Ochrana osobných údajov

Nariadenie o ochrane osobných údajov na Internet-e - Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation (Volvo) rešpektuje a ochraňuje osobné záujmy kohokoľvek, kto navštívy naše webové stránky. Infromácie o Vás, ktoré získame, použijeme hlavne na to, aby sme Vám mohli poskytnúť to, o čo ste žiadali, a sekundárne aby sme mohli zlepšiť naše výrobky a služby. Toto robímevyužitím informácií vhodným spôsobom.

Zhromaždené informácie nebudú poskytnuté nikomu mimo spoločnosti Volvo Car Corporation a našich predajcov alebo iných partnerov, ktorí Vám poskytujú služby v našom mene. S informáciami sa nakladá v súlade s príslušnou legislatívou s ohľadom na ochranu osobných údajov a v prvom moment sa môžu skladovať alebo spracovávať v rámci alebo mimo Európskej únie, kdekoľvek na svete.

Máte nezávislé právo zistiť, aké informácie o Vás sú vedené a v prípade tieto informácie opraviť. Taktiež máte právo požadovať, aby sme tieto informácie nepoužívali. Urobíme prakticky všetko možné, aby sme rešpektovali vaše želania. Upozorňujeme, že osobitná legislatíva v niektorých oblastiach ako bezpečnosť a financie nám môže brániť poskytnúť určité informácie.

Ak máte akékoľvek špecifické otázky, na ktoré odpoveď nenájdete v často kladených otázkach, prosím, pošlite ich na adresu persdata@volvocars.com  

Aké výhody vyplývajú z toho, že stránka VOLVO zbiera informácie o mne?

Zber týchto informácií pomôže Volvu pri nasledovnom:

1. Uľahčí vám to používanie týchto stránok tým, že nebudete musieť zadávať viackrát tie isté údaje.
2. Budeme vám môcť rýchlejšie poskytovať informácie.
3. Budeme vám môcť ponúkať obsah, ktorý je pre vás najvhodnejší.
4. Budete môcť rýchlo nájsť služby alebo informácie od spoločnosti Volvo.
5. Získame informácie, ktoré nám pomôžu vylepšovať našu stránku.
6. Budeme môcť hodnotiť všeobecné trendy na našej webovej stránke a jej používanie.
7. Budeme vás môcť informovať o nových produktoch, špeciálnych ponukách, aktuálnych informáciách a nových službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Tam, kde nám dáte povolenie, môžeme poveriť iné spoločnosti, Aby Vás priamo kontaktovali.

Aké informácie si môže VOLVO odomňa pýtať?

Vo Volvo máme v úmysle poskytnúť Vám takú kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi ako je to len možné. Vo všeobecnosti môžete navštíviť Volvo na webe bez toho, aby ste nám povedali, kto ste alebo nám poskytli akékoľvek informácie o sebe. Avšak sú situácie, v ktorých môžeme od Vás potrebovať údaje ako napr. Vaše meno a adresa. Našim zámerom je upovedomiť Vás, keď získavame o Vás informácie na Internet-e.

Uchovávame iba osobné údaje, ktoré sa dajú dať priamo do súvisu s Vami, keď absolvujete registračný proces na Internet-e.

Dokonca aj pred registráciou zhromažďujeme anonymné informácie ako ste používali naše webové sídlo. Toto je bežný štandardný postup pre akékoľvek webové sídlo na Internet-e. Tieto zhromaždené informácie Vás osobne neidentifikujú, ale byť užitočné pre účely marketingu alebo zlepšovaní služieb, ktoré poskytujeme.

Ak sa rozhodnete poskytnúť Volvu osobné údaje cez Internet, ktoré potrebujeme napr. na to, aby sme s Vami korešpondovali, spracovali objednávku alebo prihlásili Vás na pravidelný odber určitých informácií, je naším úmyslom dať Vám vedieť ako budeme používať také informácie. Ak nám poviete, že si neželáte, aby sme na základe týchto informácie boli ďalej s Vami v kontakte, budeme Vaše želanie repšpektovať.

