รายละเอียด

ให้ข้อมูลกับคุณในทุกรายละเอียดที่ทำให้ S80 มีความพิเศษเฉพาะตัว ตั้งแต่ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคไปถึงอุปกรณ์เสริม คุณจะได้พบกับวิธีการตกแต่ง S80 ในแบบของตัวคุณเองอย่างแท้จริง