv. Volvos unika krocktestlaboratorium öppnades 2000 och gör det möjligt för oss att återskapa de många olika olyckstyperna på vägarna, exempelvis krockar bil med bil, bil med lastbil och bil med buss i olika hastigheter och krockvinklar. En enorm teknisk investering som räddar liv.

Klubben “Volvo räddade mitt liv”

Vårt engagemang i att minska antalet olyckor drivs inte av statistik. Det handlar om mammor. Pappor. Barn och barnbarn. Alla som använder en bil. Klubben "Volvo räddade mitt liv" är det mänskliga uttrycket för all vår teknik, våra konstruktioner och alla kvällar vi jobbat över. Och varenda en av dessa berättelser gör det värt besväret.

Familjen Bowles

Broken Arrow, Oklahoma USA

”Jag svängde vänster in till det lokala fritidscentret för att spela volleyboll. Jag hade hela familjen med mig i bilen.”

Familjen Klein

Mission Viejo, Kalifornien USA

”Vi krockade nos mot nos, vi snurrade runt, bakdelarna slog emot varandra … vi åkte nedför ett stup genom buskar och träd.”

Donelle Morris

Queens Creek, Arizona USA

”Jag kom in bland mötande trafik och träffade en långtradare ... Min bil snurrade runt och framför mig såg jag hur lastbilen, släpet, rullade över vägen.”

FLER HISTORIER UR VERKLIGA LIVET

http://www.volvocars.com/us/top/community/volvosavedmylife/Pages/default.aspx

TA REDA PÅ MER

TILLBAKA

00:00:01:00 00:00:06:00 Den här avancerade anläggningen har två testbanor, en fast och en rörlig. 00:00:06:00 00:00:09:00 Den rörliga banan kan vridas upp till 90 grader. 00:00:09:00 00:00:14:00 Tack vare den unika designen på dessa banor kan vi krocktesta bilar av olika storlekar, 00:00:14:00 00:00:19:00 i olika hastigheter, från olika vinklar och i olika trafikmiljöer. 00:00:19:00 00:00:24:00 Det är en stor fördel för säkerhetsforskningen och något som är unikt för Volvo. 00:00:26:00 00:00:30:00 Laserteknik ser till att testen utförs i exakt rätt position 00:00:30:00 00:00:32:00 och med exakt rätt hastighet. 00:00:32:00 00:00:37:00 Händelserna dokumenteras av sensorer och höghastighetskameror. 00:00:38:00 00:00:44:00 Volvos högteknologiska krockbarriär väger 800 ton och förflyttas med luftkuddar. 00:00:44:00 00:00:48:00 Barriären gör det möjligt att återskapa många olika olyckssituationer 00:00:48:00 00:00:53:00 och därmed ta fram ännu effektivare skydd.