Ako zbiera a uchováva tieto informácie Volvo?

Webové sídlo môže zhromažďovať informácie o Vás rôznymi spôsobmi; buď si ich priamo od Vás vyžiada (napr. registračný formulár) alebo automaticky zaznamenáva informácie o každej Vašej návšteve webového sídla. Napríklad môžeme zhromažďovať údaje tákajúce sa Vašej navigácie webovým sídlo alebo zaznamenávať voľby, ktoré ste sa rozhodli spraviť.

Informácie sú uložené v bezpečnom prostredí chránenom kombináciou fyzických a technických opatrení. K týmto informáciám nie je všeobecný verejný prístup.

Ako dlho bude uchovávať Volvo tieto informácie?

Volvo uchováva tieto informácie v bezpečnom a chránenom prostredí tak dlho, ako veríme, že nám pomôžu pochopiť ako Vám lepšie slúžiť a rešpektovať Vaše želania. Navyše legislatíva nám môže predpisovať uchovávať tieto informácie po určité obdobie.

Aby ste pochopili, ako môžete pozmeniť alebo aktualizovať informácie uložené o Vás, prosím, pozrite príslušnú otázku v tejto časti.

Kde budú osobné údaje uchovávané?

Volvo pôsobí v mnohých krajinách na celom svete. Aby sme Vám, našim zákazníkom mohli poskytovať konzistentné služby, nech sa nachádzate kdekoľvek, spravujeme naše Internetové sídla z lokalít na celom svete.

Prečo Volvo zbiera tieto informácie?

Potrebujeme tieto informácie na to, aby nám pomohli zlepšiť služby pre Vás; chceme, aby sa naše výrobky a služby dali jednoduchšie prispôsobiť Vašim osobitným požiadavkám.

Na čo sa vzťahujú tieto zásady?

Tieto zásady sa vzťahujú na webové sídla navrhnuté na používanie individuálnymi zákazníkmi; nevzťahuje sa na podnikových návštevníkov.

Ochrana súkromia detí

Ochrana súkromia detí je dôležitá. Z toho dôvodu nikdy nezhromažďujeme alebo uchovávame informácie o tých návštevníkoch, o ktorých v skutočnosti vieme, že sú mladší ako 13 rokov bez toho, aby sme najprv získali súhlas rodiča, ktorý sa dá overiť, a nepodmieňujeme účasť dieťaťa poskytnutím údajov identifikujúcich danú osobu vo väčšom rozsahu ako je potrebné na účasť v danej aktivite. Na žiadosť rodičia môžu prezerať informácie o ich dieťati. Na ich žiadosť môžu byť tieto informácie zmazané.

Čo sú to koláčiky (cookies)?

Existuje technológia nazývaná „koláčiky“, ktorá sa dá použiť na to, aby Vám na webových stránkach mohli byť poskytnuté informácie na mieru. Koláčik je informačná jednotka, súbor, ktorý neobsahuje nič iné, iba riadok textu, ktorý webové sídlo môže poslať do Vášho prehliadača, ktorý ho potom môže uložiť vo Vašom systéme. Niektoré stránky Volvo používajú koláčiky na to, aby sme Vám mohli lepšie poslúžiť, keď sa na ne vrátite. Napríklad koláčik by Vám mohol pomôcť vyhnúť sa opätovnému zadávaniu údajov, ktoré ste nám poskytli už predtým.

Váš prehliadač môžete nastaviť takým spôsobom, aby Vás vyrozumel vždy, keď prijme koláčik a dal Vám šancu rozhodnúť, či ho prijmete alebo nie.

Čo je to osobný profil?

Každý registrovaný zákazník má jednoznačný osobný profil. Každému profilu je preradené jednoznačné osobné identifikačné číslo, ktoré nám pomáha zabezpečiť, že iba Vy môžete pristupovať k svojmu profilu.

