KONTROLUJTE A DOPĹŇAJTE

Sledujte hladiny prevádzkových kvapalín a tlak v pneumatikách

Vaše Volvo si nevyžaduje veľa pozornosti, len pravidelnú údržbu a čistenie. Odporúčame vám však pravidelne kontrolovať hladiny prevádzkových kvapalín a tlak v pneumatikách. To zabezpečí správne prevádzkové podmienky a najlepší výkon, akého je vaše vozidlo schopné. V tejto kapitole vám vysvetlíme, ako kontrolovať tlak vzduchu v pneumatikách a tiež ako kontrolovať a dopĺňať motorový olej, vodu v ostrekovačoch a chladiacu zmes.

Motorový olej

Zoznámte sa s olejovou mierkou

Motorový olej je dôležitý pre všetky motory. Olej podporuje hladký chod motora a minimalizuje jeho opotrebovanie. Zvyknite si kontrolovať hladinu oleja pravidelne alebo aspoň každých 2 500 km. Tento krátky film vám ukáže, ako kontrolovať hladinu oleja a ako v prípade potreby olej dopĺňať.

Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke vášho vozidla Volvo.

Chladiaca kvapalina

Udržujte pod kapotou chladno

Nízka hladina chladiacej kvapaliny môže motor poškodiť, preto je dobré ju kontrolovať pravidelne alebo aspoň pred dlhou cestou. Kontrola stavu a hladiny chladiacej kvapaliny je súčasťou programu údržby. Chladiaca kvapalina motora nie je voda, preto ju nikdy vodou nedopĺňajte. Chladivo nielen chladí, ale zároveň bráni zamŕzaniu a korózii chladiča. Na doplnenie je dôležité používať chladiacu kvapalinu, ktorú odporúčajú predajcovia značky Volvo.

Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke vášho vozidla Volvo.

Kvapalina do ostrekovačov

Bezpečnosť cesty zaručí dobrá viditeľnosť

Keď chcete jazdiť bezpečne, niet nad čisté čelné sklo. Účinná kvapalina v ostrekovačoch môže v mnohých situáciách predstavovať veľký rozdiel. V lete musíte čelné sklo čistiť od rozplesknutých múch, v zime sa zas môže zašpiniť soľou a nečistotami. Používať do ostrekovačov len vodu je chyba – potrebujete čistiace vlastnosti špeciálne vyrobenej kvapaliny do ostrekovačov. Kvapalina do ostrekovačov okrem toho obsahuje nemrznúcu prísadu, ktorá bráni zamŕzaniu nielen čelného skla, ale aj hadičiek a dýz. Množstvo kvapaliny v ostrekovačoch kontrolujte pravidelne a noste so sebou aspoň jedno náhradné balenie.

Tlak v pneumatikách

Správny tlak v pneumatikách šetrí palivo

Tlak v pneumatikách je dobré kontrolovať každý mesiac, vrátane náhradného kolesa. Správny tlak v pneumatikách predlžuje životnosť pneumatiky, znižuje spotrebu paliva a zlepšuje priľnavosť pneumatík, a tým aj stabilitu vozidla na ceste. So správne nahustenými pneumatikami budete jazdiť bezpečnejšie a tichšie.