Správy & Udalosti
 • Spoločnosť Volvo Car Corporation predstavuje nový systém zabraňujúci kolíziám s automobilmi a chodcami

  16. 11. 2007

  Spoločnosť Volvo Car Corporation predstavuje nový systém zabraňujúci kolíziám s automobilmi a chodcami

  Spoločnosť Volvo Cars prichádza s jedinečným systémom, ktorý môže pomôcť vodičovi vyhnúť sa kolíziám pri nízkej rýchlosti, ktoré sú bežné v mestskej premávke a dopravných zápchach. Ak hrozí, že vodič narazí do vozidla pred ním a nezareaguje včas, auto zabrzdí samo. Systém má názov City Safety. Cieľom spoločnosti Volvo Car Corporation je používať túto technológiu a zabrániť tak polovici všetkých kolízií zozadu. Volvo takisto predstavuje ďalšie tri inteligentné systémy, ktoré pomôžu zabrániť kolíziám s inými vozidlami a chodcami.

  Systém City Safety bol prvýkrát predstavený v koncepte XC60 v Detroite začiatkom roka 2007. Spoločnosť Volvo Car Corporation plánuje uviesť tento systém na trh v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. „Systém ponúka výhody všetkým zúčastneným. Zabraňuje alebo znižuje riziko poranení vo vozidle pred vami a pomáha tiež znížiť a v najlepšom prípade eliminovať náklady na opravu oboch vozidiel,“ hovorí Jonas Ekmark, riaditeľ oddelenia preventívnej bezpečnosti z Centra bezpečnosti spoločnosti Volvo Cars.
  Ak vozidlo vpredu náhle zabrzdí a systém City Safety vypočíta, že môže prísť ku kolízii, systém pripraví brzdy, aby pomohol vodičovi vyhnúť sa nehode efektívnejším brzdením alebo vyhýbavým manévrom. Ak systém vytuší, že vodič potrebuje dodatočnú pomoc, automobil automaticky zabrzdí pomocou aktivácie hydraulického čerpadla.
  Podľa štatistík 75 percent všetkých hlásených kolízií sa odohrá pri rýchlosti do 30 km/h. Navyše následky malých nehôd sú často také nízke, že nie sú hlásené v poisťovni. Avšak aj najmenší náraz stojí čas a peniaze. Systém City Safety je aktívny pri rýchlostiach do 30 km/h. Ak je relatívny rozdiel rýchlostí vozidiel menší ako 15 km/h, systém môže pomôcť vodičovi úplne sa vyhnúť kolízii. V rozmedzí 15 km/h a 30 km/h je cieľom čo najväčšie zníženie rýchlosti pred kolíziou.

  Laserové senzory sledujú premávku pred vami

  Systém dohliada na dopravu vpredu pomocou laserového senzora zabudovaného do čelného skla v rovnakej výške, ako je spätné zrkadlo. Dokáže zachytiť vozidlá vo vzdialenosti až 6 metrov pred predným nárazníkom automobilu. Systém City Safety je naprogramovaný tak, aby reagoval na vozidlá vpredu, ktoré buď stoja, alebo sa pohybujú rovnakým smerom ako samotný automobil.
  Na základe vzdialenosti od objektu vpredu a rýchlosti automobilu systém vykonáva 50 výpočtov za sekundu, aby určil rýchlosť brzdenia potrebnú na zabránenie kolízii. Ak vypočítaná brzdná sila prevyšuje danú úroveň bez reagovania vodiča, systém si to vysvetlí ako bezprostredné nebezpečenstvo kolízie. Systém City Safety pomôže zabrániť následkom kolízie, alebo ich znížiť prípravou bŕzd automobilu alebo automatickým brzdením a vyradením plynového pedála.

