Správy & Udalosti
 • Autovlaky SARTRE – prvý úspešný test

  18. 1. 2011
   

  Prvá ukážka jazdy vozidiel v kolóne, projekt SARTRE

   

  Jazda v kolóne môže predstavovať nový spôsob cestovania na diaľniciach už o desať rokov – projekt SARTRE, ktorý financuje EÚ, uskutočnil prvú úspešnú ukážku svojej technológie na skúšobnej dráhe spoločnosti Volvo v okolí švédskeho Gothenburgu.

   

  Toto je prvýkrát, kedy Európskou úniou financované vývojové tímy projektu SARTRE spoločne skúšajú svoje systémy mimo simulátorov.

   

  „Veľmi nás teší, že rôzne systémy spolupracujú tak dobre už na prvýkrát,“ hovorí Erik Coelingh, technický špecialista spoločnosti Volvo Cars. „Predsa len, systémy pochádzajú od siedmich členských spoločností projektu SARTRE situovaných v štyroch krajinách. Zimné počasie umožnilo urobiť zopár ďalších skúšok kamier a komunikačného zariadenia.“

   

  „Ide o dôležitý míľnik pre tento významný európsky výskumný program,“ hovorí Tom Robinson, koordinátor projektu SARTRE zo spoločnosti Ricardo UK Ltd. „Jazda v kolóne prináša vyhliadky na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky, lepšie využívanie priestoru na cestách, zvýšenie pohodlia vodiča na dlhých cestách a zníženie spotreby pohonnej látky a tým aj emisií CO2. Spojením schopností zúčastnených spoločností dosahuje projekt SARTRE skutočný pokrok smerom k uplatneniu technológie bezpečných a efektívnych cestných vlakov.“

   

  Vyššia úroveň bezpečnosti a pohodlia

  Jazda v kolóne, tak ako si ju predstavuje projekt SARTRE, je kolóna vozidiel, v ktorej profesionálny vodič prvého vozidla vedie rad ďalších vozidiel. Každé vozidlo meria vzdialenosť, rýchlosť a smer a prispôsobuje sa vozidlu pred sebou. Všetky vozidlá sú úplne oddelené a môžu kedykoľvek opustiť sprievod. V kolóne sa však môžu vodiči uvoľniť a robiť iné veci, zatiaľ čo kolóna postupuje na ceste do vzdialenej destinácie.

   

  Skúšky boli urobené s vedúcim vozidlom a jedným sledujúcom vozidlom. Volant sledujúceho vozidla sa otáčal sám v reakcii na to, ako vozidlo prirodzene sledovalo vedúci kamión na skúšobnej dráhe na vidieckej ceste. Vodič mohol piť kávu alebo čítať noviny a nemusel používať ruky ani nohy na ovládanie vozidla.

   

  Cieľom jazdy v kolóne je zlepšiť niekoľko vecí: po prvé bezpečnosť cestnej premávky, pretože minimalizuje vplyv ľudského faktora, ktorý je príčinou najmenej 80 percent dopravných nehôd. Za druhé, znižuje spotrebu pohonnej látky a tým aj emisií CO2 až o 20 percent. Zároveň je pohodlná pre vodiča, pretože mu umožňuje venovať sa aj iným veciam než len šoférovaniu. A keďže sa vozidlá pohybujú rýchlosťou bežnou pre jazdu na diaľnici a s rozstupom len niekoľko metrov, jazda v kolóne vytvára menšie dopravné zápchy.

   

  Technologický vývoj je v plnom prúde a s najväčšou pravdepodobnosťou sa dostane do výroby už o pár rokov. Čo môže trvať podstatne dlhšie, je prijatie verejnosťou a schválenie legislatívy, pretože 25 vlád EÚ musí prijať rovnaké zákony.

   

   

   

  POZNÁMKY PRE REDAKTOROV

   

  O projekte SARTRE:

  Názov projektu SARTRE znamená Safe Road Trains for the Environment (bezpečné cestné vlaky pre životné prostredie). Projekt SARTRE je čiastočne financovaný Európskou komisiou pod hlavičkou rámcového programu 7 a vedie ho spoločnosť Ricardo UK Ltd. Jeho súčasťou je spolupráca týchto ďalších zúčastnených spoločností: Idiada a Robotiker-Tecnalia zo Španielska, Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA) z Nemecka a technický výskumný ústav SP zo Švédska a spoločnosti Volvo Car Corporation a Volvo Technology zo Švédska.

   

  Cieľom projektu SARTRE je podporovať zásadnú zmenu vo využívaní osobnej dopravy prostredníctvom vývoja bezpečných ekologických cestných vlakov (kolón). Vyvinuté sú prototypy systémov, ktoré uľahčia bezpečné používanie cestných vlakov na nezmenených verejných komunikáciách s úplnou interakciu s vozidlami mimo kolóny.

