Novice in dogodki
 • Raziskava človeškega vedenja – Volvo cars namenja pozornost varnostnim izzivom za starajoče se prebivalstvo

  8.10.2009

  Voznika se približujeta istemu križišču.
  40-letnik je s pogostim premikanjem glave ter oči ves čas v pripravljenosti na potencialno nevarnost. Medtem, ko 80-letnik previdno pozicionira avto, vendar tog vrat in ozko vidno polje naredita iz rutinske situacije večji izziv, kot je to za mlajšega voznika.
  Vsi se staramo. Demografske študije v Evropi ter v Združenih državah Amerike kažejo, da se starostni vzorec svetovne populacije očitno spreminja. Dandanes starejši živijo dlje, so veliko bolj aktivni ter boljšega zdravja kot v preteklosti. Vse to ustvari večje potrebe po njihovi individualni mobilnosti, kar pa ne velja za prejšnjo generacijo.
  » Razumevanje voznikovih varnostnih potreb v različnih obdobjih življenja je za nas bistveno, ko oblikujemo naša vozila. Pomemben del je tudi znanje o tem, kaj starejšim olajša izzive, ki pridejo s starostjo. Zato so tukaj ključne predvsem raziskave ter samo znanje«, pravi Thomas Broberg, svetovalec za varnost starejših oseb pri Volvo Cars. Hkrati dodaja: »Statistike nesreč kažejo, da so starejši vozniki redkeje, podpovprečno vpleteni v prometnih nesrečah, kar pa sicer ne drži vedno. V nesrečah v križiščih in manevrih obračanja so starejši vozniki prisotni nadpovprečno.«
   

  Občutljiva tema

  Vprašanje, če so starejši ljudje bolj nevarni vozniki, je zelo občutljiva tema v pogovorih o prometni varnosti. Volvo Cars se loteva teme iz drugega, bolj konstruktivnega vidika.
  »Vemo, da so prisotne prometne situacije, kjer imajo starejši vozniki drugačno vedenje. Zato gradimo na znanju, ki je potrebno za ustvarjanje varnostnih sistemov, ki starejšim pomagajo v takšnih situacijah biti bolj varen«, pravi Thomas Broberg.
  Volvo Cars opravlja veliko raziskav o človeškem vedenju v sodobnem prometu. Cilj je povečati znanje o tem kako ljudje reagirajo v zapletenih prometnih situacijah.

  Preučevanje vedenja v križiščih

  Thomas Broberg je sodeloval pri združenem raziskovanem projektu švedskega raziskovanega inštituta za državne ceste ter transport (VTI) v Linköpingu, da bi ugotovil, če so prisotne razlike pri vizualnih predstavah starejših ljudi v križiščih.
  »Želeli smo oceniti, do kakšne mere bi lahko vizualne predstave pojasnile vpletenost starejših voznikov v nesreče v križiščih« pravi Thomas Broberg.

  Preko oglasov v lokalnih časopisih in prijav na internetno stran inštituta (VTI) so izbrali 2 skupini za raziskavo. Polovica izbranih voznikov v študiji je imela več kot 75 let, druga polovica pa med 35 in 55. Obe skupini sta prevozili isto testno pot, ki je vključevala različne omejitve hitrosti in situacije: T-križišča, križišča s stop znaki, semaforizirana križišča in krožišča. Poleg testa vožnje je bila merjena tudi fleksibilnost vratu in opravljen test uporabnega vidnega polja (UFOV).

  Razlike kot osnova za razvoj

  Thomas Broberg povzame rezultate: » Rezultati testa uporabnega vidnega polja in meritve fleksibilnosti vratu pokažejo očitne razlike med starostmi. Starejša skupina je imela manj gibljiv vrat in ožje vidno polje.«
  »Med testno vožnjo je naša oprema zaznala razlike v področju, ki so ga vozniki opazovali med vožnjo. Medtem ko so starejši vozniki bolj opazovali črte in oznake na cesti, da bi se pozicionirali v promet, so se mlajši osredotočali bolj na dinamične objekte, ki bi jim lahko predstavljali možno nevarnost.«

  Volvo Cars bo uporabil ugotovitve kot podlago za izpopolnjenje razvoja novega sistema preventivne varnosti in podpore.
   »V ospredje postavljamo probleme, ki so najbolj pogosti in nevarni v vsakodnevnem prometu. Logičen sledeči korak je osredotočanje na križišča, saj je raziskava pokazala, da bi starejšim voznikom koristila pomoč v takih situacijah. Pozitiven stranski efekt je, da bodo varnostni sistemi, ki so sicer namenjeni starejšim, uporabni tudi za mlajše voznike« zaključi Thomas Broberg.

  Voznika se približujeta istemu križišču.
  40-letnik je s pogostim premikanjem glave ter oči ves čas v pripravljenosti na potencialno nevarnost. Medtem, ko 80-letnik previdno pozicionira avto, vendar tog vrat in ozko vidno polje naredita iz rutinske situacije večji izziv, kot je to za mlajšega voznika.
  Nazaj