  Určité obmedzenia

  Systém City Safety má rovnaké obmedzenia ako všetky optické systémy v tom, že schopnosť zachytenia môže byť obmedzená hmlou, snežením alebo prudkým dažďom. Preto je potrebné udržiavať čelné sklo čisté, bez ľadu a snehu. Ak je snímač zablokovaný, na informačnom displeji automobilu sa zobrazí výzva, aby vodič očistil danú oblasť. Systém funguje rovnako dobre cez deň aj v noci.
  „Je dôležité zdôrazniť, že systém nezbavuje vodiča zodpovednosti za dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, aby sa vyhol kolízii. Automatický brzdný systém nereaguje, kým nebude považovať kolíziu za bezprostrednú. Systém preto pomáha obmedziť následky bezprostrednej kolízie alebo v niektorých prípadoch jej zabrániť,“ hovorí Jonas Ekmark.

  Automatické brzdenie pri strete s chodcom je tiež vo vývoji

  Spoločnosť Volvo Car Corporation predstaví ďalšie dva systémy na jeseň 2007, ktoré tiež pomôžu vodičom zabrániť nehodám. Systémy budú uvedené na trh v priebehu niekoľkých rokov. Od konca roka 2007 budú môcť byť modely Volvo V70, XC70 a S80 vybavené systémom varovania pred kolíziou, ktorý v prípade bezprostredného nebezpečenstva kolízie, s pohybujúcim sa alebo stojacim vozidlom, automaticky brzdí. Systém dostal názov Systém varovania pred kolíziou s automatickým pribrzdením (Collision Warning with Auto Brake, CWAB).
  Ďalší stupeň vývoja predstavuje systém, ktorý tiež „vidí“ ľudí a automaticky zabrzdí, keď chodec vkročí pred auto. Rovnako ako nový systém CWAB aj budúci systém bude na zachytenie objektov pred automobilom používať radar a kameru. Radar bol rozšírený o širokouhlú prehľadávaciu oblasť, takže dokáže zachytiť aj chodcov.

  Najskôr výstraha – potom automatické brzdenie

  Ak sa automobil priblíži k chodcovi, najskôr sa na čelné sklo vo výhľade vodiča premietne červené výstražné svetlo. Zároveň zaznie výstražné zvukové znamenie. Tieto výstrahy pomôžu vodičovi zareagovať a vo väčšine prípadov sa tým predíde nehode.
  Ak sa riziko kolízie naďalej zvyšuje, aktivuje sa podpora núdzového brzdenia. Brzdové doštičky sa priblížia ku kotúčom, čím sa dosiahne kratší reakčný čas. Zvýši sa aj hydraulický tlak v brzdnom systéme, aby sa dosiahlo čo najúčinnejšie brzdenie, aj keď vodič nestlačí brzdový pedál veľmi silno. Ak vodič stále nebrzdí a systém vyhodnotí, že bezprostredne hrozí kolízia, automaticky sa aktivujú brzdy automobilu. 
  Automatické brzdenie má čo najväčšmi znížiť rýchlosť, čím sa zmenší riziko zranenia chodcu, ak sa kolízii napriek brzdeniu nedá zabrániť. Automatické brzdenie má schopnosť znížiť rýchlosť automobilu približne o 25 km/h. V závislosti od situácie a rýchlosti vozidla to v určitých prípadoch môže znamenať, že kolízia sa nedá úplne odvrátiť.
  „Štatistika nehôd dokazuje, že riziko zabitia pasažiera dramaticky stúpa, ak kolízia nastane pri rýchlosti vyššej ako 30 km/h. Preto je pre nás čo najväčšie zníženie rýchlosti také dôležité, aj keď ideálne by samozrejme bolo zabrániť kolízii úplne," hovorí Jonas Ekmark.
  Na zabránenie automatickému brzdeniu v situáciách, ktoré má vodič pod kontrolou, spoločnosť Volvo Car Corporation naprogramovala systém tak, aby sa automatické brzdenie aktivovalo len vtedy, ak je nemožné vyhnúť sa kolízii. Môže to znamenať, že sa kolízii nedá úplne vyhnúť, aj keď sa použije maximálna brzdná sila, ale aj tak je dôležité, čo najväčšmi znížiť rýchlosť nárazu. Červené výstražné svetlo a zvuková signalizácia majú pomôcť vodičovi zabrániť kolízii ešte pred aktivovaním automatického brzdenia.