Keď sa zaregistrujete, vytvoríme Váš profil, pridelíme Vám osobné identifikačné číslo a potom Vám môžeme poslať toto osobné identifikačné číslo späť na Váš pevný disk vo forme koláčika. Tento kód je výlučne Váš. Je to Vaša priepustka na hladkú navigáciu mnohými webovými stránkami Volvo. Toto by Vám mohlo umožniť navštevovať webové stránky bez toho, aby ste museli zadávať informácie, ktoré ste už poskytli, do viacerých registračných formulárov. Dokonca aj keď zmeníte počítač, nemusíte sa opätovne registrovať – iba použite Váš registračný identifikačný kód na Vašu identifikáciu.

Váš zákaznícky profil sa tiež dá použiť na prispôsobenie toho, čo vidíte na webových stránkach v závislosti od Vašich osobných volieb a nastavení..

Ako môžem opraviť informácie o sebe?

Niektoré webové sídla Volvo prevádzkujú registračné stránky, ktoré môžete používať na prezeranie a aktualizáciu osobných údajov, ktoré ste zadali. Inde máte jednoducho možnosť zrušiť Váš odber služby. V ostatných prípadoch kedy potrebujete aktualizovať osobné údaje, ktorí ste predtým zadali do niektorého webového sídla Volvo, postupujte podľa uvedených pokynov.

Aká je bezpečnosť internetu?

Internet nie je bezpečný systém a mali by ste byť vždy opatrný, aké informácie poskytnete, keď ste on-line.

Osobné údaje zhromažďované na webových stránkach Volvo sú uložené v bezpečnom prevádzkovom prostredí a nie sú k dispozícii pre verejnosť. V niektorých prípadoch ako napr. prenos čísiel úverových kariet sú osobné údaje pred vykonaním transakcie zašifrované pomocou vhodnej bezpečnej technológie.

Čo si môžem zvoliť, ak sa rozhodnem pre registráciu?

Ak sa rozhodnete registrovať, budete mať možnosť si zvoliť, či chcete, aby Vás Volvo v budúcnosti kontaktovalo. Ak nechcete, aby Volvo s Vami komunikovalo o ostatných ponukách týkajúcich sa výrobkov, programov, udalostí alebo služieb Volvo, mali by ste si zvoliť príslušnú voľbu.

Tieto ponuky Vám môžu byť zaslané elektronickou poštou, klasickou poštou, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom.

Čo sa stane, ak sa nechcem registrovať?

Ak sa rozhodnete neregistrovať alebo neposkytnúť osobné údaje, vo väčšine prípadov budete stále schopní používať väčšinu webových stránok Volvo. Avšak nebudete schopní pristupovať do oblastí, ktoré vyžadujú registráciu.

Dokonca aj keď sa nezaregistrujete, niekedy zhromažďujeme anonymné informácie ako používate naše webové sídlo. Toto sú informácie, ktoré Váš osobne neidentifikujú, ale ktoré môžu byť užitočné pri marketingu alebo zlepšovaní služieb, ktoré poskytujeme.

V akých podmienkach neplatí táto ochrana osobných údajov?

Okrem priameho poskytnutia informácií webovému sídlu Volvo môžete poskytnúť osobné údaje aj prostredníctvom chatu, elektronických správ alebo používania bulletinov, ktoré sú Vám k dispozícii na webových stránkach Volvo. Ochrana osobných údajov sa nevzťahuje na informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom týchto komunikačných prostriedkov. Pri poskytovaní osobných údajov týmto spôsobom by ste mali byť vždy opatrný.

Ako vás môžem kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto Internet Privacy Directive alebo iné otázky týkajúce sa nakladania s osobnými údajmi vo Volvo, kontaktujte nás na nasledujúcej adrese: persdata@volvocars.com