Správy & Udalosti
 • Bezpečnosť na najvyššej úrovni: Nové Volvo V60 – zvýšená bezpečnosť vo vozidle i mimo neho

  8. 7. 2010
  Bezpečnosť na najvyššej úrovni:
  Nové Volvo V60 – zvýšená bezpečnosť vo vozidle i mimo neho
  Nové Volvo V60 má množstvo prvkov high-tech, aktívne podporujúcich vodiča pri predchádzaní nehodám – a pomáhajúcich chrániť posádku ak sa nehode nedá vyhnúť.

  Bezpečnostná technológia okrem toho zvyšuje bezpečnosť nechránených účastníkov cestnej premávky a posádok iných vozidiel.

  Systém na detekciu chodcov s automatickým zastavením dokáže rozoznať chodcov, ktorí vstúpili na cestu pred vozidlom. Ak vodič včas nereaguje, systém aktivuje brzdenie plnou intenzitou.
  „Volvo od nepamäti hrá vedúcu rolu v oblasti ochrany posádky. V uplynulých rokoch sme odštartovali zásadné iniciatívy, pomáhajúce vodičovi predchádzať kolíziám s inými vozidlami. Teraz robíme enormný krok vpred technológiou, ktorá môže zvýšiť bezpečnosť nechránených účastníkov premávky,“ hovorí Thomas Broberg, starší bezpečnostný expert spoločnosti Volvo Cars. Ďalej dodáva:
  „Zvýšili sme spoľahlivosť tejto technológie natoľko, že môžeme ponúknuť komplexný systém, ktorý detekciou, výstrahou a brzdením plnou intenzitou dokáže zabrániť kolíziám s chodcami.“
  Špičková technológia umožňuje spoľahlivú identifikáciu
  Systém na detekciu chodcov s automatickým zastavením sa skladá z novo vyvinutého radarového modulu, integrovaného v maske chladiča, kamery pred vnútorným spätným zrkadlom a centrálnej riadiacej jednotky. Úlohou radaru je rozoznávať všetky objekty pred vozidlom a merať odstup od nich. Kamera pri tom zisťuje, o aký druh objektu ide.
  Systém je naprogramovaný tak, že reaguje aj na stojace vozidlá a na vozidlá pohybujúce sa rovnakým smerom.
  Vďaka rozšírenému pozorovaciemu poľu novo vyvinutého radaru s dvoma režimami činnosti sa dajú včas rozoznať aj chodci, chystajúci sa vstúpiť na cestu. Kamera má vyššie rozlíšenie ako v minulosti. Preto môže rozoznať trasu pohybu chodca.
  „Predpokladom pre aktiváciu automatického brzdenia plnou intenzitou je, že objekt je jasne zachytený radarom aj kamerou. Vďaka pokrokovej technológii senzorov je okrem toho možné využiť brzdenie plnou intenzitou,“ hovorí Thomas Broberg a dodáva:
  „Spoľahlivé rozoznanie chodcov predstavovalo komplexný problém. Naša inovatívna technológia je naprogramovaná tak, aby rozoznávala trajektóriu pohybu chodcov a dokázala vypočítať, či je pravdepodobné, že vstúpia na cestu. Systém rozoznáva chodcov od telesnej výšky 80 centimetrov a tým reaguje aj na deti.“
  Technológia je vybudovaná na rovnakom princípe ako ľudské oko a preto je jej funkcia obmedzená v zhoršených svetelných podmienkach, v tme a v zlom počasí.
  Nová technológia umožňuje brzdenie plnou intenzitou
  V kritickej situácii systém najprv akusticky varuje vodiča v kombinácii s blikajúcim svetlom na head-up displeji na prednom skle. Optická výstraha pripomína brzdové svetlo aby vyvolala u vodiča rýchlu a intuitívnu reakciu. Súčasne sa brzdová sústava vozidla pripraví zvýšením tlaku v systéme a priblížením brzdového obloženia k brzdovým kotúčom. Ak vodič nereaguje na výstrahu a hrozí kolízia, aktivuje sa automatické brzdenie plnou intenzitou.
  Spoločnosť Volvo Car Corporation investovala do systému na detekciu chodcov s automatickým zastavením vyše päť rokov vývojových prác. Pri tom jazdili testovacie vozidlá na celom svete aby sa systém dokonale otestoval v rozličných dopravných, cestných a klimatických podmienkach.
  „V rámci "tréningu" sme absolvovali vyše pol milióna kilometrov aby systém rozoznal spôsob pohybu chodcov a ich chovanie v rozličných krajinách a kultúrach. Okrem toho sa tieto informácie využijú na vývoj nových počítačových simulácií,“ vysvetľuje Thomas Broberg.