  Automatické riadenie na zabránenie čelnej zrážke

  Systém predchádzania kolízii automatickým riadením je ďalším krokom vo vývoji výstražného systému opustenia jazdného pruhu, ktorý bude uvedený v modeloch Volvo V70, Volvo XC70 a Volvo S80 koncom roka 2007. Výstražný systém opustenia jazdného pruhu využíva kameru na monitorovanie polohy automobilu medzi značením jazdných pruhov. Ak automobil prejde cez ktorýkoľvek jazdný pruh bez použitia smerových svetiel, vodiča upozorní zvuková signalizácia. 
  Systém predchádzania kolízii s automatickým riadením je značne dokonalejší. Tento systém pomáha zabrániť čelnej kolízii, spôsobenej dočasnou nepozornosťou vodiča, pomocou kamery a radara, ktoré sledujú polohu automobilu a blížiacej sa premávky.
  Ak hrozí, že automobil prejde do nesprávneho jazdného pruhu, a systém zistí, že hrozí kolízia s blížiacim sa vozidlom, automobil je automaticky nasmerovaný naspäť do bezpečnej polohy v pôvodnom jazdnom pruhu.
  Systém predchádzania kolízii s automatickým riadením je vo vývoji a z dôvodu vysokých požiadaviek na spoľahlivosť odborníci spoločnosti Volvo Car Corporation stále vyhodnocujú, o koľko stupňov sa má otočiť volant, a presný rozsah rýchlosti, v ktorej systém môže fungovať.

  Komunikáciou medzi automobilmi sa znižuje nehodovosť

  Automobily, ktoré dokážu komunikovať s inými vozidlami a okolitým dopravným prostredím by mohli zvýšiť potenciál bezpečného jazdenia a prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd. Aby komunikácia fungovala, je potrebné prijať štandardný „jazyk“, ktorým sa vozidlá budú môcť dorozumievať bez ohľadu na značku. V súčasnosti existuje niekoľko medzinárodných projektov, ktoré sa snažia prispieť k tejto štandardizácii.
  Spoločnosť Ford Motor spolu s inými výrobcami automobilov sa zúčastňuje spolupráce v americkom CAMP (Collision Avoidance Metric Partnership) a na projekte PReVENT financovanom Európskou komisiou. Spoločnosť Volvo Car Corporation v uvedených projektoch vyhodnocuje možnosti komunikácie medzi automobilmi, ktoré by mohli poskytnúť:

  • informácie z automobilu pred vami, že povrch vozovky je o niekoľko kilometrov ďalej klzký,

  • upozornenie, že doprava vpredu stojí,

  • koordináciu automatických vyhýbavých opatrení, ak existuje hrozba kolízie,

  • možnosť jazdenia „v konvoji“, pri ktorom by koordinovaná komunikácia umožňovala vozidlám jazdiť mimoriadne blízko za sebou na diaľnici, čím by zabezpečila efektívny dopravný prúd a zníženú spotrebu paliva.

  Vďaka spolupráci v rámci CAMP má spoločnosť Volvo k dispozícii množstvo testovacích vozidiel, ktoré dokážu navzájom komunikovať. Vodič v jednom aute môže prijať informáciu, že iné auto narazilo na prekážku a prudko zabrzdilo – umožní sa tým včas zabrzdiť.
  „Dalo by sa vyhnúť veľkému množstvu dnešných nehôd, keby vozidlá komunikovali jednak medzi sebou ako aj s dopravným prostredím. Najväčšou výzvou je nájsť štandardný „jazyk“ a jednotlivé aplikácie, ktoré sú najnaliehavejšie a najúčinnejšie,“ hovorí Jonas Ekmark.


  Spoločnosť Volvo Cars prichádza s jedinečným systémom, ktorý môže pomôcť vodičovi vyhnúť sa kolíziám pri nízkej rýchlosti, ktoré sú bežné v mestskej premávke a dopravných zápchach. Ak hrozí, že vodič narazí do vozidla pred ním a nezareaguje včas, auto zabrzdí samo. Systém má názov City Safety. Cieľom spoločnosti Volvo Car Corporation je používať túto technológiu a zabrániť tak polovici všetkých kolízií zozadu. Volvo takisto predstavuje ďalšie tri inteligentné systémy, ktoré pomôžu zabrániť kolíziám s inými vozidlami a chodcami.
  Späť