00:00:25:00 00:00:32:00 Här på Volvos högteknologiska krocktestlaboratorium i Göteborg har man utfört närmare 3 000 krocktester, och laboratoriet firar i år 10-årsjubileum. 00:00:33:00 00:00:43:00 Det är här som Volvos säkerhetsexperter och forskare får de kunskaper som är så viktiga för att utveckla trafiksäkerheten och göra morgondagens bilar ännu säkrare. 00:00:46:00 00:00:50:00 Man beräknar att 1,2 miljoner människor dör i trafikolyckor varje år. 00:00:51:00 00:00:58:00 Och utifrån detta är trafiksäkerhet inte bara ett problem, det är mycket mer än så. Det är en epidemi. 00:00:59:00 00:01:04:00 Vi behöver förstås ta itu med detta och det viktiga i sammanhanget är kunskap, och det är det centrumet handlar om: 00:01:04:00 00:01:08:00 Att skaffa kunskap för att förhindra detta i framtiden. 00:01:10:00 00:01:14:00 Och det är sant att Volvo Personvagnars säkerhetscentrum här i Göteborg är unikt på många sätt. 00:01:16:00 00:01:19:00 Det är nämligen här kollisionen bil med bil äger rum. 00:01:20:00 00:01:33:00 Vi har en bil som kör i den här banan och en annan bil som färdas från den här tunneln. Och tunneln kan flyttas ända hit. 00:01:35:00 00:01:41:00 I det verkliga livet kan nämligen alla sorters kollisioner inträffa. Därför du kan krocka i alla olika vinklar. 00:01:42:00 00:01:06:00 I den här anläggningen går det att återskapa alla dessa olika kollisionsvinklar och kollisionshastigheter. Det går till och med spåra bilens kollisioner. 00:01:51:00 00:01:55:00 Vi står faktiskt på ett glasgolv. Under oss finns kameror. 00:01:56:00 00:01:58:00 Det finns kameror ovanför oss också. 00:01:59:00 00:02:04:00 Och på alla sidor av bilarna när de krockar. Även inuti bilarna förstås. 00:02:08:00 00:02:12:00 Allt måste dokumenteras. Annars går det inte att spara. Thomas Broberg – Senior Technical Advisor 00:02:13:00 00:02:21:00 Det här är den tunnel som används både för att krocka bil mot bil och för att krocka bilar utanför byggnaden. 00:02:21:00 00:02:27:00 Så tunneln går faktiskt att flytta på luftkuddar. Den väger 650 ton och 00:02:28:00 00:02:35:00 är rörlig så att vi kan ställa in en vinkel på mellan 0 och 90 grader mot centrum här. 00:02:38:00 00:02:42:00 5, 4, 3, 2, 1 00:02:50:00 00:02:59:00 Banan här är vändbar, så vi kan skjuta bilarna både in i och ut ur byggnaden. Bakom mig ser du porten. 00:02:59:00 00:03:03:00 På utsidan kan vi faktiskt bygga upp olika trafikscenarion från verkliga livet. 00:03:02:00 00:03:10:00 Jag tycker nog att skillnaden är så liten att du inte ens märker den om bilen har automatlåda. 00:03:08:00 00:03:12:00 Alla krockar här i laboratoriet filmas med särskilda höghastighetskameror. 00:03:24:00 00:03:29:00 Vi behöver alla dessa höghastighetskameror för att fånga hela krocken från alla olika vinklar. 00:03:30:00 00:03:33:00 En krock är nämligen över på mindre än en tiondels sekund. 00:03:34:00 00:03:40:00 Det är så kort tid att du inte ens hinner blinka, därför behöver vi ha allt på film för att göra en ordentlig analys efteråt. 00:03:43:00 00:03:51:00 Den största fördelen med denna installation är att det går att testa realistiska krockar från i princip alla vinklar och i alla hastigheter. 00:03:51:00 00:02:54:00 Det ger värdefull kunskap och kompetens. 00:03:54:00 00:04:01:00 Framför allt ger det oss en unik flexibilitet så att vi kan testa inte bara krockar mellan bilar, utan också krockar mellan bilar och lastbilar. 00:04:01:00 00:04:08:00 Enbart den här banan kan skjuta på en bil som väger 3 ton i 90 km/h. 00:04:09:00 00:04:14:00 Och vi kan testa krockar mellan bilar i olika vinklar och i olika hastigheter med olika förskjutningar 00:04:14:00 00:04:21:00 samtidigt som vi kan bygga upp verkliga trafikmiljöer på utsidan, och krocka bilar i dessa. 00:04:23:00 00:04:21:00 Det finns många bra exempel som visar att denna forskning har lett till säkrare bilar. 