Správy & Udalosti
 • Hodnoty značky Volvo sú tesne späté s pretekmi Volvo Ocean Race

  9. 10. 2008

  Preteky Volvo Ocean Race sú extrémnym športom, pri ktorom lode, vybavenie aj posádky idú až na svoje hranice: pri veľkej rýchlosti, na veľkú vzdialenosť a často mimo dosahu akejkoľvek pobrežnej záchrannej služby. Odkedy značka Volvo v roku 1997 kúpila tieto preteky, pri každom ročníku sa úroveň bezpečnosti súťažiacich zvyšuje.

  Pre ročník 2005-06 bol zavedený nový dizajn lode Volvo Open 70. Je rýchlejšia a oveľa dynamickejšia ako ktorákoľvek iná loď použitá pri pretekoch v minulosti. Pri pretekoch sa používa loď postavená podľa najmodernejších poznatkov so skoseným kýlom a plochou plachiet veľkou ako tri tenisové ihriská. Pre aktuálny 2008-2009 ročník má loď drobné modifikácie.

  Loď

  • Novinkou ročníka Volvo Ocean Race 2008-09 je, že väčšina kýlu a spodná časť trupu sú nalakované fosforeskujúcou oranžovou farbou kvôli dobrej viditeľnosti zo vzduchu. 
  • Rozloženie hmotnosti lode medzi ťažkým kýlom a ľahkým trupom sa zmenilo tak, aby sa dosiahla lepšia stabilita a pevnejšia štruktúra. Pri konštrukcii kýlu sa už nemôže používať titán.
  Trasa
  • Sú uzavreté dohody o spolupráci s národnými pobrežnými hliadkami a námornými orgánmi pre celú dĺžku trasy.
  • „Ľadové brány“ zabraňujú, aby sa lode dostali príliš blízko do oblasti ľadovcov. Lode musia povinne prechádzať cez tieto brány, situované v kritických oblastiach.
  Posádky
  • Posádky absolvovali rozsiahly bezpečnostný tréning vo výcvikovom centre v Severnom mori, kde nadobudli praktickú rutinu pri záchranných prácach v chladnej rozbúrenej vode, pri silnom vetre a v búrke.
  Vybavenie
  • Boli vylepšené bezpečnostné popruhy a upínacie body členov posádky pre náročné podmienky
  • Modifikované sú aj osobné majáky, ktoré používa každý člen posádky. V prípade, že jachtár spadne cez palubu, maják začne automaticky vysielať rádiový signál s presnými súradnicami GPS.
  • Každá loď je vybavená dvoma nafukovacími záchrannými člnmi, z ktorých každý unesie 12 osôb pre prípad, že by sa jeden z člnov poškodil. Záchranný čln je prekrytý stanom a je vybavený núdzovou zásobou potravín. Každý člen posádky má svoju záchrannú vestu.

  Hodnoty značky uplatnené pri pretekoch

  V pyramíde základných hodnôt značky Volvo po bezpečnosti nasleduje starostlivosť o životné prostredie a moderný škandinávsky dizajn. Obidva tieto elementy sa viažu aj na preteky Volvo Ocean Race, každý iným spôsobom.
  V oblasti životného prostredia je jachting najčistejším a z hľadiska prírody najprirodzenejším športom, pretože pri sa súťažení využíva výlučne energia vetra. Trasa pretekov Volvo Ocean Race prechádza rozličnými klimatickými pásmami a poveternostnými podmienkami od ľadovo chladných vetrov v oblasti južnej 40. rovnobežky až po horúce a bezveterné oblasti okolo rovníka.
  Každá loď Volvo Open 70 je vybavená dvoma motormi Volvo Penta. Jeden z nich je určený na pomocný pohon lode, druhý poháňa elektrický generátor určený pre vybavenie ako napr. navigačný systém, alebo zariadenie na odsoľovanie morskej vody. Všetok odpad sa skladuje na lodi a recykluje v prístavoch.

  Efekt odpadovej vody

  Volvo Ocean Race 2008-09 je súčasťou priekopníckeho projektu na monitorovanie vplyvu odpadovej vody, ktorú  do oceánov vypúšťajú lode v celkovom objeme miliónov ton. Jednotlivé posádky budú pravidelne odoberať vzorky vody, ktoré vedcom pomôžu analyzovať biomasu vody na otvorenom mori. Popri tom budú skúmať, ako cudzie prvky z odpadovej vody ovplyvňujú prirodzené ekosystémy v najväčších svetových oceánoch. Pretože trasa Volvo Ocean Race vedie aj cez oblasti, v ktorých neplávajú takmer nijaké lode, je to ideálna príležitosť pre takýto výskum.

  Ekologický audit

  Podujatia v jednotlivých etapových zastávkach vyžadujú prepravu pavilónov a vybavenia z prístavu do prístavu. Takisto do každého prístavu prilieta veľa hostí. S cieľom preskúmať, ako sa dá znížiť emisia oxidu uhličitého pri pretekoch, budú preteky Volvo Ocean Race podrobené podrobnému ekologickému auditu v spolupráci s DNV (Det Norske Veritas). Do auditu budú zahrnutí organizátori a sponzori pretekov, ako aj jednotlivé tímy so svojimi loďami. Hlavným cieľom je presne identifikovať oblasti, kde môže dôjsť k zlepšeniu z hľadiska životného prostredia a vytvoriť etalón na hodnotenie budúcich pretekov.

  Konferencia OSN na športovom podujatí

  Všetky veľké športové podujatia kladú podobné nároky na životné prostredie. Preto sa hlavná konferencia Organizácie spojených národov o otázkach športu a životného prostredia uskutočnila v Alicante pri príležitosti štartu pretekov Volvo Ocean Race. Konferencia je zameraná na zníženie ekologického dopadu globálnych športových podujatí.

  Na výstave základných hodnôt značky Volvo v kongresovom pavilóne sú simulátory, na ktorých si môžu hostia vyskúšať ekologický spôsob jazdy, hrať tematické hry k znižovaniu CO2 a realizovať ďalšie aktivity, pomáhajúce pochopiť vplyv vodiča na ekologickú prevádzku automobilu.

  Lodný dizajn vo vozidlách

  Keď sa moderný škandinávsky dizajn dá do kontextu s oceánom, objaví sa množstvo prvkov vo vozidlách Volvo limitovanej série Volvo Ocean Race. Dizajnérka Maria Thunberg, zodpovedná za farby a interiér, sa inšpirovala jachtingom a vytvorila množstvo špecifických detailov interiéru. Príkladom môže byť striedavé prešívanie sedadiel, ktoré je inšpirované spôsobom, akým výrobcovia dávajú svoju značku na plachty. Hliníkové rohy textilných rohoží na podlahe sú inšpirované lodnými lanami. Rúčka krytu batožinového priestoru je vyrobená z lana a celý kryt nesie veľké, no diskrétne logo Volvo Ocean Race. Dizajn špeciálnych diskov kolies bol zase inšpirovaný pohybom morských vĺn.

  Kompletný press servis vrátane fotografií vo vysokom rozlíšení nájdete aj na www.volvooceanrace.org

  Bezpečnosť je základnou hodnotou značky Volvo. Je skutočne dokázané, že najviac ľudí uvádza pojem bezpečnosť ako prioritný vnem, keď myslia na automobil značky Volvo.
  Späť