Správy & Udalosti
 • Volvo V60 Plug-in Hybrid – rovnaká svetová bezpečnosť ako v iných automobiloch Volvo

  24. 2. 2011
  Súčasťou modelu Volvo V60 Plug-in Hybrid je systematický prístup ku všetkým bezpečnostným stránkam súvisiacim s výkonom batérie.
  Základný pohľad je taký, že batériou poháňané Volvo musí byť rovnako bezpečné ako všetky ostatné nové vozidlá značky Volvo – pokiaľ ide o vlastníctvo a riadenie a tiež v prípade nehody.

  „Aplikujeme rovnaké vysoké bezpečnostné štandardy na všetky naše produkty, ale výzvy súvisiace s bezpečnosťou sa môžu líšiť v závislosti od použitej pohonnej jednotky a pohonnej látky. Pre nás je technológia elektrifikácie ďalšia vzrušujúca výzva v našom úsilí vyrábať najbezpečnejšie automobily na trhu,“ hovorí Jan Ivarsson, vyšší manažér pre požiadavky stratégie bezpečnosti v spoločnosti Volvo Cars. Dodáva:
  „Je pochopiteľné, že mnohé otázky v oblasti bezpečnosti elektrifikácie súvisia s tým, čo sa stane pri dopravnej nehode, ale je dôležité mať ucelený prístup, ktorý pokrýva všetky stránky každodenného používania automobilu.“

  Monitorovanie a zapuzdrenie
  Spoločnosť Volvo Cars v súčasnosti robí rozsiahlu a podrobnú analýzu rôznych bezpečnostných scenárov pre automobily s elektrickým pohonom. Vďaka vyspelému automatickému monitorovaniu stavu batérie, zapuzdreniu batérie a jej účinnej ochrane pri dopravnej nehode sa dosahuje bezpečnosť svetovej úrovne.
  „Holistický prístup s orientáciou na človeka a dopravné podmienky z reálneho života sú vždy východiskovým bodom našej práce v oblasti bezpečnosti. Vďaka našej rozsiahlej databáze informácií zo skutočných incidentov na cestách a dopravný nehôd vieme, na čo sa treba sústrediť v každodennej dopravnej situácii. Riešenia, ktoré sme vyvinuli pre V60 Plug-in Hybrid, zohľadňujú situácie, ktoré sú špecifické pre tento typ vozidla,“ hovorí Jan Ivarsson.
  Všetko, od spôsobu akým sa vozidlo vyrába, používa a opravuje, až po spôsob akým sa recykluje, sa podrobne analyzuje a získané informácie slúžia na ovplyvňovanie vývoja sériového automobilu, ktorý bude uvedený na trh v roku 2012.

  Prebiehajú rozsiahle skúšky – a viac je toho na ceste
  Bezpečnostné skúšky vykonávané spoločnosťou Volvo prebiehajú v niekoľkých etapách: na úrovni komponentov, celých systémov a kompletného automobilu sa robia bezpečnostné skúšky virtuálne na počítači a fyzicky v technicky vyspelom stredisku crash testov spoločnosti Volvo.
  „Vykonali sme kompletné crash testy s rôznymi prípadmi zaťaženia, ako sú čelná zrážka a zrážka zozadu a zboku na overenie, či technológie použité v batériách spĺňajú naše bezpečnostné požiadavky,“ prezrádza Jan Ivarsson. Dodáva: „Lítium-iónové batérie sú oddelené od deformačných zón a priestoru pre cestujúcich.“
  Know-how pochádzajúce zo skutočnej dopravy
  Spoločnosť Volvo Cars využíva svoje jedinečné know-how zo skutočných dopravných podmienok na vykonávanie podrobných skúšok a kontrol. Súčasťou skúšok sú aj všeobecné požiadavky a protokoly priemyselných inštitútov pre bezpečnosť.
  Keď spoločnosť Volvo Cars analyzuje dopravné situácie z hľadiska bezpečnosti, inžinieri používajú model, ktorý ilustruje sled udalostí v priebehu celej etapy šoférovania. Proces je rozdelený na päť etáp: od normálnej jazdy až do času po výskyte dopravnej nehody. Na základe týchto piatich etáp spoločnosť Volvo vyvíja nové bezpečnostné riešenia a zlepšuje existujúce.

