Správy & Udalosti
 • Nový najmodernejší aerodynamický tunel Volvo

  14. 10. 2008

  Zníženie emisií CO2 a nižšia spotreba paliva 

  Jeden z najmodernejších aerodynamických tunelov na svete je novým nástrojom spoločnosti Volvo Cars na zníženie spotreby paliva a emisií oxidu uhličitého. Volvo Car Corporation je prvým automobilovým výrobcom vlastniacim aerodynamický tunel, ktorý umožňuje úplnú simuláciu prúdenia vzduchu okolo a pod karosériou vozidla v kombinácii s otáčaním kolies na rovnom povrchu cesty. „Naša investícia vo výške 20 miliónov Euro už prináša prvé rýchle dividendy. Podarilo sa nám znížiť odpor vzduchu nového modelu Volvo C30 DRIVe o viac ako 10 %. To znižuje emisiu CO2 o približne 3 gramy na kilometer,“ vysvetľuje Tim Walker, expert Volvo Cars na aerodynamiku.

  Ak premietneme tieto údaje do spotreby paliva, predstavuje to zníženie o viac ako 0,1 l/100 kilometrov pri normovanej spotrebe podľa kombinovaného cyklu oficiálnej metodiky EU. V reálnych podmienkach, pri ktorých sú rýchlosť jazdy a teda aj odpor vzduchu často vyššie, môže byť úspora paliva viac ako dvojnásobná a pohybuje sa v oblasti okolo 0,3 l/100 km. Znamená to, že vodič ktorý najazdí ročne 15 000 km, ušetrí približne 45 l paliva – čo predstavuje jednu plnú nádrž modelu Volvo C30. Je to ekonomický prínos, ktorý súčasne šetrí aj životné prostredie.

  “S prísnym zameraním na environmentálne otázky najbližšej budúcnosti sa náš nedávno zmodernizovaný aerodynamický tunel stáva veľmi cenným nástrojom. Aerodynamické zlepšenia karosérie a spodnej časti vozidla nám pomôžu znížiť emisie CO2 vo všetkých modelových radoch,“ povedal Magnus Jonsson, viceprezident pre oblasť výskumu a vývoja Volvo Cars.
  Zariadenie zásadného významu

  Aerodynamický tunel Volvo Cars patril k najmodernejším zariadeniam svojho druhu už v čase jeho otvorenia v roku 1986 - o 20 rokov neskôr bol kompletne prestavaný, čím sa opäť stal v automobilovom priemysle vzorom presnosti pri meraní aerodynamiky. Pretože spodná časť vozidla a kolesá sa podieľajú viac ako 50 % na celkovom aerodynamickom odpore, tradičný aerodynamický tunel, v ktorom vozidlo stojí v prúde vzduchu, nemôže poskytnúť pravdivý obraz celkových aerodynamických vlastností vozidla. „Trochu to môže pripomínať merania aerodynamických vlastnosti parkujúceho vozidla počas silnej veternej búrky. Náš nový aerodynamický tunel bol navrhnutý tak, aby presne reprodukoval prúdenie vzduchu okolo vozidla a pod ním počas jazdy po reálnej ceste rýchlosťou do 250 km/h. Náš tunel využíva sofistikované techniky z oblasti najnovších poznatkov o aerodynamike,“ dodáva Tim Walker.

  Pohybujúca sa cesta a otáčajúce sa kolesá

  Najvýznamnejšie zlepšenia v porovnaní s predchádzajúcim aerodynamickým tunelom sa dajú zhrnúť do troch bodov:
  • Štyri ploché oceľové pásy, ktoré roztáčajú všetky kolesá 
  • Centrálny pohyblivý oceľový pás dlhý 5,3 m a široký 1 m, ktorý simuluje cestu pod pohybujúcim sa vozidlom.
  • Ventilátor s priemerom 8,15 m s lopatkami z uhlíkového laminátu, ktorý vytvára prúd vzduchu zodpovedajúci rýchlosti jazdy do 250 km/h