  Systém zabraňuje kolíziám do rýchlosti 35 km/h
  Systém na detekciu chodcov s automatickým zastavením dokáže zabrániť kolízii pri rýchlosti do 35 km/h ak vodič včas nereaguje. Pri vyššej rýchlosti ide o to, aby sa rýchlosť vozidla pred nárazom čo najviac znížila. Rýchlosť vozidla sa môže znížiť až o 25 km/h.
  Štatistiky ukazujú, že rýchlosť vozidla má podstatný vplyv na následky nehody. Nižšia rýchlosť v okamihu nárazu výrazne znižuje riziko vážneho zranenia.
  „Podiel smrteľných zranení chodcov je v súčasnosti relatívne vysoký a pri jeho znižovaní bude naša nová technológia hrať rozhodujúcu rolu,“ hovorí Thomas Broberg.
  Zabránenie nárazu do vozidla idúceho vpredu
  Až k 90 percentám všetkých nehôd dochádza v dôsledku odpútania pozornosti vodiča. Pri tom polovica vodičov, ktorí sú účastníkmi nehody, pred nárazom vôbec nebrzdí.
  Systéme na detekciu chodcov je ďalším evolučným stupňom systému City Safety značky Volvo s automatickým brzdením vozidla. Preto nové Volvo V60 dokáže zistiť, že hrozí riziko nárazu do vozidla idúceho vpredu, upozorniť na to vodiča a automaticky zabrzdiť.
  Okamžité varovanie má vodiča upozorniť na nebezpečenstvo aby začal brzdiť a tým zabránil kolízii. Ak vodič nereaguje na výstražné signály, aktivuje sa brzdenie plnou intenzitou ešte skôr ako je kolízia neodvrátiteľná. Pri rozdiele rýchlosti do 35 km/h medzi obidvoma vozidlami sa dá automatickým zabrzdením úplne predísť kolízii.
  Výstraha pri únave vodiča
  Nové športové kombi Volvo môže byť navyše vybavené aj rozličnými ďalšími funkciami na zvýšenie aktívnej bezpečnosti:
  • Driver Alert Control (DAC). Táto jedinečná technológia slúži na varovanie vodiča ak je unavený alebo rozptýlený. Systém monitoruje pohyb vozidla v rámci vodorovného dopravného značenia jazdných pruhov a varuje vodiča ak sa jeho správanie zmení alebo ak hrozí, že stratí kontrolu nad vozidlom.
  • Lane Departure Warning (LDW). Táto funkcia upozorní vodiča ak vozidlo prejde vodorovné dopravné značenie jazdného pruhu na ceste bez toho aby vodič predtým aktivoval príslušné smerové svetlo.
  • Blind Spot Information System (BLIS). Tento systém umožňuje identifikovať vozidlá v priestore takzvaného „mŕtveho uhla" vonkajších spätných zrkadiel. Systém upozorní vodiča na prítomnosť iného vozidla v monitorovanom priestore blikajúcim výstražným svetlom v blízkosti vonkajšieho spätného zrkadla.
  • Aktívne bi-xenónové reflektory. Pohyblivé hlavné reflektory sa natáčajú do zákruty a tým zabezpečujú optimálne osvetlenie cesty v tme na kľukatých cestách.
  City Safety zabraňuje nehodám pri nízkej rýchlosti
  Nové Volvo V60 je sériovo vybavené systémom City Safety. Tento systém dokáže úplne zabrániť kolíziám s vozidlami idúcimi vpredu pri rýchlostiach pod 30 km/h, resp. významne znížiť následky takýchto nehôd.
  Nárazy do vozidla idúceho vpredu sú veľmi časté druhy nehôd v mestskej premávke a pri dopravných zápchach. Okolo 75 percent takýchto kolízií sa stáva pri rýchlosti nižšej ako 30 km/h. Okrem toho výskumy ukazujú, že v 50 percent prípadov vodič pred zrážkou vôbec nebrzdil.
  Systém City Safety monitoruje premávku pred vozidlom pomocou laserového senzora, integrovaného v hornej časti predného skla vo výške vnútorného spätného zrkadla.
  City Safety automaticky zabrzdí vozidlo ak iné vozidlo idúce vpredu zastaví alebo spomalí a vodič na to nereaguje. Funkcia je aktívna aj vtedy keď vozidlo rýchlo smeruje na inú nepohyblivú prekážku. Pri rozdiele rýchlosti do 15 km/h dokáže systém City Safety úplne zabrániť nehode. Pri rozdiele rýchlosti medzi 15 a 30 km/h sa rýchlosť nárazu zníži aby sa zmiernili následky nehody.
  Bezpečná rýchlosť
  Nové Volvo V60 je vybavené aj obmedzovačom rýchlosti, ktorý zabraňuje aby vodič prekročil nastavenú rýchlosť, napríklad limit stanovený predpismi alebo dopravnou značkou.
