รายละเอียด

ให้ข้อมูลกับคุณในทุกรายละเอียดที่ทำให้ XC90 มีความพิเศษเฉพาะตัว ตั้งแต่ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคไปถึงอุปกรณ์เสริม คุณจะได้พบกับวิธีการตกแต่ง XC90 ในแบบของตัวคุณเองอย่างแท้จริง