  Testované vozidlo je pripojené na mimoriadne citlivú váhu pomocou štyroch malých podpier. Tieto podpery ho udržiavajú v správnej polohe, kým hmotnosť vozidla sa prenáša na váhu, merajúcu pôsobiace aerodynamické sily, cez kolesá prostredníctvom plochých oceľových pásov. 
  „Umožňuje to zaťažiť kolesá a pneumatiky presne tak, ako keby vozidlo jazdilo po normálnej ceste. Váha je taká citlivá, že reaguje aj na to, ak položíte najmenší mobilný telefón na predné sedadlo,“ hovorí Tim Walker. Flexibilita je ďalšou významnou prednosťou v období zvýšeného časového tlaku na vývoj. Experti Volvo Cars môžu realizovať vyše 100 rozličných konfigurácií testu iba za 16 hodín.

  Významný potenciál
  V kombinovanom cykle podľa metodiky EU, pri ktorom sa dosahuje priemerná rýchlosť jazdy 33 km/h, sa odpor vzduchu podieľa na celkovej spotrebe paliva približne jednou štvrtinou. Pri rýchlosti jazdy 90 km/h tento podiel vzrastie na vyše 50 %. Tieto čísla naznačujú, aké dôležité sú aerodynamické vlastnosti z hľadiska spotreby paliva vozidla a jeho vplyvu na životné prostredie.

  Pri vývoji nových modelov série DRIVe s emisiou CO2 115 g/km (C30), respektíve 118 g/km (S40 and V50) sa na základe testov v aerodynamickom tuneli uskutočnili malé, avšak efektívne zmeny montážou predného spojlera,  spojlera na hrane strechy, alebo veka batožinového priestoru, prípadne aj panelov zakrývajúcich spodnú časť vozidla. Tieto zmeny sa pri každom type karosérie individuálne líšia.

  Napríklad pri modeli Volvo C30 DRIVe koordinované úpravy strešného spojlera, zadného nárazníka a panelov zakrývajúcich spodnú časť vozidla znížili celkový aerodynamický odpor o viac ako 10 % v porovnaní so štandardným modelom C30 1.6D.
  “Pri pôvodnom aerodynamickom tuneli spočívalo ťažisko na karosérii vozidla. V novom tuneli si môžeme vytvoriť komplexný obraz so zahrnutím spodnej časti vozidla a kolies. Vďaka týmto lepším simulačným technikám, ktoré nový tunel poskytuje, môžeme znížiť aerodynamický odpor o tretinu. Takéto výrazné zlepšenia budeme vidieť v blízkej budúcnosti. Budúci vývoj v oblasti aerodynamiky spodnej časti vozidla a účinnosti kolies môžeme považovať za revolúciu. Vývoj v oblasti karosérie je oproti tomu skôr evolúciou,“ povedal Tim Walker.

  Fakty o novom aerodynamickom tuneli:

  Výkon ventilátora:   5 MW (6 800 k)
  Priemer ventilátora:   8,15 m
  Typ ventilátora:   9-lopatkový z uhlíkového laminátu
  Rýchlosť vetra:   250 km/h
  Presnosť rýchlosti vetra:  +/-0,05 m/s 
  Rýchlosť podlahy:   2 - 72,22 m/s (7 - 260 km/h) 
  Rozmery testovacej sekcie: dĺžka 15,8 m, šírka 6,6 m, výška 4,1 m
  Otočná plocha (priemer):  6,6 m 
  Uhol natočenia objektu:  +/- 30 stupňov
  Maximálna hmotnosť testovaného objektu: 3.000 kg
  Maximálne zaťaženie kolesa: 1.000 kg
  Citlivosť vyváženia:   +/- 30 gramov

  Jeden z najmodernejších aerodynamických tunelov na svete je novým nástrojom spoločnosti Volvo Cars na zníženie spotreby paliva a emisií oxidu uhličitého. Volvo Car Corporation je prvým automobilovým výrobcom vlastniacim aerodynamický tunel, ktorý umožňuje úplnú simuláciu prúdenia vzduchu okolo a pod karosériou vozidla v kombinácii s otáčaním kolies na rovnom povrchu cesty.
  Späť