00:04:30:00 00:04:35:00 Ett exempel är att det vid krockar i sneda vinklar 00:04:36:00 00:04:45:00 finns särskilda utmaningar när det gäller utlösning av krockkuddar, krockkuddarnas utbredningsområde och andra sådana saker som du inte kan se när du inte gör sådana krocktester. 00:04:53:00 00:04:56:00 Krocktestdockorna som används är också mycket viktiga i denna forskning. 00:04:57:00 00:05:08:00 I framtiden tror jag att vi kommer att få se ännu mer flexibla dockor. Det beror på att dessa kan användas i flera situationer, när bilen krockar två gånger till exempel. 00:05:08:00 00:05:14:00 Och i långsammare situationer, vid avkörningar. 00:05:15:00 00:05:22:00 Utanför Sverige har Volvo Personvagnars krocktestlaboratorium mycket gott rykte och anses fortfarande vara ett av de bästa i världen. 00:05:24:00 00:05:31:00 Trafiksäkerhetsforskaren professor Adrian Hobbs, representant för Euro NCAP, anser att Volvo tar fram ovärderliga kunskaper här. Adrian Hobbs 00:05:32:00 00:05:36:00 Om du vill förstå hur säkerhet fungerar måste du först och främst undersöka trafikolyckor. 00:05:37:00 00:05:41:00 Volvo har en egen haverikommission som undersöker olyckor, så de har denna information. 00:05:42:00 00:05:51:00 Med sin testanläggning kan de sedan återskapa de stora problemen, de kan lära sig förstå dem, de kan utveckla lösningar och testa dessa. 00:05:51:00 00:05:57:00 Du behöver ha rätt anläggning för att testa bilar och komponenter. Volvo har en utmärkt anläggning för detta. 00:06:03:00 00:06:11:00 Det här är vår huvudtestbana, där vi kan köra bilen in i barriären eller köra den in i en annan bil som kommer från den andra testbanan. 00:06:12:00 00:06:16:00 Vi kan också byta riktning på testbanan och köra bilen utomhus för rundslagningstest. 00:06:31:00 00:06:37:00 Krocktestbarriären väger 850 ton och flyttas på luftkuddar. Vi använder den för att krocka bilar. 00:06:38:00 00:06:48:00 Det är ett mycket flexibelt system. I varje ände av barriären kan vi fästa olika typer av hinder, t.ex. helt styva hinder som vi har här, 00:06:48:00 00:06:57:00 eller en deformerbar framvagn från en annan bil. Vi kan använda stolpar och vi kan vrida den eller flytta bort barriären 00:06:57:00 00:07:00:00 när vi utför krockar bil mot bil eller bil mot lastbil. 00:07:02:00 00:07:08:00 Att vi kan återskapa alla krocksituationer som uppstår i den verkliga världen innebär att vi kan lära oss mer 00:07:08:00 00:07:17:00 och göra nya krocktester och det är så forskningen och produktutvecklingen har gått framåt genom åren. 00:07:27:00 00:07:35:00 För Volvo Personvagnar har trafiksäkerhet alltid varit ett av de viktigaste kärnvärdena. Och vi har inga planer på att förändra denna strategi. 00:07:36:00 00:06:38:00 Det här är en verksamhet som hela tiden utvecklas. 00:07:39:00 00:07:43:00 Och även om dagens bilar är betydligt säkrare än de var för bara några år sedan, 00:07:44:00 00:07:48:00 så finns det alltid något som kan förbättras som gör både bilar och trafiken säkrare. 00:07:50:00 00:08:00:00 Vi kommer också att använda testanläggningen till att testa skadebegränsningen före en krock, något vi faktiskt redan gör. 00:08:00:00 00:08:09:00 Kanske bromsning och förbromsning av bilen, eller sammansatta scenarion där vi har både den aktiva och passiva säkerheten. 00:08:09:00 00:08:14:00 En kombination av dessa säkerhetsaspekter är framtiden. 00:08:16:00 00:08:22:00 Under de senaste tio åren har vi varje dag tagit små steg i att bygga upp vår kunskap och 00:08:22:00 00:08:25:00 öka prestandan för säkerhetssystemen i våra bilar, 00:08:25:00 00:08:32:00 något som också kommer att fortsätta under de kommande tio åren. Jag tror att vi kommer att få se några banbrytande tekniker 00:08:32:00 00:08:37:00 på marknaden när det gäller hur vi kan skydda passagerarna vid en krock, 00:08:37:00 00:08:40:00 men framför allt för att förhindra att kollisioner inträffar över huvud taget. 00:08:41:00 00:08:47:00 Så förhoppningsvis kommer detta centrum om ytterligare några årtionden att vara överflödigt

