รายละเอียด

ให้ข้อมูลกับคุณในทุกรายละเอียดที่ทำให้ S60 มีความพิเศษเฉพาะตัว ตั้งแต่ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคไปถึงอุปกรณ์เสริม คุณจะได้พบกับวิธีการตกแต่ง S60 ในแบบของตัวคุณเองอย่างแท้จริง