Medzinárodný predaj flotíl

Medzinárodný predaj flotíl

Medzinárodné skúsenosti

Spoločnosť Volvo získala za posledných 20 rokov bohaté skúsenosti v oblasti medzinárodného predaja automobilových flotíl. Vďaka našim vedomostiam môžeme neustále rásť a vylepšovať úroveň služieb pre našich zákazníkov. Partnerský duch a poradenstvo je pre nás základom práce v oblasti globálnych vzťahov.

Skúsenosti na globálnom trhu

Náš tím obchodných manažérov pozostáva zo špecialistov na medzinárodné automobilové flotily. Majú hlboké vedomosti o osobitostiach jednotlivých svetových trhov – o odlišnostiach v účtovníctve, legislatíve a kultúrnej sfére, ktoré majú vplyv na záležitosti týkajúce sa automobilových flotíl. Vieme o prípadných problémoch, vieme, ako ich prekonať a ako zmierniť ich dopad na vašu firmu. 

Miestne skúsenosti

Naše oddelenie medzinárodného predaja flotíl podporujú v jednotlivých krajinách manažéri miestneho predaja flotíl. Tí môžu vášmu miestnemu správcovi automobilového parku poskytnúť svoje vedomosti o miestnych pomeroch. Takáto spolupráca je veľmi dôležitá, pretože zaručuje, že naše centrálne tímy pochopia miestne potreby pri práci na globálnej úrovni.

Vozidlo pre každú úroveň

Aktuálna ponuka vozidiel spoločnosti Volvo Cars poskytuje správcom flotíl obrovskú flexibilitu v tom, že im vždy umožní nájsť vhodný model pre každú úroveň štruktúry svojej firmy. Od malého, štýlového Volva C30 až po impozantné XC90 – každý si nájde model, ktorý mu bude vyhovovať. A v časoch, keď sa zodpovednosť spoločností za bezpečnosť svojich zamestnancov na cestách stále zvyšuje, budete mať navyše pokoj v duši s vedomím, že vaši zamestnanci jazdia na vozidlách, ktoré sa radia medzi najbezpečnejšie na trhu.