SÄKERHETEN FRÄMST

Traditionen av säkerhetsinnovationer

1944

Säkerhetsbur av stål som skydd för kupén.

1944

Laminerade vindrutor som standard 15 år innan lagen föreskrev det (i USA).

1959

Världens första trepunktsbälte blir standard.

1960

Stoppad instrumentbräda.

1964

Världens första bakåtvända bilbarnstol.

1966

Deformeringszoner fram och bak.

1967

Trepunktsbälten på ytterplatserna i baksätet blir standard.

1968

Nackskydd fram.

1969

Trepunkts rullbälten fram.

1970

Haverikommissionen.

1971

Bältespåminnare blir standard.

1972

Barnsäkra lås på bakdörrarna.

1972

Trepunkts rullbälten på ytterplatserna i baksätet.

1973

Säkerhetsrattstång.

1974

Kraftupptagande stötfångare.

1974

Isolerad bensintank skyddas från påkörning bakifrån.

1978

Världens första bälteskudde för barn.

1982

Ytterbackspegel av vidvinkeltyp.

1982

Underglidningsskydd fram och bak.

1984

Låsningsfria bromsar (ABS).

1986

Högt placerat bromsljus i bakrutan.

1986

Världens första trepunkts säkerhetsbälte för mittplatsen bak.

1987

Krockkudde fram.

1990

Integrerad bälteskudde för barn på mittplatsen bak.

1991

Världens första sidokrockskydd (SIPS), fem år innan lagen föreskrev det.

1991

Automatisk höjdjustering av säkerhetsbälten fram.

1993

Trepunkts säkerhetsbälten blir standard för samtliga platser.

1994

Världens första sidokrockkuddar införs i nya Volvomodeller.

1997

Rundslagningsskydd (ROPS).

1998

Världens första system för skydd mot pisksnärtskador (WHIPS).

1998

Världens första krockgardin i full längd (IC).

2000

ISOFIX-fästen för barnstolar.

2000

Tvåstegs krockkuddar fram.

2000

Volvos säkerhetscentrum öppnade.

2001

Volvo Safety Concept Car (SCC).

2002

Stabiliseringssystemet (RSC) i Volvo XC90 med gyrosensor och DSTC.

2002

Rundslagningsskydd (ROPS), inklusive krockgardin (IC) på alla sätesrader, bältesförsträckare och förstärkt takstruktur.

2002

Linda, den virtuella, gravida krocktestdockan.

2003

Världens första nya patenterade frontstruktur.

2003

Intelligent Driver Information System (IDIS).

2003

Bältespåminnare bak.

2003

Trafikforskningsteam i Bangkok.

2004

Världens första system för information om fordon i döda vinkeln (BLIS) i passagerarbilar.

2004

Vattenavvisande glas.

2005

Världens första dörrmonterade krockgardin (DMIC) i nya C70.

2006

Kollisionsvarning med bromsstöd.

2007

Världens första integrerade tvåstegs bälteskudde med förlängd krockgardin (IC) och kraftbegränsare anpassad för barn.

2007

Ny, starkare sidostruktur i olika grader av höghållfast stål.

2007

Driver Alert System, inklusive Driver Alert Control och Lane Departure Warning.

2007

Collision Warning med Auto Brake.

2007

Alcoguard.

2008

Världens första City Safety-system för förebyggande av låghastighetskollisioner blir standard i XC60.

2008

Vision 2020: År 2020 ska ingen dödas eller skadas allvarligt i en Volvobil.

2009

Nya säkerhetsskydd för spädbarn och barn upp till 12 år.

2010

Världsnyheten Pedestrian Detection med full autobroms lanserades i S60 och V60.

TA REDA PÅ MER

TILLBAKA