  Unikátne riešenia pre elektromobily
  Všetky bezpečnostné systémy modelu Volvo V60 budú dostupné aj v elektrickej hybridnej verzii. Elektrická energia však zároveň pridáva nové možné bezpečnostné scenáre k celkovému obrazu, a tieto sa musia tiež vyriešiť. Odborníci na bezpečnosť v spoločnosti Volvo starostlivo analyzovali päť etáp priebehu dopravnej nehody a vyvinul unikátne riešenia pre batériu a na prípadnú ochranu cestujúcich.

  1. Normálna jazda: Komplexný a vyspelý monitorovací systém kontroluje batériu a reguláciou chladiacej sústavy sa stará o to, aby si každá bunka udržiavala správne napätie a optimálnu pracovnú teplotu. Je to dôležité z hľadiska bezpečnosti aj kapacity batérie. V prípade akejkoľvek odchýlky sa batéria automaticky vypne ako preventívne opatrenie.

  2. Konflikt: Batéria zvyšuje hmotnosť, a toto zvýšenie môže vytvárať nové podmienky z hľadiska dynamiky vozidla a zmeny jeho správania sa, napríklad pri rýchlych vyhýbacích manévroch. Brzdová sústava Volva V60 zvláda vyššiu hmotnosť a systém DSTC (systém dynamickej stabilizácie a trakcie vozidla) pomáha vodičovi udržať si kontrolu nad situáciou.

  3. Vyhýbanie sa: Ak hrozí čelná zrážka a vodič koná príliš neskoro na zabrzdenie vozidla, V60 Plug-in Hybrid dokáže aktivovať automatické systémy, ako je systém upozornenia na nebezpečenstvo kolízie s úplným automatickým zabrzdením a systém City Safety, ktoré dokážu zabrániť zrážke alebo znížiť jej následky.

  4. Zrážka: Na zníženie následkov zrážky je batéria dobre chránená a oddelená od deformačných zón vozidla a priestoru pre cestujúcich. Batéria je tiež riadne zapuzdrená. Oceľové priečky a iné časti konštrukcie okolo batérie sú vystužené a pomáhajú chrániť batériu pred účinkami nárazu.
  Ak sa batéria poškodí a spôsobí únik paliva, špeciálne vypúšťacie kanály odvedú palivo von pod vozidlo. V prípade vzniku mimoriadne vysokých teplôt sú cestujúci chránení obalom batérie. Presne v okamihu zrážky, snímače nárazu spojené s batériou pošlú informáciu o náraze do palubného počítača, ktorý automaticky vypne napájanie, aby sa znížilo riziko skratu.

  5. Po zrážke: Batéria má bezpečnostnú vypínaciu funkciu, ktorá funguje ako domáci zemný istič. Vypne a odpojí batériu, ak prúd prechádza nesprávnym smerom, napríklad ak sa dva káble stlačia dohromady v dôsledku dopravnej nehody. Spoločnosť Volvo tiež spolupracuje s pohotovostnými záchrannými službami a poskytuje im podrobné pokyny o tom, ako najlepšie pracovať s rôznymi modelmi vozidiel Volvo v prípade dopravnej nehody.

  Bezpečnosť pri servise a recyklácia
  Volvo V60 Plug-in Hybrid je vybavené servisným vypínačom na rýchle a bezpečné odpojenie napájania vozidla.
  Spoločnosť Volvo Cars a výrobcovia batérií majú ďalekosiahlu zodpovednosť za výrobky z hľadiska výroby aj recyklácie. Vďaka tomu je garantované správne spracovanie batérie na konci jej životnosti vo vozidle.

  Opisy a fakty uvedené v tomto tlačovom materiáli súvisia s medzinárodnou ponukou vozidiel spoločnosti Volvo Cars. Opísané príslušenstvo môže predstavovať doplnkovú výbavu. Špecifikácia vozidiel sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

  Viac informácii, fotografie a videá nájdete na stránke www.media.volvocars.com.

  Viac informácií:
  Tomáš Kováč
  PR & Product Manager
  VOLVO
  kovac@topautoslovakia.sk
  T: +421-2-205 11 308
  F: +421-2-205 11 200
  M: +421-918- 919 913

  Súčasťou modelu Volvo V60 Plug-in Hybrid je systematický prístup ku všetkým bezpečnostným stránkam súvisiacim s výkonom batérie.Základný pohľad je taký, že batériou poháňané Volvo musí byť rovnako bezpečné ako všetky ostatné nové vozidlá značky Volvo – pokiaľ ide o vlastníctvo a riadenie a tiež v prípade nehody.

  Späť