Správy & Udalosti
 • Predĺžená záruka Volvo 2 + 2 roky

  26. 3. 2009

  Dobrou správou je, že záruka, platná v celej Európe, sa netýka iba nových vozidiel, ale je možné rozšíriť ju aj na vozidlá zakúpené v SR od roku 2007.

  Aby boli uspokojení všetci zákazníci s vozidlami nie staršími ako dva roky, Volvo pripravilo rôzne varianty predlženej záruky. Predĺžená záruka začína plynúť po ukončení riadnej „zákonnej“ 24 mesačnej záruky a trvá ďalších 24 mesiacov. Predĺžená záruka na vozidlo platí do 48 mesiacov po zahájení záruky vozidla alebo najazdenia 120.000km podľa toho, čo nastane skôr. Podmienkou spustenia predĺženej záruky je, aby zákazník prišiel na prehliadku v období najneskôr troch mesiacov pred ukončením riadnej záruky, teda najneskôr 21 mesiacov po začatí plynutia záruky. Počas prehliadky sa vykonajú všetky záručné opravy v súlade so záručnými podmienkami a manuálom výrobcu na prípadné poškodenia, ktoré vznikli počas prvých 24 mesiacov. Po vykonaní tejto prehliadky zákazník dostane informačný materiál k podmienkam predĺženej záruky a do pôvodnej servisnej knižky pribudne symbol predĺženej záruky.

  Záruka nielen na nové vozidlá

  V rámci predĺženej záruky na nové vozidlo Volvo pripravilo produkt aj pre zákazníkov, ktorí si zakúpili vozidlo v roku 2008 a teda pred zavedením tohto produktu. Ostatné podmienky sú rovnaké, ako pri novom vozidle. Dôležité je, aby všetky záručné opravy počas riadnej a predĺženej záruky vykonával len servis autorizovaný výrobcom, alebo zástupcom výrobcu Volvo. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce bežnému opotrebeniu. Ak ste teda majiteľom napr. jeden a pol ročného Volva a máte záujem o novú – predĺženú záruku, nezabudnite najneskôr v lehote do 21 mesiacov od začatia plynutia základnej záruky objednať a pristaviť svoje vozidlo do autorizovaného servisu na technickú prehliadku vozidla a prevzatie dokumentácie súvisiacej s predĺženou zárukou. 

  Spoločnosť T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., autorizovaný importér značky Volvo, vychádza v ústrety svojim zákazníkom a ponúka predĺženú záruku na vozidlá Volvo. Predĺžená záruka, ktorá je silným argumentom ako pre privátnych, tak pre firemných zákazníkov, sa vzťahuje na všetky modely značky Volvo.
  Späť