  Projekt sa zaoberá tromi základnými otázkami dopravy v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a dopravnej zápchy a zároveň podporuje prijatie vodičmi kladením dôrazu na zvýšenie „pohodlia vodiča“. Ciele projektu SARTRE možno zhrnúť takto: Definovať množinu prijateľných stratégií v oblasti jazdy v kolóne, ktoré umožnia používať cestné vlaky na verejných komunikáciách bez zmien cestnej a pomocnej infraštruktúry. Zlepšiť, rozvíjať a začleniť technológie prototypu systému jazdy v kolóne tak, aby bolo možné preskúmať definované stratégie v reálnych podmienkach. Ukázať zlepšenia, aké môže priniesť používanie kolón z hľadiska životného prostredia, bezpečnosti a dopravných zápch. Názorne ukázať, akým spôsobom sa môže použiť nový obchodný model na podporu používania kolón s výhodami pre prevádzkovateľov vedúcich vozidiel a zároveň aj pre účastníkov kolóny.

  Očakáva sa, že ak bude projekt SARTRE úspešný, jeho výhody budú obrovské. Plánovaná úspora pohonnej látky rýchlo sa pohybujúcich diaľničných cestných vlakov je približne 20 percent v závislosti od vzdialenosti a geometrie vozidiel. Výhody v oblasti bezpečnosti sa prejavia v znížení počtu dopravných nehôd spôsobených konaním a únavou vodičov. Zároveň sa zvýši využívanie existujúcej cestnej kapacity s možnosťou skrátiť čas trvania cesty. Používateľom prinesie táto technológia významné praktické výhody v podobe hladšej, lepšie plánovateľnej a lacnejšej cesty s možnosťou získať voľný čas navyše. Projekt SARTRE bol oficiálne zahájený v septembri 2009 a bude prebiehať celkovo tri roky. www.SARTRE-project.eu

   

  O partneroch projektu SARTRE:

  Technický výskumný inštitút SP zo Švédska patrí do skupiny SP Group, ktorú tvorí materská spoločnosť a jej dcérske spoločnosti CBI, Glafo, SIK, SMP, YKI a STI. Predstavuje veľkú skupinu inštitúcií v oblasti výskumu, inovácií a trvalo udržateľného rozvoja priemyslu a spoločnosti. Skupina má široký technologický záber a laboratórne vybavenie na úrovni vnútroštátnych a medzinárodných štandardov. Približne 1 000 zamestnancov, z ktorých má polovica univerzitné a približne 250 vedeckovýskumné vzdelanie, predstavuje dôležitý zdroj poznatkov. Od novembra 2009 je skupina SP Group výlučne vo vlastníctve štátnej holdingovej spoločnosti RISE Holding AB.

   

  Spoločnosť Ricardo plc je popredný nezávislý dodávateľ technológií a strategický konzultant pre sektor dopravy a odvetvia výroby čistej energie na celom svete. Technické vedomosti spoločnosti siahajú od integrácie systémov vozidiel cez kontrolné systémy, elektroniku a vývoj softvéru až po najnovšie hnacie a prevodové sústavy a technológie benzínových, dieselových a hybridných motorov a motorov poháňaných palivovými článkami a rovnako aj systémy na výrobu elektrickej energie z vetra a prílivových vĺn. Ricardo plc je verejná obchodná spoločnosť kótovaná na Londýnskej burze s tržbou 162,8 mil. libier v rozpočtovom roku 2010. Spoločnosť Ricardo sa podieľa na projekte SARTRE prostredníctvom vlastného podniku so sídlom v Spojenom kráľovstve, Ricardo UK Ltd.

  Ďalšie informácie sa nachádzajú na internetových stránkach na adrese www.ricardo.com.

   

  Technologické centrum Robotiker-Tecnalia je univerzálny dodávateľ zmluvného výskumu, vývoja a inovácií s kompletnou ponukou služieb a produktov od prognostického a technologického monitorovania až po spustenie podniku s novými technológiami. V tejto širokej palete metód spolupráce s podnikmi vyniká realizácia projektov výskumu a vývoja a služby v oblasti technologického poradenstva. Robotiker-Tecnalia pôsobí na vlastných špecializovaných trhoch prostredníctvom piatich obchodných jednotiek: ENERGY, TELECOM, AUTOMOTIVE, INFOTECH a INNOVA. Členenie pomáha technologickému centru špecializovať sa pomocou orientácie výskumu na potreby firiem v týchto kľúčových sektoroch. Jeho hlavným cieľom je aktívne prispievať k udržateľnému rozvoju spoločnosti prostredníctvom výskumu a transferu technológií. V priebehu rokov sa centrum Robotiker-Tecnalia podieľalo na viac ako 85 európskych projektoch, z ktorých 24 stále prebieha. www.robotiker.com

   