  Vysoká rýchlosť jazdy hrá významnú rolu pri dopravných nehodách s najťažšími následkami. Oficiálne výskumy ukazujú, že každý rok by na cestách vo Švédsku zahynulo o 100 až 150 osôb menej ak by vodiči dodržiavali rýchlostné obmedzenia.
  „S aktivovaným obmedzovačom rýchlosti vodič nemusí pozerať na rýchlomer a miesto toho sa môže plne koncentrovať na iné vozidlá a osoby v premávke. Automobil sám zabezpečí, že neprekročí nastavenú maximálnu rýchlosť,“ hovorí Thomas Broberg.
  Systém ROPS (Rollover Protection System) ako súčasť štandardného vybavenia
  Nové Volvo V60 je štandardne vybavené systémom ROPS (Roll Over Protection System) na ochranu pri prevrátení vozidla.
  Najmodernejšia technológia senzorov pri prevrátení vozidla aktivuje napínače bezpečnostných pásov a bočné závesové airbagy (Inflatable Curtains). Spolu s ochrannou klietkou, integrovanou v skelete karosérie sa tým výrazne znižuje riziko zranenia pripútaných členov posádky pri prevrátení vozidla.
  Účinná ochrana pri náraze a optimalizované závesové airbagy na ochranu hlavy
  V prípade kolízie vyvážená kombinácia výstuh z ocele najvyššej pevnosti zabraňuje vniknutiu cudzích predmetov do kabíny posádky. Na to je predná štruktúra karosérie nového modelu Volvo V60 rozdelená na štyri zóny, z ktorých každá pri deformácii preberá určenú úlohu. Súčasne priečne uloženie motora v karosérii zabezpečuje zväčšenú deformačnú zónu a redukuje riziko jeho vniknutia do kabíny posádky pri čelnom náraze.
  Nové Volvo V60 má napínače bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách. Takzvaná technológia PRS (Pre-Prepared Restraints) preberá adaptívne ovládanie airbagov, napínačov bezpečnostných pásov a obmedzovačov sily pásov podľa intenzity nárazu.
  Okrem ďalších bezpečnostných systémov má nové Volvo V60 najmodernejší systém na ochranu pri bočnom náraze, bočné airbagy v sedadlách, bočné závesové airbagy a systém na ochranu pri náraze zozadu WHIPS (Whiplash Protection System) – jeden z najúčinnejších systémov na zníženie rizika poranenia krku.
  Systém SIPS na ochranu pri náraze zboku bol pre nové Volvo V60 ďalej vylepšený aby bol účinný pri širšom spektre každodenných dopravných situácií, ako napríklad súčasný bočný náraz do obidvoch strán vozidla. Umožnilo to unikátne použitie gyroskopického senzora na aktiváciu bočných a bočných závesových airbagov, ako aj napínačov bezpečnostných pásov
  Riadiaca jednotka kombinuje údaje senzorov vozidla s údajmi gyroskopického senzora, ktorý je súčasťou systému DSTC (Dynamic Stability and Traction Control).
  „Nové Volvo V60 je dôstojným reprezentantom našej ambície vyrábať najbezpečnejší automobil na svete – dokumentuje ďalší krok na ceste k nášmu cieľu aby v roku 2020 už nijaký člen posádky nového modelu Volvo neutrpel pri nehode ťažké alebo smrteľné zranenia,“ hovorí Thomas Broberg.
  Bezpečnosť detí v novom kombi Volvo V60
  Nové Volvo V60 môže byť na želanie vybavené dvojstupňovými integrovanými detskými sedacími podložkami na vonkajších miestach vzadu. Podložky sa dajú nastaviť do dvoch úrovní výšky, čo umožňuje deťom rozličného vzrastu sedieť dostatočne vysoko na optimálne pripútanie bezpečnostným pásom a pre dobrý výhľad cez bočné okná vozidla.
  Nižšia poloha je určená pre deti s telesnou výškou od 115 do 140 cm a hmotnosťou medzi 22 a 36 kg. Vyššia poloha je určená pre deti s výškou 95-120 cm a hmotnosťou medzi 15 a 25 kg.


  Viac informácií:
  Eva Konečná
  Marketing a PR manager Volvo
  +421 918 919 912
  konecna@topautoslovakia.sk
  Nové Volvo V60 má množstvo prvkov high-tech, aktívne podporujúcich vodiča pri predchádzaní nehodám – a pomáhajúcich chrániť posádku ak sa nehode nedá vyhnúť.
  Bezpečnostná technológia okrem toho zvyšuje bezpečnosť nechránených účastníkov cestnej premávky a posádok iných vozidiel.
  Systém na detekciu chodcov s automatickým zastavením dokáže rozoznať chodcov, ktorí vstúpili na cestu pred vozidlom. Ak vodič včas nereaguje, systém aktivuje brzdenie plnou intenzitou.
  Späť