Copyright

Copyright

Obsah týchto webových stránok je chránený autorskými právami © 1998-2013 Volvo Car Corporation (alebo jeho dcérskymi spoločnosťami, kde je uvedené a/alebo poskytovateľov licencie), SE-405 31 Göteborg, Švédsko. Všetky práva vyhradené.

Informácie na týchto webových stránkach, ktoré okrem iného zahŕňajú text, obrázky a zvuky, sa nesmú, s výnimkou výlučne súkromných účelov alebo kde je uvedené inak, reprodukovať, prenášať, distribuovať alebo uskladňovať bez predchádzajúceho písomného povolenia od Volvo Cars. Zmeny obsahu týchto webových stránok sú výslovne zakázané.

Niektoré časti tohto webového sídla obsahujú obrázky, ktoré sú chránené autorskými právami ich poskytovateľov.

Ochranné známky

Pokiaľ nie je na týchto webových stránkach uvedené inak, zobrazené značky, firemné logá a emblémy podliehajú ochrane ochranných známok spoločnosti Volvo Trademark Holding AB a/alebo Volvo Cars.