  Volvo Technology Corporation je obchodná jednotka skupiny Volvo Group a jeden z popredných svetových výrobcov komerčných dopravných riešení. Dodáva produkty, ako sú napríklad nákladné automobily, autobusy, stavebné stroje a zariadenia, hnacie sústavy na námorné a priemyselné účely a ďalej komponenty pre letecké motory. Spoločnosť Volvo bola založená v roku 1927 a v dnešnej dobe zamestnáva približne 100 000 zamestnancov, má prevádzky v 19 krajinách a pôsobí na viac ako 180 trhoch. Volvo Technology Corporation je inovačná spoločnosť, ktorá zmluvne pracuje na riešení výskumných úloh, vyvíja a integruje nové produktové a obchodné koncepcie a technológie pre hardvérové a softvérové produkty v odvetví dopravy a výroby automobilov. Hlavnými zákazníkmi spoločnosti Volvo Technology sú oblastné obchodné jednotky skupiny Volvo Group. Okrem toho sa spoločnosť Volvo Technology podieľa na vnútroštátnych a medzinárodných projektoch v niektorých strategických oblastiach, ktoré patria pod spoločné výskumné programy. Ďalšie informácie sa nachádzajú na internetových stránkach na adrese www.tech.volvo.com.

   

  Applus+ IDIADA ako globálny partner odvetvia výroby automobilov dodáva kompletné riešenia pre projekty vývoja automobilov na celom svete. Technické centrum spoločnosti Applus+ IDIADA sa nachádza 70 km južne od Barcelony (Španielsko) a má pobočky a kancelárie v 16 európskych a ázijských krajinách a celkovo približne 1 000 zamestnancov. Medzi základné služby spoločnosti Applus+ IDIADA patria: strojárstvo, prevádzka skúšobnej dráhy a homologizácia. Hlavné oblasti inžinierskej činnosti sú hnacie sústavy, emisie, rezonancia, dynamika vozidiel, brzdové sústavy, únava, odolnosť a pasívna bezpečnosť. Skúšobná dráha spoločnosti Applus+ IDIADA sa považuje za jedno z najlepších zariadení na svete a je známa kvalitou služieb poskytovaných zákazníkom. Organizácia poskytuje služby niekoľkým zákazníkom, a preto kladie maximálny dôraz na bezpečnosť a utajenie. Poveternostné podmienky robia z tohto zariadenia voľbu číslo jedna bez ohľadu na typ skúšok.

   

  Institut für Kraftfahrzeuge na univerzite RWTH Aachen University (ika) so storočnou minulosťou sa zaoberá vzdelávaním a priemyselným výskumom v oblasti vozidiel – napríklad automobilov, úžitkových vozidiel, autobusov a motocyklov – a ďalej sprievodnými otázkami, ako sú napríklad dopravné a environmentálne podmienky (hluk, výfukové plyny a pod.). Za vedenie ika je zodpovedný univ. prof. Dr. Ing. Lutz Eckstein. V roku 2009 mala organizácia ika viac ako 200 zamestnancov. IKA stále viac spája výskumné projekty s vývojovými úlohami, ktoré financujú tretie strany. Aktivity organizácie sú prispôsobené potrebám priemyslu a zaoberajú sa nimi tieto oddelenia: podvozky, karosérie, hnacia sústava, akustika, elektronika, podpora vodiča, rozvoj stratégií a procesov. Oddelenie podpory vodiča sa sústredí na vývoj a analýzu systémov na podporu vodiča. Od prvého predstavenia vyspelých systémov na podporu vodiča (ADAS) je organizácia ika jedným z popredných zariadení pre nezávislé skúšky a certifikáciu komponentov systému celkového využitia. Ďalšie informácie sa nachádzajú na internetových stránkach na adrese www.ika.rwth-aachen.de.

   

  Spoločnosť Volvo Car Corporation je jedna z najsilnejších značiek automobilového priemyslu a je pyšná na svoju dlhú históriu v oblasti špičkových inovácií. Volvo predá každoročne približne 400 000 vozidiel asi v 120 krajinách a má cca 2 000 predajní a servisov na celom svete. Centrála spoločnosti Volvo Car Corporation a ďalšie podnikové funkcie majú sídlo vo švédskom Gothenburgu. Ďalšie informácie sa nachádzajú na internetových stránkach na adrese www.volvocars.com a www.youtube.com/volvocarsnews.

   

   

   

   

  Opisy a fakty uvedené v tejto tlačovej správe súvisia s medzinárodnou ponukou vozidiel spoločnosti Volvo Cars. Opísaná výbava môže byť doplnková. Špecifikácia vozidiel sa môže líšiť v závislosti od krajiny a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

   

  Viac informácii, fotografie a videá nájdete na stránke www.media.volvocars.com.

   

   

  Viac informácií:

   

   

  Viac informácií:

  Tomáš Kováč
  PR & Product Manager
  VOLVO

  kovac@topautoslovakia.sk
  T:  +421-2-205 11 308
  F:  +421-2-205 11 200
  M: +421-918- 919 913

   


   

   

   

   

   

   

   

  Jazda v kolóne môže predstavovať nový spôsob cestovania na diaľniciach už o desať rokov – projekt SARTRE, ktorý financuje EÚ, uskutočnil prvú úspešnú ukážku svojej technológie na skúšobnej dráhe spoločnosti Volvo v okolí švédskeho Gothenburgu.

  Späť